fbpx

Chuť žiť

 

Terapeutická skupina

Skupina pre ľudí s poruchami príjmu potravy

chut-zit

Na skupinu je možné hlásiť sa priebežne počas roka. Pri uvoľnení miesta vás budeme kontaktovať.

Základné informácie o skupine
 • Priebeh skupiny: skupina prebieha 3x za mesiac, vždy v pondelok medzi 17:30 – 19:00 osobne v priestoroch Chuť žiť v Bratislave. Na skupiny, podobne ako na individuálne sedenia, je potrebné chodiť pravidelne.
 • Pre koho je určená: skupina je určená pre ľudí s poruchami príjmu potravy (ženy aj mužov) nad 18 rokov, ktorí a ktoré sa liečia z porúch príjmu potravy a sú motivovaní uzdraviť sa
 • Cena skupiny: 15 eur/osoba
 • Kto vedie skupinu: psychologička Mgr. Hana Šándorová

Rodičovská skupina

chut-zit

Na skupinu je možné hlásiť sa priebežne počas roka. Pri uvoľnení miesta vás budeme kontaktovať.

Základné informácie o skupine
 • Priebeh skupiny: skupina prebieha 2x mesačne, vždy vo štvrtok medzi 17:30 – 19:00 osobne v priestoroch Chuť žiť v Bratislave. Na skupiny, podobne ako na individuálne sedenia, je potrebné chodiť pravidelne.
 • Pre koho je určená: skupina je určená pre rodičov detí s poruchami príjmu potravy (ženy aj mužov) – účasť je možná len pre 1 osobu z páru
 • Cena skupiny: 15 eur/osoba
 • Kto vedie skupinu: psychologička Mgr. Terézia Valachová

Terapeutická skupina je uzavretá skupina ľudí, ktorých niečo spája. V našom prípade je to priama alebo nepriama skúsenosť s poruchami príjmu potravy – skupiny organizujeme pre ľudí s PPP aj pre rodičov a blízkych. Skupina sa stretáva v pravidelnej frekvencii pod vedením skúsenej terapeutky. Na skupine je vytvorené bezpečné, podporné prostredie, v ktorom účastníci a účastníčky prinášajú svoje osobné skúsenosti a prežívanie. Priebeh skupiny je štruktúrovaný a okrem vzájomného zdieľania a podpory je prítomné aj terapeutické vedenie a rôzne cvičenia. Cieľom skupiny je viesť účastníkov a účastníčky k porozumeniu svojho správania a prežívania, podpora k sebaobjavovaniu, starostlivosti o seba a vnímania vlastnej sebahodnoty, silných stránok a schopností žiť plnohodnotný, kvalitný život.

Podpora v komunite

Účastníci a účastníčky si spolu vytvárajú podporný a bezpečný priestor, kam sa pravidelne vracajú

Odborné vedenie

Skupiny sú vedené skúsenými psychologičkami a terapeutkami

Vzájomné pochopenie

Spájame ľudí, ktorí si prežívajú podobnú skúsenosť a dokážu sa vzájomne pochopiť a posilniť

Osobný kontakt

Skupiny prebiehajú naživo v Bratislave, vďaka čomu sa podporujú vzájomné vzťahy účastníkov a účastníčok.

Naše odborníčky

chutzit

Mgr. Hana Šándorová

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a 12 rokov pracovala na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa, ako školská psychologička a vedúca podporného tímu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze a výcvik v metóde EMDR. V Chuť žiť vedie terapeutickú skupinu pre ľudí s poruchami príjmu potravy.

Mgr. Terézia Valachová

Mgr. Terézia Valachová

Štúdium psychológie ukončila v roku 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v proces-orientovanej psychoterapii a výcviku v muzikoterapii. Absolvovala akreditované vzdelávanie v online krízovej intervencii v organizácii IPčko, kde v minulosti dobrovoľničila. Má za sebou niekoľkoročnú prax v práci s klientmi a rodinami s látkovými závislosťami v Centre pre liečbu drogových závislostí a v Resocializačnom zariadení. V rámci práce s klientmi a rodinami s poruchami príjmu potravy sa v Chuť žiť venuje poskytovaniu psychologického poradenstva aj vedeniu terapeutickej skupiny pre rodičov. 

Ako sa registrovať?

Do skupiny sa prihlásite vyplnením registračného formulára. Skupiny dopĺňame 2x ročne a pri tejto udalosti budeme záujemcov prednostne kontaktovať. Formulár je možné vyplniť celoročne. Pred nástupom do skupiny je potrebné absolvovať aj úvodný krátky telefonát so psychologičkou, ktorá skupinu vedie, aby vám priblížila fungovanie skupiny a lepšie pochopila vašim potrebám a očakávaniam.

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi terapeutickou skupinou a podpornou skupinou?

V rámci poskytovaných služieb sme si podporné a terapeutické skupiny v Chuť žiť rozdelili nasledovane:

 • terapeutické skupiny sú otvorené pre ľudí nad 18 rokov – podporné skupiny sú primárne určené deťom a mládeži do 20 rokov.
 • terapeutické skupiny sú dlhodobé (fungujú minimálne pol roka až rok) – podporné skupiny obsahujú 5 stretnutí
 • terapeutické skupiny sú spoplatnené sumou 15 eur/osoba 
 • terapeutickú skupinu vedie psychoterapeutka – podpornú skupinu vedie psychologička
Môžem sa na skupiny prihlásiť online?

Nie. Skupiny fungujú len na fyzickej úrovni, osobne v Bratislave. Pre online skupinovú prácu máme liečebno-vzdelávací program a stacionáre, pre online individuálnu prácu môžete využiť aj psychologické poradenstvo

Môžem prísť na skupinu aj keď mám 15 rokov (t.j. menej ako 18)?

Nie, terapeutické skupinu sú otvorené iba ľuďom nad 18 rokov. Pre deti, tínedžerov a mládež sú otvorené bezplatné podporné skupiny.

Je skupina iba pre ženy?

Skupiny sú otvorené ženám aj mužom. 

Návrat hore