fbpx

Chuť žiť

 

Bezplatné školenie v Košiciach a Žiline: Prevencia a včasná intervencia PPP v školskom prostredí

Prostredie škôl a ich zamestnanci môže zohrávať dôležitú rolu pri prevencii, vzniku PPP aj pri včasnom záchyte tohto ochorenia. Preto sme pripravili bezplatné školenie Prevencia a včasná intervencia PPP v školskom prostredí.

Školenie je vystavané prakticky, aby posilnilo komunikačné zručnosti a kompetencie pomáhajúcich profesionálov a profesionálok pracujúcich v školskom prostredí, a komplexne, aby pokrylo tematiku výživy, odborných intervencií aj prežívania mladého človeka s PPP.

košice školenie

Košice 25.1.2024

Štvrtok 25.1.2024, 8:30 – 12:30, Spoločenský pavilón v Košiciach, Trieda SNP č.61

žilina školenie

Žilina 26.1.2024

Piatok 26.1.2024, 8:30 – 12:30, Nová synagóga v Žiline, ul. J. M. Hurbana 220/11.

Školenie je určené pre školských psychológov a psychologičky, školské podporné tímy, koordinátorov a koordinátorky prevencie, liečebné pedagogičky a pedagógov a Centrá poradenstva a prevencie. Počet miest je limitovaný, preto je potrebné sa registrovať najneskôr do 22.1.2024.

Školenie je vystavané interkatívne a okrem teoretického základu poskytne účasntíkom a účastníčkam priestor na diskusiu, otázky, kazuistiky a brainsotrming nad vhodnými postupmi. 

Témy, ktoré školenie obsiahne:

  • rizikovým faktory PPP v školskom prostredí,
  • význam a formy prevencie PPP
  • poskytovanie včasnej intervencie žiakovi/žiačke s podozrením na PPP 
  • komunikácii so žiakmi, žiačkami a rodičmi
  • prežívanie a potreby mladého človeka s PPP
  • začlenenie žiakov a žiačiek s PPP do školského prostredia, tak, aby bolo pre nich bezpečným miestom a zohľadňovalo individuálne potreby v rámci liečby
  • základy výživivy a vhodné usmernenia žiakov a žiačok pri stravovaní v rámci možností a kompetencií škôl

Lektorky školenia

chut-zit
Ing. Simona Almášiová
chutzit
Mgr. Sophia Lukačková
chutzit
Mgr. Natália Meliš-Čuga

Základné informácie a otázky

Program

8:00 – 8:30registrácia účastníkov
8:30 – 09:20

Blok 1 / Natália Meliš-Čuga, psychologička a peer konzultantka

Úvod do porúch príjmu potravy

Vplyv školského prostredia na vznik a prevenciu PPP – príbeh zo školského prostredia

Ako viesť deti k citlivej komunikácii o témach hmotnosti, výzoru a o tele a duševnom zdraví v školskom prostredí – naše skúsenosti s prevenčnými aktivitami

09:20 – 10:10

Blok 2 Sophia Lukačková, psychologička 

Úloha školy v komunikácii a včasnej intervencii pri žiakoch s podozrením na PPP

Praktické ukážky a kazuistiky zo školského prostredia

Ako vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie pre žiakov s PPP

10:10 – 10:45prestávka
10:45 – 11:35

Blok 3 Simona Almášiová, nutričná špecialistka

Nutričné minimum – veľkosť vhodnej porcie, zdravý vzťah s jedlom

BMI, hmotnosť a súvislosť prevencie obezity a vzniku PPP

Ako (ne)deliť potraviny na dobré a zlé

11:35 – 12:30

Blok 4 

Spoločná tvorba plánu prevencie a intervencie na základe získaných informácií

Zhrnutie 

Diskusia a otázky

12:30Záver

Pre koho je stretnutie určené

Pre pracovníkov a pracovníčky Centier poradenstva a prevencie, pre členov školských podporných tímov, pre pomáhajúcich profesionálov a profesionálky na pozíciách: školský psychológ, výchovný poradca, liečebný pedagóg a špeciálny pedagóg, pre učiteľov.

Informácie o lektorkách

Ing. Simona Almášiová

Vyštudovala odbor Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, kde aktuálne pokračuje v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Výživa. Odborné skúsenosti zbierala aj počas zahraničných študijných pobytoch vo Francúzku a v Grécku, v krajinách stredozemnej diéty, ktorá je konsenzuálne považovaná ako najzdravší spôsob stravovania. Súčasne pôsobí v nutričnom tíme Chuť žiť ako nutričná špecialistka a venuje sa aj prevencii vzniku porúch príjmu potravy v školskom prostredí. 

 

Mgr. Sophia Lukačková

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave. Ako konzultantka pracovala na Linke detskej istoty. V súčasnosti sa venuje problematike porúch príjmu potravy na špecializovanej linke pomoci a emailovej poradni Chuť žiť. Okrem dištančného poradenstva sa v Chuť žiť venuje tiež téme prevencie PPP na školách. Je frekventantkou výcviku v Terapii prijatia a odhodlania (Acceptance and Commitment Therapy). 

 

Mgr. Natália Meliš-Čuga

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FF UPJŠ v Košiciach a momentálne je frekventantkou výcviku v kognitívne-behaviorálnej terapie. V súčasnosti pracuje na súkromnej klinike v Prahe, kde sa venuje diagnostike a psychoterapii detí i dospelých. Okrem intervencie pôsobí i v oblasti prevencie a destigmatizácie duševného zdravia ako lektorka v neziskovej organizácii Nevypusť duši a v témach prevencie PPP v Chuť žiť. V minulosti pôsobila tiež na pozícii peer konzultantky pre liečbu porúch príjmu potravy.

Bude robený záznam?

Zo stretnutia nebude vyhotovený záznam. Stretnutie prebehne osobne v Košiciach a v Žiline.

Aktivitu realizujeme cez projekt „PPPrevencia“ s číslom: 2022-3-SK02-KA210-YOU-000095111 podporeného programom Erasmus+. 

chutzit

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore