fbpx

Chuť žiť

 

tím Chuť žiť

chutzit

Hľadáme nových kolegov a kolegyne

Sme tím odborníčok z rôznych profesií, ľudí s osobnou skúsenosťou, nadšencov z nezisku a ľudí, ktorým sa téma duševného zdravia a porúch príjmu potravy stala srdcovou. Chceme, aby bola pomoc a podpora pre ľudí a rodiny s poruchami príjmu potravy kvalitná, dostupná, inovatívna a proklientská. Pri našej práci sa držíme hodnôt pravdivo, láskavo a užitočne.

Hľadáme nových kolegov a kolegyne Read More »

Prinášame aktualizovaný program prevencie PPP

Od vzniku Komplexného programu prevencie porúch príjmu potravy (PPP) sme si od marca 2022 systematicky zisťovali spätnú väzbu – a to ako od facilitátorov a facilitátoriek, tak od zúčastnených žiakov a žiačiek. Tieto spätné väzby sme vyhodnotili pretavili do novo publikovanej, aktualizovanej  Metodiky práce s Komplexným programom prevencie PPP.  Aktualizovaná metodika spolu s potrebnými informáciami

Prinášame aktualizovaný program prevencie PPP Read More »

Bezplatné školenie v Košiciach a Žiline: Prevencia a včasná intervencia PPP v školskom prostredí

Prostredie škôl a ich zamestnanci môže zohrávať dôležitú rolu pri prevencii, vzniku PPP aj pri včasnom záchyte tohto ochorenia. Preto sme pripravili bezplatné školenie Prevencia a včasná intervencia PPP v školskom prostredí. Školenie je vystavané prakticky, aby posilnilo komunikačné zručnosti a kompetencie pomáhajúcich profesionálov a profesionálok pracujúcich v školskom prostredí, a komplexne, aby pokrylo tematiku

Bezplatné školenie v Košiciach a Žiline: Prevencia a včasná intervencia PPP v školskom prostredí Read More »

Chceli by ste lepšie porozumieť svojim klientom s PPP? Vydali sme 2 metodické príručky pre odborníkov a odborníčky!

Keď sa na psychológa, nutričnú špecialistku či pracovníka s mládežou obráti dieťa (alebo dospelý) s poruchami príjmu potravy (PPP), je dôležité, aby mu bola poskytnuté porozumenie, citlivá komunikácia a vhodná intervencia. Neznalosť problematiky a s tým spojené stigmatizujúce, zľahčujúce alebo nevhodné intervencie môžu pôsobiť ako bariéra na ceste k pomoci.  Aby sme psychológom a psychologičkám

Chceli by ste lepšie porozumieť svojim klientom s PPP? Vydali sme 2 metodické príručky pre odborníkov a odborníčky! Read More »

Odváž sa vyhľadať pomoc – prinášame prehľad ako pomôcť sebe a blízkym s PPP

Ak ťa prenasledujú myšlienky na váhu, odváž sa vyhľadať pomoc. Vieme, že tento krok si vyžaduje veľkú vnútornú silu. Preto v našom novom videu nájdeš odkaz 5 dievčat a žien, ktoré si poruchami príjmu potravy prešli a sú príkladom, že práve jeden telefonát na linku môže byť prvým krokom na ceste k uzdraveniu.  View this

Odváž sa vyhľadať pomoc – prinášame prehľad ako pomôcť sebe a blízkym s PPP Read More »

Vydávame novú publikáciu: Metodika pre prácu s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

PPP majú stúpajúcu tendenciu a vnímame, že pedagogický personál, školskí psychológovia a iní odborní zamestnanci školy či pracovníci s mládežou majú výnimočnú príležitosť systematicky pozorovať žiakov v prostredí, kde trávia väčšinu svojho času. Vďaka tomu je možná včasná identifikácia signálov, ktoré by mohli poukazovať na zhoršenie psychického a/alebo fyzického zdravia. Niektoré zmeny v správaní a

Vydávame novú publikáciu: Metodika pre prácu s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí Read More »

Komunita: priestor zatvárame, niektoré aktivity budú pokračovať

Komunita je dostupný nízkoprahový priestor pre ľudí s poruchami príjmu potravy, ženy aj mužov, bez ohľadu na vek, a ich blízkych. Otvorený je každý týždeň od pondelka do štvrtka v poobedných hodinách. V komunite môžu návštevníci a návštevníčky nájsť množstvo vzdelávacích či terapeutických aktivít, ale aj bezpečný priestor na jedenie, spoznanie nových ľudí, rozvíjanie svojich

Komunita: priestor zatvárame, niektoré aktivity budú pokračovať Read More »

rodovo podmienené násilie TS

Poruchy príjmu potravy ako dôsledok sexuálneho zneužitia. Projekt Chuť žiť v kampani rozšíril povedomie o dopadoch rodovo-podmieneného násilia

Až 30 % ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, zažili v detstve zneužívanie alebo boli obeťami inej sexuálnej traumy.

Poruchy príjmu potravy ako dôsledok sexuálneho zneužitia. Projekt Chuť žiť v kampani rozšíril povedomie o dopadoch rodovo-podmieneného násilia Read More »

Návrat hore