fbpx

Chuť žiť

 

Naše vysvedčenie za rok 2023

chut zit 2023

Milí partneri, podporovatelia a priatelia Chuť žiť,

je za nami rok 2023 a radi by sme sa s vami podelili o niektoré míľniky, ktoré sa nám aj vďaka Vašej podpore a priazni podarili. 

V roku 2023 sa našich aktivít zúčastnilo 5151 ľudí vo veku od 12 do približne 75 rokov, ktorí pochádzajú zo všetkých 8 krajov na Slovensku. Z toho 2004 ľudí využilo odborné služby priamej pomoci a 3147 detí absolvovalo naše prevenčné aktivity. Z toho odbornú pomoc čerpalo 92% žien a 8% mužov a prevenčné aktivity absolvovalo 69,5% dievčat a 30,5% chlapcov. 

Rozširujeme naše služby pre klientov a ich blízkych

Prevádzkovali sme 10 programov pomoci, ktoré boli poskytované bezplatne a nízkonákladovo. Linka pomoci oslávila 2 roky a rozšírili sme jej fungovanie na 34 hodín týždenne. Psychologické a nutričné poradenstvo naďalej tvorilo naše najvyťaženejšie služby, v rámci ktorých sme klientom a klientkam poskytovali 30 sedení so psychologičkou a 6 mesiacov spolupráce s nutričnou špecialistkou. Okrem nutričných konzultácií sme otvorili aj možnosť konzultácií so psychologičkou a v druhom polroku sa nám podarilo spustiť program peer podpory

“Spolupráca s odborníčkou úplne prekonala akékoľvek moje očakávania. Na každé jedno sedenie som sa veľmi tešila, pani psychologička mi bola veľkou oporou, prvým a jediným človekom s ktorým som sa mohla o svojom probléme voľne porozprávať, cítila som sa na sedeniach veľmi bezpečne a príjemne, po každom sedení mi bolo stále lepšie. Jej slová so mnou boli nielen počas sedenia, ale aj v čase mimo neho a pomáhali mi zvládať každodenný život. Bolo to pre mňa veľmi prínosné a nie je čo zlepšovať. Ešte pred necelým rokom som sa považovala za beznádejný prípad, pokazenú. Pani psychologička zmenila môj život a neexistujú slová, ktoré by dokázali vyjadriť ako veľmi som jej za to vďačná. Odporučila by som túto službu všetkými desiatimi. V stručnosti by som im povedala, že nič lepšie pre seba nemôžu urobiť, ako podeliť sa so svojím problémom s odborníkom, „rozdeliť“ tú ťarchu. Pocit, že mi niekto rozumie, že ma neodsudzuje, že ma počúva a chce mi pomôcť a efektívne mi aj pomáha cítiť sa lepšie je na nezaplatenie. Ešte by som im veľmi prizvukovala, aby nečakali toľké roky ako ja.” 

-spätná väzba klientky v programe psychologického poradenstva

Ku koncu novembra nám skončil európsky projekt, čo viedlo k ukončeniu multidisciplinárneho programu a prevádzkovania komunitného centra. Na základe dobrých výsledkov, evaluačnej správy odbornej hodnotiteľky aj pozitívnych spätných väzieb klientov a klientiek sme však celý rok vyvíjali úsilie na opätovné spustenie týchto služieb, čo sa nám podarilo a v roku 2024 pokračuje multidisciplinárny program v upravenej podobe, ako aj niektoré komunitné aktivity. Rozbehli sme tiež novú terapeutickú skupinu a rodičovské podporné skupiny

chut zit

Napĺňame aktuálne potreby prevencie na školách

Dôležitým míľnikom v téme prevencie bola aktualizácia metodiky komplexného programu prevencie, ktorý aktuálne realizuje 209 škôl a zúčastnilo sa ho už 2730 detí. Metodiku sme aktualizovali na základe spätných väzieb od facilitátorov a facilitátoriek, ktoré sme zozbieravali od spustenia programu. Vylepšený program od januára 2024 tak používajú už všetky školy s novými skupinami detí, čo program absolvujú. 

Keďže nie každá škola má možnosť pracovať s komplexným programom prevencie, vytvorili sme jednorazové prevenčné workshopy. Koncept sme využili aj na zapojenie absolventov a študentov magisterského štúdia (odbory psychológie, medicíny, výživy…), aby získali nové vedomosti a prax, a vytvorili sme pre nich komplexné vzdelávanie. Spolu so zaškolenými peer lektormi v roku 2023 zrealizovali až 18 workshopov po celom Slovensku

ppprevencia

Vzdelávame online aj offline

Rok 2023 bol pre nás bohatý v rámci publikačnej činnosti. Venovali sme sa písaniu 4 metodických príručiek (všetky sú dostupné na bezplatné stiahnutie), a to: 

  • Metodika Peer podpora
  • Metodika pre prácu s PPP v školskom prostredí
  • Metodiky pre prácu s PPP v psychologickom poradenstve a v nutričnom poradenstve
  • Metodika workshop PPP

Realizovali sme 2 vzdelávania, jedno zamerané na tému súvislosti medzi rodovo-podmieneným násilím a poruchami príjmu potravy, druhé pre školských psychológov a psychologičky v téme prevencie porúch príjmu potravy v školskom prostredí

Vzdelávali sme sa aj interne, absolvovali sme výcvik v technike Traumatic Incident Reduction (TIR), aby sme dokázali efektívnejšie pomáhať klientom a klientkám s traumatickou skúsenosťou a školenie na tému motivácie so psychoterapeutom a lektorom Vladom Hambálkom. 

Vytvorili sme PPPlatformu – bezplatný online priestor plný edukačného materiálu pre klientov, rodičov ale aj pomáhajúcich profesionálov a profesionálky. Vďaka nemu sú odborné informácie dostupnejšie a k dispozícii z pohodlia domova. Na platforme je možné nájsť napríklad rozhovor s pedopsychiatričkou, MUDr. Martinou Paulinyovou, príbehy mladých ľudí uzdravených z ochorenia aj webinár na tému zdravého životného štýlu. V budúcom roku plánujeme obsah ďalej rozvíjať.  

O PPP hovoríme otvorene, láskavo a ľudsky

V júni sa nám podarilo zorganizovať druhý ročník podujatia BEZ FILTRA, ktorý sme prepojili aj s kampaňou k Svetovému dňu porúch príjmu potravy. Naším cieľom bolo poukázať na “tajný život” ľudí s týmto ochorením, ktorý vyzerá inak, než sa ľudia prezentujú na verejnosti. Na podujatí sa zúčastnilo približne 100 ľudí a niekoľko novinárov sme privítali na tlačovej konferencii. 

Bez Filtra 2 - foto

Osvetu o PPP sme šírili aj na stretnutiach so štátnymi predstaviteľmi – s českým Prezidentom Petrom Pavlom, sme mali príležitosť diskutovať na jeho prvej zahraničnej ceste a naše centrum navštívila Prezidentka Zuzana Čaputová, kedy sa stretla nielen s naším tímom, ale aj klientkami.  

V druhej polovici roka sa u nás niesol v znamení 2 kampaní. Na sociálnych sieťach sme aj vďaka influencerom hovorili o súvislosti medzi rodovo-podmieneným násilím a poruchami príjmu potravy a poukázali sme na rodové stereotypy, ktorým mládež čelí. Kampaňou k záveru roka bola “odvážna kampaň”, kde sme podporovali mladých ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc pri PPP a zavolať na linku pomoci. Do kampane sa zapojila aj speváčka Katarzia. 

kampan linka pomoci

Naša činnosť nie je samozrejmosť

Náš tohtoročný súhrn je predovšetkým veľkým POĎAKOVANÍM všetkým našim partnerom, ktorí stoja pri nás a podporujú naše programy pomoci cez finančné dary alebo grantové výzvy: 

Nadácia TESCO, DM-Drogerie Markt, GymBeam, O2 Férová Nadácia a O2 Business Services, Nadácia Markíza a Unicredit Bank, Beiersdorf, Kooperativa, Nadácia Slovenskej Sporiteľne, Spoločnosť pre skladovanie, Nadácia Swiss Re, Servier Slovensko, Slovák & Friends Agency, PwC, Janssen, Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a NIVAM, Magistrát mesta Bratislavy z programu Bratislava pre všetkých, Nadácia mesta Bratislavy z programu Komunitné programy 2023, Ministerstvo spravodlivosti z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, Európska komisia z programu Erasmus+, Fond SK NIC, Bratislavský samosprávny kraj z Regionálnej bratislavskej dotačnej schémy.

A v neposlednom rade našim individuálnym darcom a darkyniam, ktorí nás podporujú finančne alebo venovaním 2 % z daní a umožňujú nám tak pomáhať celoročne a udržateľne. 

chut zit

Ak by ste našu prácu chceli podporiť, budeme veľmi vďační za každé venované 2 % z dane, jednorazový či pravidelný dar. Svojou podporou prispievate k vylepšeniu poskytovaných služieb pre našich klientov. S vašou pomocou sme schopní ponúkať kvalitnú, prístupnú a na klientov orientovanú pomoc s väčším počtom odborníkov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore