fbpx

Chuť žiť

 

Poruchy príjmu potravy ako dôsledok sexuálneho zneužitia. Projekt Chuť žiť v kampani rozšíril povedomie o dopadoch rodovo-podmieneného násilia

rodovo podmienené násilie TS

Až 30 % ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, zažili v detstve zneužívanie alebo boli obeťami inej sexuálnej traumy.

Prepojenie medzi násilím a poruchami príjmu potravy

Popiskovanie na ulici, nevhodné návrhy v pracovnom prostredí, nevyžiadané dotyky od neznámeho, vynucovanie sexu v partnerskom vzťahu či manipulácia od partnera napríklad slovami: “Pozri sa na seba, ako si sa opustila. Moji kamoši nechápu, prečo s tebou zostávam.” či “Živím celú rodinu, mala by si viac zarábať.”

Rodovo-podmienené násilie má rôzne podoby a vychádza zo systémovej nerovnosti, ktorá je hlboko zakorenená v našej kultúre. Nakoľko majú historicky muži v spoločnosti dominantnejšie postavenie, vytvára to priestor priestor na zneužitie tohto postavenia voči potenciálnej obeti. Štatistiky ukazujú, že každá tretia žena z EÚ bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. Takáto traumatizujúca skúsenosť dokáže ovplyvniť život človeka na dlhé roky, a to aj z toho dôvodu, že obete často nemajú prístup k potrebnej odbornej pomoci, napríklad vo forme psychologickej intervencie. 

V Chuť žiť sa počas liečby z porúch príjmu potravy dostávame s klientkami k minulosti, ktorá ukrýva aj traumatické životné skúsenosti (šikana v spojitosti s výzorom a hmotnosťou, násilné a manipulatívne partnerské vzťahy, znásilnenie či emočné a fyzické násilie v detstve a pod.). Pokiaľ takýto nespracovaný traumatický zážitok pretrváva, na jeho podklade môžu vzniknúť práve poruchy príjmu potravy. Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, majú 2,5 až 5x vyššiu pravdepodobnosť vzniku porúch príjmu potravy (PPP). 

Hovoríme a píšeme o rodovo podmienenom násilí

Rodovo podmienené násilie je závažným spoločenským problémom a je dôležité, aby (nielen) dievčatá a ženy, ktorých sa v minulosti týkalo, vyhľadali odbornú pomoc. Ľuďom, ktorí majú poruchy príjmu potravy, vďaka dotácii Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v roku 2023 poskytujeme odbornú psychologickú pomoc a podporu a tiež bezplatné dištančné poradenstvo cez linku pomoci 0800 221 080 a mail

natália pažická
IG: @nataliapazicka

V snahe o šírenie povedomia sme publikovali sériu populárno-náučných textov o problematike rodovo-podmieneného násilia a pripravili osvetovú kampaň, do ktorej sa zapojili aj známe tváre ako aktivistka Natália Pažická (@nataliapazicka), koučka Dominika Bleščáková (@sebalaskava.dusa), poetka a herečka Žaneta Morovská (@zaneta_more) a zakladateľka povzbudzujúcej sebaobrany pre ženy a deti Bianka Urbanovská (@zaseba.sebaobrana). Okrem toho sme 17.10.2023 zorganizovali bezplatný webinár, ktorého cieľom bolo priblížiť spojenie rodovo podmieneného násilia a PPP ako pomáhajúcim profesionálom a profesionálkam, tak aj širokej verejnosti. 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore