fbpx

Chuť žiť

 

Vzdelávanie pre peer konzultantov

Pilotný vzdelávací program pre mladých ľudí so skúsenosťou s PPP, ktorí chcú ako peeri pomáhať rovesníkom. Program sme v roku 2022 vytvorili v spolupráci s Centrom Anabell a podporou programu Erasmus+ „Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí“ s číslom: 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886.

V zahraničí už pojem peer konzultant (rovesnícky pracovník/pracovníčka) nie je žiadnou neznámou. Ľudia, ktorí majú vlastnú skúsenosť s liečbou z duševných ochorení, dokážu ako súčasť tímu odborníkov pomáhať svojim rovesníkom. Avšak na to, aby sa chápavá duša stala peerom, je nevyhnutné absolvovať potrebné vzdelávanie. 

V spolupráci s organizáciou Centrum Anabell sme v roku 2022 vytvorili a odpilotovali unikátne vzdelávanie pre peer konzultantov v téme porúch príjmu potravy. Školenie prebehlo v dvoch behoch. V súčasnosti je realizácia školenia pozastavená. Školenie plánujeme kvôli dobrým výsledkom a pozitívnej spätnej väzbe znovu obnoviť.  

Je tento program pre teba?

 • Máš medzi 20 – 30 rokov? 
 • Máš skúsenosť s liečbou z porúch príjmu potravy, ktorá zahŕňala čerpanie jednej či viacerých rôznych služieb pomoci (napr. psychoterapiu, medikáciu, psychiatrické vyšetrenie, podpornú skupinu, nutričné poradenstvo atď.) ?
 • Máš vysokú mieru sebauvedomenia, nadhľad a odstup od vlastnej skúsenosti?
 • Vieš sa vzdelávania účastniť 6 dní, z toho každý deň medzi 9:00 až 17:00?
 • Vieš byť 13. – 14.10. fyzicky v Bratislave?
 • Rád/rada počúvaš a zaujímaš sa o druhých ľudí?
 • Chceš pracovať s mladými ľuďmi ako dobrovoľník/čka?

Čo ti účasť v programe prinesie?

 • Bezplatnú účasť na niekoľkodňovom odbornom vzdelávaní spolu s osvedčením o účasti
 • Nové zručnosti vo vedení rozhovoru, množstvo informácii o poruchách príjmu potravy,  schopnosti prevencie pred vyhorením v pomáhajúcich profesiách, porozumenie práce a hraníc peer konzultanta 
 • Skúsenosť s prácou peer konzultanta (čo bude výhodou ak sa v budúcnosti budeš chcieť na podobnej pozícii zamestnať)
 • Časovo nenáročnú dobrovoľnícku prax pod dohľadom odborníkov ktorá zahŕňa skúsenosť s individuálnym rozhovorom aj prácou v skupine
 • Osobnostný rast
 • Tvorbu aktivít a prácu v komunite ľudí s poruchami príjmu potravy

Harmonogram programu

Školenie prebiehalo do decembra 2022. 

Čo účasťou v našom programe nemôžeš získať?

 • Náhradu terapie (pokiaľ cítiš, že sa Ťa PPP v nejakej miere týkajú, vzdelávanie ani práca peer konzultanta nie je bezpečná cesta, ako pomôcť samému sebe)
 • Oficiálnu akreditáciu (nakoľko na Slovensku ešte pozícia peer konzultanta oficiálne neexistuje, nie je oficiálne ustanovená ani jednotná certifikácia – absolvovanie vzdelávania sa tak nedá považovať za akreditovaný výcvik. Pracujeme však na tom, aby naše vzdelávanie bolo časom rozoznávané aj odbornými autoritami. Spoľahnúť sa môžeš na to, že sme doň vložili skúsenosti z praxe a kvalitné odborné know-how. Môže Ti tiež pomôcť pri uchádzaní sa o zamestnanie či už v Chuť žiť alebo v Centru Anabell). 
 • Pracovný úväzok (aj z povahy projektu, v rámci ktorého pomôžeme tento program realizovať, bude následná práca dobrovoľníckou praxou)
"Lektorky boli skvelé, mali úžasný prehľad a vedeli nám odpovedať aj na naše doplňujúce otázky, či už teoreticky ale aj cennými postrehmi z praxe. Pristupovali k nám veľmi ohľaduplne a cítila som sa v priebehu vzdelávania veľmi dobre, mali sme dostatočné pauzy a aj keď sme pracovali s citlivými témami, cítila som sa bezpečne a komfortne. Praktický nácvik rozhovorov mi dal pocit sebaistoty a uistenia. Rovnako bol priestor aj na prácu na sebe - napísať si svoj príbeh, plán prevencie relapsu, zamyslieť sa nad spôsobmi ako môžem ošetriť seba v takejto pomáhajúcej roli a ako predísť vyhoreniu. Dostala som k dispozícií množstvo teoretických informácií o PPP a nástrojov, ako pracovať vo vzťahu s klientom."
chut-zit
Účastníčka 1. behu vzdelávania pre peer konzultantov
z anonymného dotazníku spätnej väzby

Najčastejšie otázky

Odstup od ochorenia je definovaný mierou sebauvedomenia a nadhľadom nad svojou skúsenosťou. Nemôžeme to presne definovať časom, ale z praxe sa ukazuje, že odstup od aktívnej liečby by mal byť aspoň 1 – 2 roky. Skús si tiež odpovedať na otázky: Počujem ešte hlas choroby? Chcem prácou peer konzultanta pomôcť viac sebe alebo druhým? Viem si predstaviť, že budem na dennej báze riešiť témy hmotnosti, kalórií, reštrikcie, chudnutia a nebude ma to ťahať dole? Verím, že úplné uzdravenie je možné, nakoľko ho sám/sama žijem? Viem sa bez problémov najesť s inými ľuďmi v reštaurácii bez toho, aby som umelo znižoval/a svoj príjem a/alebo zvyšoval/a svoj výdaj?

Tak ako aj u psychológov je potrebné viac než iba vzdelanie na to, aby boli kvalitní odborníci, aj u peer konzultantov je to tak. Medzi osobnostné predpoklady by mali patriť napríklad:

 • príjemné, láskavé vystupovanie
 • autenticita, empatia
 • chuť učiť sa, vzdelávať sa
 • rešpekt voči sebe aj klientovi
 • sebauvedomovanie si, nadhľad nad vlastnou skúsenosťou
 • trpezlivosť
 • dochvíľnosť, zodpovednosť, zorganizovanosť
 • otvorenosť novému, nehodnotiaci prístup, prijatie inakosti

Prax bude prebiehať na individuálnej aj skupinovej úrovni. Každý peer dostane jedného klienta, s ktorým bude spolupracovať na individuálnej úrovni (osobné stretnutia) pod dohľadom seniorného odborníka. Okrem toho sa bude raz do týždňa zúčastňovať aktivít v komunite pre ľudí s PPP ako asistent/ka psychologičky. 

Peer konzultant nemôže pracovať sám, nakoľko sám o sebe nie je odborník. Môže pracovať iba v multidisciplinárnom tíme odborníkov. Poskytnuté vzdelávanie ani prax nemôžu byť využité ako dostatočná kvalifikácia na prácu psychológa, terapeuta ani kouča. 

Bohužiaľ, projekt je postavený na práci s mládežou a má definovanú vekovú hranicu mládeže (do 30 rokov). Odborná spôsobilosť na prácu peer konzultanta je tiež stanovená na 21 rokov (dohodou oboch organizácií na základe praktických skúseností).  

Je potrebné dochádzať do Bratislavy, nakoľko dostatočnú odbornú prax a dohľad seniorných odborníčok vieme v súčasnosti zabezpečiť len v našich priestoroch v Bratislave. 

Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj sa nám ozvať na

Program sme realizovali vďaka podpore Európskej komisie z programu Erasmus+ v spolupráci s organizáciou Centrum Anabell Česko.

chutzit
chutzit
chutzit
Návrat hore