fbpx

Chuť žiť

 

Štatistiky

Všeobecné

 • Poruchy príjmu potravy sú psycho-somatickým ochorením, ktoré postihujú každú šiestu mladú ženu. 
 • Najmenej 9% svetovej populácie trpí poruchami príjmu potravy. Menej ako 6% ľudí s poruchami príjmu potravy má podváhu.
 • Na svete nimi trpí viac ako 70 miliónov ľudí (20 miliónov v EÚ), odbornú pomoc však vyhľadá a dostáva iba 25% z nich.
 • Jedná sa o psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou. Každých 62 minút zomrie niekto na následky PPP
 • 25% pacientov spácha samovraždu.
 • Ochorenie trvá v živote človeka priemerne 6 rokov.
 • Okolo 15% žien sa bude v určitý čas svojho života potýkať s poruchou príjmu potravy.
 • Ročné náklady priebehu ochorenia a jeho následkov sú vo výške 1 miliardy eur.
 • Okolo 97 % ľudí s PPP má ešte ďalšiu pridruženú psychiatrickú diagnózu (komorbiditu).
 • Nadváha a obezita je rizikovým faktorom rozvoja porúch príjmu potravy, a zároveň bežným dôsledkom vyplývajúcim z ochorenia mentálnej bulímie či záchvatového prejedania
 • Nedávna štúdia na vzorke svetovej populácie ukázala, že celoživotná prevalencia porúch príjmu potravy je 8,4% u žien (3,3% – 18,6%) a 2,2% u mužov (0,8% – 6,5%). Prevalencia porúch príjmu potravy narastá
 • Ľudia, ktorí majú poruchy príjmu potravy: 47% z nich trpi diagnózou záchvatového prejedania, 12% mentálnou bulímiou, 3% mentálnou anorexiou a 38% trpí ďalšími špecifikovanými poruchami príjmu potravy (OSFED).

1 Ehrlich et al., Lancet psychiatry (Eating Disorders – The big issue), 2016

2 Arcelus, Jon et al. “Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies.” Archives of general psychiatry 68,7 (2011): 724-31. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74

3 https://breakbingeeating.com/eating-disorder-statistics/

4 Ehrlich et al., Lancet psychiatry (Eating Disorders – The big issue), 2016

5 Hart LM, Granillo MT, Jorm AF, et al. Unmet need for treatment in the eating disorders: a systematic review of eating disorder specific treatment seeking among community cases. Clinical Psychology Review. 2011;31:727-735.

6 STRIPED Harvard. 2020. Report: Economic Costs Of Eating Disorders. [online] Available at: https://www.hsph.harvard.edu/striped/report-economic-costs-of-eating-disorders/ [Accessed 15 August 2020].

7 Arcelus et al. „Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta analysis of 36 studies.“ Archives of general psychiatry 68,7 (2011): 724 – 31

8 Schmidt, U. et al (2016). Eating disorders: the big issue. The Lancet Psychiatry, 3(4), 313 – 315

9 Wade et al. (2006). Prevalence and long-term course of lifetime eating disorders in an adult Australian twin cohort. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 40(2), 121 – 128.

10 Ehrlich et al., Lancet psychiatry (Eating Disorders – The big issue), 2016

11 Blinder BJ, Cumella EJ, Sanathara VA. Psychiatric comorbidities of female inpatients with eating disorders. Psychosom Med. 2006 May-Jun;68(3):454-62.

12 People Living in Larger Bodies & Eating Disorders. (2017). Retrieved February 22, 2021, from https://nedc.com.au/eating-disorders/eating-disorders-explained/people-living-in-larger-bodies-and-eating-disorders/

13 (Galmiche et.al., 2019). www.eatingdisorders.org.au/eating-disorders-a-z/eating-disorder-statistics-and-key-research/

Mentálna anorexia

 •  jedno z najčastejších chronických ochorení u adolescentov – je minimálne tak častá ako diabetes 1. typu
 • Ženy s mentálnou anorexiou prevyšujú podiel mužov s anorexiou 10:1
 • prevalencia v rámci svetovej populácie sa odhaduje na 0,3% – 1,5% u žien a 0,1% – 0,5% u mužov

Mentálna bulímia

 • prevalencia ochorenia je 0.9% až 2.1% u žien a 0.1% až 1.1% u mužov
 • takmer 40% ľudí s bulímiou užíva návykové látky
 • 1 z 3 ľudí s bulímiou alebo záchvatovým prejedaním už je alebo bude v živote obéznych
 • 35% ľudí s mentálnou bulímiou sa sebapoškodzuje
 • ochorenie sa priemerne najčastejšie rozvinie okolo 18. roku života

Záchvatové prejedanie

 • nástup ochorenia prichádza priemerne okolo 25. roku života (najneskôr spomedzi diagnóz na spektre PPP)
 • celoživotná prevalencia je 2.5%-4.5% u žien a 1%-3% u mužov
 • okolo 15% ľudí s touto diagnózou si siahne na život

14 (Paxton et.al., 2012). https://www.eatingdisorders.org.au/eating-disorders-a-z/eating-disorder-statistics-and-key-research/

15 Ehrlich et al., Lancet psychiatry (Eating Disorders – The big issue), 2016

16 Keski-Rahkonen A, Raevuori A, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: an update. Annual Review of Eating Disorders: CRC Press 2018:66-76

17 Keski-Rahkonen A, Raevuori A, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: an update. Annual Review of Eating Disorders: CRC Press 2018:66-76.

18 (Keski-Rahkonen, Raevuori & Hoek, 2018)

19 Nimh.nih.gov. 2020. NIMH » Eating Disorders. [online] [Accessed 15 August 2020].

20 Ehrlich et al., Lancet psychiatry (Eating Disorders – The big issue), 2016

21 Fairburn CG, Harrison PJ. Eating disorders. The Lancet. 2003;361:407-416

22 Keski-Rahkonen A, Hoek H, Linna M, et al. Incidence and outcomes of bulimia nervosa: a nationwide population-based study. Psychological Medicine. 2009;39:823-831

23 (Butterfly Foundation, 2012)

24 Erskine HE, Whiteford HA. Epidemiology of binge eating disorder. Current opinion in psychiatry. 2018

25 Pc.gov.au. 2020. Paying The Price: The Economic And Social Impact Of Eating Disorders In Australia. [online] Available at: https://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/215540/sub0078-ndis-costs-attachmenta.pdf [Accessed 15 August 2020]

Negatívny body image:

 • 1 z 2 dievčat je nespokojné so svojím telom. Toto číslo s vekom narastá. V dospelosti je so svojím telom nespokojných približne 80% žien.
 • Pokiaľ má žena negatívny body image, je 4x vyššia pravdepodobnosť, že sa u nej rozvinú PPP.
 • 9 z 10 ľudí s negatívnym body image sú ochotní ohroziť svoje zdravie pre dosiahnutie ideálnej postavy.

Bodyshaming

 • Body-shaming je veľmi častý, dotýka sa ako žien, tak aj mužov. Prieskum, ktorý sa robil v roku 2016 v USA na vzorke 2000 respondentov ukázal, že body shaming zažilo 94% tínedžeriek a 64% tínedžerov.
 • Body shaming je istý druh šikany. Potvrdzuje to aj prieskum z Veľkej Británie, kedy 57% detí vo veku 12 až 20 rokov uviedlo, že boli šikanované na základe svojho vzhľadu.

26 Kearney‐Cooke, A., & Tieger, D. (2015). Body image disturbance and the development of eating disorders. In L. Smolak & M. D. Levine (Eds.), The Wiley Handbook of Eating Disorders (pp. 283-296). West Sussex, UK: Wiley

27 Stice et al (2011) Behavior Research and Therapy. 622 – 627

28 https://www.nationaleatingdisorders.org/statistics-research-eating-disorders

29 https://www.yahoo.com/lifestyle/the-shocking-results-of-yahoo-1332510105509942.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pLWQudmljZS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAADcJg5fmVkSb_5I1GuRATODAqkko5JaJI6iDxWI_tEny0x-zke9guzqE1-hwqHWoNWXt7k-MY9XXQ7q9d5GJKg-qTsaEx-0AIqDBe7DCx-2A0AbPiI08oVDob3ll-b2WsJSzS-pNQwBYxWa7RCa1AR9p0sLlMQgLFkumLRdoGs6Y

30 https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2018/

Návrat hore