fbpx

Chuť žiť

 

RODOVO-PODMIENENÉ NÁSILIE

TIR

Lekár a lektor TIR Branislav Chrenka: “Pri spracovaní traumy sa musíme postaviť minulosti” 

Rozhovor zverejňujeme v rámci série článkov, v ktorej sa venujeme rodovo podmienenému násiliu. Branislav Chrenka je lekár a certifikovaný facilitátor a tréner metódy TIR. Ide o prístup, ktorý umožňuje ľuďom spracovať traumatickú udalosť v bezpečí bez posudzovania či rozptyľovania. V rozhovore sa dozviete:  v čom spočíva prístup TIR na aké typy tráum sa dá aplikovať […]

Lekár a lektor TIR Branislav Chrenka: “Pri spracovaní traumy sa musíme postaviť minulosti”  Read More »

za seba

Učiteľka sebaobrany: Ak šírime stereotypy o rodoch, prispievame k akceptovaniu násilia – 6. časť

Rozhovor vychádza v rámci série, v ktorej sa zaoberáme rodovo podmieneným násilím a jeho prevenciou.  Bianka Urbanovská je zakladateľkou organizácie ZA SEBA, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti prevencie sexualizovaného, psychického a fyzického násilia.  Kurzy sebaobrany sú určené pre širokú verejnosť, školy, firmy aj organizácie.Účastníci sa v rámci nich naučia, ako si budovať hranice, sebavedomie,

Učiteľka sebaobrany: Ak šírime stereotypy o rodoch, prispievame k akceptovaniu násilia – 6. časť Read More »

Nika Macinska blog

Mama ôsmich detí Nika Macinská: Ak si nepriznáme, že sme zažili násilie, ťažko sa pohneme ďalej – 5.časť

Rozhovor uverejňujeme v rámci série článkov na tému rodovo podmieneného násilia. Nika Macinská je verejnosti známa ako mama ôsmich detí. Vo vyše 20-ročnom manželstve zažívala násilie a manipuláciu, no z toxického vzťahu sa jej podarilo dostať. Neskôr však prišla ďalšia rana, a tou bola smrť syna Filipa.  Svoj príbeh popisuje v knihe Krok za krokom

Mama ôsmich detí Nika Macinská: Ak si nepriznáme, že sme zažili násilie, ťažko sa pohneme ďalej – 5.časť Read More »

rodovo podmienené násilie TS

Poruchy príjmu potravy ako dôsledok sexuálneho zneužitia. Projekt Chuť žiť v kampani rozšíril povedomie o dopadoch rodovo-podmieneného násilia

Až 30 % ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, zažili v detstve zneužívanie alebo boli obeťami inej sexuálnej traumy.

Poruchy príjmu potravy ako dôsledok sexuálneho zneužitia. Projekt Chuť žiť v kampani rozšíril povedomie o dopadoch rodovo-podmieneného násilia Read More »

Zuzana Klepanec

Psychologička: Žiadne správanie ženy nie je dôvodom, aby zažila násilie – 4. časť

Toto je štvrtý diel textov o téme rodovo podmieneného násilia. V prvej časti sme sa bližšie pozreli na to, čo to rodovo podmienené násilie je, prečo je v spoločnosti prítomné, čo sú rodové stereotypy, ako nás ovplyvňujú a a ako súvisia s poruchami príjmu potravy. Druhý diel sme venovali mýtom, ktoré okolo rodovo podmieneného násilia

Psychologička: Žiadne správanie ženy nie je dôvodom, aby zažila násilie – 4. časť Read More »

rodovo podmienené násilie

Keď autorita využíva svoju silu. Ako súvisí rodovo-podmienené násilie s poruchami príjmu potravy?

Obete rodovo-podmieneného násilia netrpia iba v momente, keď k násiliu dochádza, ale aj roky potom. Dôvodom býva, že obete nemajú prístup k potrebnej odbornej pomoci, napríklad vo forme psychologickej intervencie. Nespracovaný traumatický zážitok pretrváva a na jeho podklade môžu vzniknúť práve poruchy príjmu potravy.  V článku sa dočítate:  čo je systémová rodová nerovnosť aké sú

Keď autorita využíva svoju silu. Ako súvisí rodovo-podmienené násilie s poruchami príjmu potravy? Read More »

rodovo podmienené násilie titulný obrázok

Ako vyzerá násilie? Odhaľujeme 12 mýtov o rodovo-podmienenom násilí – 2. časť

Toto je druhá časť minisérie o rodovo podmienenom násilí. Prečo o ňom píšeme? Pri liečbe porúch príjmu potravy sa s našimi klientmi a klientkami často dostávame k témam, ktoré na prvý pohľad s ich stravovacím režimom nesúvisia. V rozhovoroch odbočíme k boľavej minulosti – emočné násilie v detstve, ponižovanie od blízkeho okolia, psychické násilie vo

Ako vyzerá násilie? Odhaľujeme 12 mýtov o rodovo-podmienenom násilí – 2. časť Read More »

Chuť žiť - rodovo podmienené násilie - cover

Ružový a modrý svet – miniséria článkov o rodovo podmienenom násilí – 1. časť

Prečo píšeme o rodovo podmienenom násilí? Pri liečbe porúch príjmu potravy sa s našimi klientmi a klientkami často dostávame k témam, ktoré na prvý pohľad s ich stravovacím režimom nesúvisia. V rozhovoroch odbočíme k boľavej minulosti – emočné násilie v detstve, ponižovanie od blízkeho okolia, psychické násilie vo vzťahoch, šikana v spojitosti s výzorom a

Ružový a modrý svet – miniséria článkov o rodovo podmienenom násilí – 1. časť Read More »

Návrat hore