fbpx

Chuť žiť

 

Liečebno-vzdelávací program

Liečebno-vzdelávací program je skupinový program založený na pravidelných týždňových stretnutiach počas 10 až 12 týždňov. Stretnutia majú podobu praktických workshopov zameraných na konkrétnu tému, pričom edukácia je dopĺňaná vzájomným zdieľaním skúseností a názorov prítomných účastníkov a účastníčok. Program je vystavaný na ucelenej metodike, nie je teda možné prihlásiť sa iba na jeden vybraný workshop.  Liečebno-vzdelávací program realizujeme v dvoch podobách: pre ľudí s poruchami príjmu potravy a pre rodičov detí s poruchami príjmu potravy.

Cieľom programu je prehĺbiť vaše porozumenie voči poruchám príjmu potravy, ale aj k samému sebe. Kombináciou odborných informácií, počúvaním reálnych skúseností ľudí v skupine, a sebaskúsenostnými cvičeniami a technikami vás program podporí na ceste k uzdraveniu z porúch príjmu potravy, či už u seba alebo u svojho dieťaťa. 

Pre ľudí s poruchami príjmu potravy

chut-zit

Program budeme znovu otvárať počas tohto roka, svoj predbežný záujem o účasť môžete vyjadriť vyplnením tohto formulára.

Pre koho je program určený

Program je určený pre ženy aj mužov so symptomatikou porúch príjmu potravy od 16 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu. Je potrebné mať prístup k internetu alebo môcť dochádzať osobne do Bratislavy (pokiaľ bude program prebiehať osobne, nie online).

Program nie je určený pre odborníkov, nadšencov psychológie ani pre rodinných príslušníkov.

Technické informácie o programe

Program pre ľudí s poruchami príjmu potravy sa skladá z 10 workshopov, ktoré priebiehajú raz týždenne, každý utorok od 17:30. Každý workshop trvá 90 minúta vedie ho jedna lektorka. 

Kapacita jednej skupiny je 15 ľudí. Celý program sa dá pohodlne absolvovať po škole alebo práci. Workshopy majú vzdelávací charakter, ktorý je doplnený širokým priestorom na vzájomné zdieľanie skúseností.

Súčasťou programu sú aj prezentácie ku každému workshopu a pracovné listy, ktoré sú účastníkom a účastníčkam zaslané.

Cena programu je 200 eur (20 eur/workshop).

Obsah programu

Úvod do porúch príjmu potravy

Úvodný workshop ťa privedie k porozumeniu svojho ochorenia. Vysvetlí ti, ako ochorenie vzniklo, ako ovplyvňuje fungovanie tvojho mozgu a čo sa to vlastne v tvojom mozgu deje, čo je to ten “hlas” porúch príjmu potravy, ktorý (možno) počuješ, čo sa deje s tvojím telom a aké dopady má naňho hladovanie, ako sú PPP podobné so závislosťami, že aj anorektička môže zvracať a bulimička nemusí, prečo hovoríme o PPP ako o spektre, čím sa líši bulímia od Binge Eating Disorder, čo s nami robia copingové mechanizmy, čo očakávať od liečby, ako sa vyrovnať s priberaním, a aké zmeny si už zažil/a a aké ťa ešte iba čakajú. 

Mindset porúch príjmu potravy

Druhý workshop sa bude venovať nášmu mysleniu, v ktorom sa ukrýva naša vôľa liečiť sa, ale potreba udržať si ochorenie. Ako sa vytvorilo moje chorobné myslenie? Čo je to mindset porúch príjmu potravy a ako ho začať meniť? Je možné vyliečiť sa? A ako na to? Čo sú moje udržiavače v liečbe a ako s nimi pracovať? Má vlastne cenu sa liečiť? Spoločne zistíme, či si naozaj “dosť” chorý/á, kedy je tá správna chvíľa liečiť sa, a čo ti choroba dáva a čo ti, naopak, berie.

Skreslenia v myslení

Tretí workshop ťa prevedie témami, ktoré prepájajú telo aj myseľ. Od body imidžu sa dostaneme až ku kognitívnym skresleniam a naučíme sa, čo nám môže pomôcť vnímať sa inak či odolávať katastrofickým alebo čierno-bielym myšlienkam.  

Jedlo ako (ne)priateľ

Jedlo sa kvôli chorobe stalo nepriateľom. Na štvrtom workshope sa pokúsime nasmerovať tento vzťah na priateľskejšiu cestu. Ako jedlo vnímame my a ako zdraví ľudia? Čo sú moje fear foods a prečo sa ich bojím? Ako ich zaraďovať späť do jedálnička? Ako vyzerá normálna porcia? Ako sa pozerať na jedlo inak, aby to neboli iba kalórie, a aká je cesta k slobodnému stravovaniu? Kedy dôverovať pocitom hladu a sýtosti? Koľko denne jesť? Čo je to vedomé jedenie? Ako predísť záchvatovému prejedaniu, prípadne ako ho eliminovať? Priestor dostanú všetky otázky o jedle a o tom, ako sa zdravo stravovať.

Ako pracovať s úzkosťami (+nácvik mindfulness)

Piate stretnutie bude venované praktickým nácvikom mindfulness a relaxačných techník. Mindulness je populárna technika, vďaka ktorej budeme vedieť lepšie sa sústrediť na prítomnú chvílu, zvládať úzkosti aj nepríjemné myšlienky. Naučíš sa tiež, ako pracovať s úzkosťami a upokojiť sa v náročných chvíľach spojených s jedlom či vlastným telom.

Zvládacie mechanizmy

Zvracanie, záchvatové prejedanie, užívanie laxatív, cvičenie, hladovanie.  Na šiestom workshope sa pozrieme na to, prečo toto všetko vlastne robíme, čo s tým má spoločné neurobiológia a dopamín. Zodpovieme si otázku, ako s copingovými mechanizmami súvisí sebahodnota a prejdeme si praktické postupy, ktoré nám pomôžu dostať sa z nich. 

Spoločné stolovanie

Siedmy workshop bude výzvou, skupinovou podporou aj príjemným stretnutím. Prejdeme si, aké máme stravovacie pravidlá, čo si zakazujeme a čo je pre nás, naopak, bezpečné. Dozvieme sa, ako tieto pravidlá začať meniť. Spoločný čas budeme venovať skupinovému vareniu a stolovaniu, aby sme sa podporili pri prekonávaní strachu z jedenia v spoločnosti. 

PPP a jej dopad na vzťahy 

Porucha príjmu potravy ovplyvňuje nielen nás, ale aj našich blízkych a okolie. Na ôsmom workshope sa dozvieš, ako do liečby zapojiť svoju rodinu, ako ochorenie komunikovať so svojimi blízkymi, ako si okolo seba vytvoriť podporné prostredie a ako sa liečiť v domácom prostredí. 

Kto som ja mimo choroby?

Si viac ako choroba. Jedným z cieľov liečby je vedieť a vnímať minimálne 5 vecí, ktoré sú pre nás dôležitejšie než naša hmotnosť a telo. V čom sme dobrí? Aké sú naše sny? Sme si vedomí svojich silných stránok? Čo chceme od života? Na predposlednom workshope sa porozprávame o našom živote bez choroby.

Udržiavací plán a prevencia relapsu

Cieľom je byť zdravý/á. Dlhodobo. Posledné stretnutie budeme venovať dlhodobému plánu liečby. Čo robiť ďalej? Ako pokračovať v liečbe? A čo podniknúť, keď vnímam, že ma to ťahá späť? Cieľom celého programu je predsa zvládať chorobu v našom živote.

Pre rodičov detí s poruchami príjmu potravy

chut-zit

Program budeme znovu otvárať počas tohto roka, svoj predbežný záujem o účasť môžete vyjadriť vyplnením tohto formulára.

Pre koho je program určený

Program je určený pre rodičov maloletých aj dospelých detí s poruchami príjmu potravy. Očakávať môžete podpornú a príjemnú atmosféru v komunite ľudí s podobnou skúsenosťou. Okrem možnosti zdieľať svoju skúsenosť načerpáte aj množstvo kvalitných teoretických informácií, ktoré budú podané interaktívnou a zážitkovou formou. Spoznáte tiež nové prístupy a techniky, ktoré Vás naučia s ochorením dieťaťa lepšie pracovať a zvládať kritické situácie, ale aj podporiť seba samých.

Je potrebné mať prístup k internetu, nakoľko program prebieha v online forme. 

Program nie je určený pre odborníkov, nadšencov psychológie ani pre rodinných príslušníkov.

Technické informácie o programe

Program pre ľudí s poruchami príjmu potravy sa skladá z 11 workshopov, ktoré priebiehajú raz týždenne, každý utorok od 17:30. Každý workshop trvá 90 minúta vedie ho jedna lektorka. 

Kapacita jednej skupiny je 15 ľudí. Celý program sa dá pohodlne absolvovať po práci. Workshopy majú vzdelávací charakter, ktorý je doplnený širokým priestorom na vzájomné zdieľanie skúseností.

Súčasťou programu sú aj prezentácie ku každému workshopu a pracovné listy, ktoré sú účastníkom a účastníčkam zaslané.

Cena programu je 220 eur (20 eur/workshop).

Obsah programu

Úvod do porúch príjmu potravy

Úvodný workshop vás prevedie najdôležitejšími základnými teoretickými poznatkami o PPP pre bližšie porozumenie tomu, čo sa deje s vaším dieťaťom. Vysvetlíme si ako ochorenie vzniká, čo je to spektrum PPP a aké mýty o PPP kolujú v našej spoločnosti a možno aj vo vašej rodine. Povieme si tiež aké dopady majú PPP na telo, aká je odporúčaná liečba a či je možné sa z PPP uzdraviť.

Zvládanie stresu a emocionálna regulácia (+nácvik techník)

V druhom workshope sa budeme venovať zvládaniu stresu a emocionálnej regulácii. V úvode sa pozrieme bližšie na to čo je to stres a úzkosť, aký je ich vzťah k PPP a čo je to cyklus vyhýbania sa úzkosti. Workshop bude nabitý praktickými cvičeniami a sebaskúsenosťou , pretože veríme, že na to, aby ste vedeli pomôcť svojmu dieťaťu zvládať náročné emócie, je potrebné, aby ste dobre poznali metódy, ktoré pomáhajú a vedeli ich aplikovať aj vo svojom živote. Spoločne sa naučíme ako sa ukotviť v prítomnosti, akceptovať svoje myšlienky, pocity a emócie bez hodnotenia a ako si vytvoriť odstup od myšlienok

Ako pomôcť dieťaťu v liečbe PPP?

V treťom workshope sa znovu vrátime bližšie k téme PPP a rozoberieme si do detailov čo sa deje s vaším dieťaťom, ktoré bojuje s týmto ochorením. Povieme si čo je to mindset PPP, ako pracovať s “hlasom”choroby a ako komunikovať s dieťaťom spôsobom, ktorý je láskavý, ale zároveň pevný a v záujme ochrany zdravia dieťaťa. Aby sa nám s týmito témami lepšie pracovalo, budeme komunikáciu trénovať na praktických ukážkach najčastejších situácií, ktoré zažívajú rodičia a deti počas liečby PPP.

Ako reagovať na potreby svojho dieťaťa? Úvod do vývinovej psychológie

Štvrtý workshop bude zameraný na bližšie preskúmanie psycho-sociálneho vývinu osobnosti dieťaťa s PPP a jeho potrieb v jednotlivých štádiách vývinu. Pozrieme sa spoločne na to, ako vyzerá zaseknutie v dospievaní pri mentálnej anorexii a prečo k nemu môže dochádzať. Vysvetlíme si, ako na vhodne reagovať na potreby svojho dieťaťa, ktoré vyplývajú z jeho aktuálneho vývinového štádia alebo tiež fázy liečby, a ako tieto potreby dosýtiť v prípade, že došlo k zaseknutiu.

Svet mladých – čomu všetkému dnes čelia?

V piatom workshope sa budeme sústrediť na porozumenie výzvam súčasnej doby, v ktorej deti vyrastajú a na to, ako ich ovplyvňuje spoločnosť najmä prostredníctvom sociálnych médií. Budeme sa tiež rozprávať o témach štíhlosti a tučnoty, o tlaku na ideál krásy, o tom ako o týchto témach s deťmi hovoriť, a tiež sa pozrieme bližšie na vlastné presvedčenia, ktoré máme v tejto oblasti my sami.

Aké vzorce správania si nesieme u seba a u nás v rodine?

Šiesty workshop má za cieľ adresovať naše vzorce v myslení a vnímaní seba a svojho tela a či a ako sa pretavujú do výchovy detí. Budeme sa zamýšľať nad otázkami, či sme sami/samé so sebou spokojní/é, či sa vnímame ako dostatoční/é a priblížime si súvislosť medzi perfekcionizmom, sebakritikou a PPP. Veľkou témou tohto stretnutia bude tiež budovanie sebasúcitu formou rôznych praktických cvičení, ktoré je možné využiť pri práci so svojím vnútorným kritikom, ale aj pri podpore Vášho dieťaťa, ktoré bojuje s vnútorným kritikom v podobe “hlasu” PPP.

Nutričné minimum – ako podporovať zdravý vzťah k jedlu?

Vo výžive panuje dezinformačný pretlak. Aj paradajkový by bol lepší. Ako sa orientovať v dostupných informáciách a z výživy ťažiť pre svoje zdravie? Čo vieme urobiť pre náš vzťah s jedlom a kultivovať ho? Na workshope sa budeme venovať kľúčovým poznatkom pre pochopenie racionálnej výživy, ale aj princípom intuitívneho stravovania a vedomého jedenia.

Dynamika v rodine a zmeny, ktoré prináša PPP

Ôsmy workshop prinesie pohľad dovnútra rodiny, do ktorej vstúpila PPP. Choroba často prichádza nenápadne no časom akoby sa život zastavil a všetko sa začína točiť okolo jedla, nekonečného presviedčania, hľadania pomoci a strachu o zdravie. PPP ovplyvňujú celú rodinu, a preto Vám chceme poskytnúť bezpečný priestor, kde budete môcť navzájom zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi, ktorí si prechádzajú podobne náročným obdobím. Okrem toho si na workshope povieme niečo o tom, ako sa situácia v rodine zvykne vyvíjať počas liečby PPP a na čo je dôležité myslieť v jednotlivých fázach liečby. 

Špecifiká výživy v liečbe porúch príjmu potravy

Pri poruchách príjmu potravy sa odporúča, aby kontrolu nad stravovaním prebral niekto iný. Ideálne od nákupu až po servírovanie.  Ako pomôcť svojmu dieťaťu alebo blízkej osobe so stravovaním, keď konzumácia jedla je boj je témou tohto workshopu. Koľko je málo a koľko dosť, ako zabezpečiť nutričné potreby, zlepšiť trávenie, alebo naopak na čo si dať pozor, alebo čomu sa vyhnúť.

Ako v tom celom nezabudnúť na seba?

V tomto workshope chceme poskytnúť priestor práve Vám, rodičom, aby ste sa aspoň na chvíľu mohli zastaviť a rozmýšľať nad tým, ako to vlastne celé zvládate a kde čerpáte pomoc a podporu pre seba samých. Workshop Vám poskytne odporúčania ako si nájsť na seba v liečbe viac času, na koho sa môžete obrátiť, a tiež budete mať možnosť osvojiť si relaxačnú techniku, ktorú budete môcť využiť kedykoľvek, keď to budete potrebovať. 

Od blízkosti v liečbe až po opustenie hniezda – ako podporiť dieťa v dospievaní  

Každý rodič dieťaťa bojujúceho s PPP si praje uzdravenie. S uzdravovaním sa však prichádzajú nové výzvy a okrem úľavy a radosti môže mnoho rodičov pociťovať tiež strach urobiť krok do neznáma a nechať dieťa samostatne sa rozhodovať o jedle. Posledný workshop preto venujeme tomu, ako môžete podporiť svoje dieťa k dospelosti, samostatnosti a k svojim zdrojom, ako podporiť jeho identitu mimo PPP a v neposlednom rade ako podporiť seba samých.  

Čo môžete očakávať?

  • podpornú, príjemnú atmosféru v komunite ľudí s podobnou skúsenosťou
  • získanie nových kontaktov a priateľstiev 
  • množstvo kvalitných informácií podaných odborníčkami 
  • podporu zo strany účastníčok, účastníkov aj lektoriek,
  • spoločné prekonávanie výziev
  • pocit bezpečia na workshopoch 
  • spoznávanie nových prístupov a techník (mindfulness, relaxácia, kognitívno-behaviorálne prístupy), ktoré vás naučia lepšie pracovať a zvládať kritické situácie
  • aktivity a pracovné listy, ktoré účastníčkam a účastníkom zostávajú aj po programe
  • priestor na zdieľanie, vyjadrenie rôznych názorov a na diskusiu

Referencie

Static overlay

„Program mi ukázal, že som viac ako moja choroba. Že v tom niesom sama a niekto mi rozumie, nesúdi, nekritizuje, chápe.“

Static overlay

„Program mi dal veľa. Mala som veľký strach sa ho zúčastniť, hľadala som v sebe neustále dôvody, prečo tam neísť, že tam nepatrím, že sa ma to vlastne ani netýka. No zažila som tam niečo veľmi dôležité: a to pocit prijatia, bezpečia – niečo, čo v mojom živote dlhodobo absentovalo a o čom som si myslela, že si to ani nezaslúžim. A aj napriek tomu, že moje naučené sebadeštruktívne spôsoby „prežitia,“ sú stále veľmi silné, tak teraz už viem, že to tak nemusí ostať. Že môžem požiadať o pomoc, nemusím mať z toho strach, nemusím byť v tom sama a nemusím sa za to hanbiť.“

Static overlay

„Program mi dal pocit, že nie som jediný chorý človek na tejto planéte. Splnil očakávania, keďže som už dlho mala potrebu spoznať ľudí, ktorí majú skúsenosti s PPP. Že je to liečba, ktorá trvá aj roky, ale dá sa prekonať. Motivoval ma k vyhľadaniu aj inej odbornej pomoci, uvedomeniu si vážnosti môjho stavu, ktorý musím riešiť. Viac premýšľam o svojej chorobe, predtým som sa ju snažila ignorovať.“

Static overlay

„Program ma naučil veľa o mne a o mojej chorobe. Pochopila som čierno-bielemu mysleniu a začala si ho naozaj všímať, pochopila som, ako som na začiatku liečby trápila svojich rodičov. Naučila som sa ovládať úzkosť a veľa, veľa ďalšieho. Ste úžasní a ďakujem vám!“

Static overlay

„Program mi dal kompletnejšie informácie o ochorení. Vďaka programu som mohla spoznať nových ľudí, vypočuť si ich príbehy, myšlienky, boje, ktoré sa každá snaží vyhrať. Veľmi sa mi páčilo, že celý workshop sa niesol v rámci diskusií, mohli sme sa ku všetkému vyjadriť, podeliť sa o svoje skúsenosti. Naučila som sa, že rozprávať sa o tom ako sa cítim, je normálne, a že zdieľať svoje myšlienky je nápomocné nie len pre iných, ale aj pre mňa. Taktiež mi program pomohol porozumieť svojmu správaniu, a tiež správaniu mojej rodiny. Už viem lepšie, ako sa posúvať dopredu, čo robiť a, naopak, nerobiť.“

Lektorky programu

chutzit
Mgr. Sophia Lukačková - psychologička
chut-zit
Ing. Simona Almášiová - nutričná špecialistka
chut-zit
Zuzana Čižmárová - peer konzultantka
Mgr. Sophia Lukačková

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave. Ako konzultantka pracovala na Linke detskej istoty. V súčasnosti sa venuje problematike porúch príjmu potravy na špecializovanej linke pomoci a emailovej poradni Chuť žiť. Okrem dištančného poradenstva sa v Chuť žiť venuje tiež téme prevencie PPP na školách. Je frekventantkou výcviku v Terapii prijatia a odhodlania (Acceptance and Commitment Therapy). 

Ing. Simona Almášiová

Vyštudovala som bakalársky a inžiniersky odbor Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V rámci štúdia som absolvovala semester vo Francúzsku v odbore Nutritional Sciences na škole Institute Polytechnique LaSalle Beauvais. Z tejto skúsenosti čerpám profesne a osobnostne dodnes. Veľmi súzniem s (nielen) ich filozofiou, že vyvážená a nutrične bohatá strava je rovnako dôležitá ako potešenie a pôžitok z jedla, čo prispieva k budovaniu zdravého vzťahu s jedlom, ale aj s naším telom a dušou, a na tomto vzťahu vlastne stojí celé naše stravovanie a odvíja sa od neho.

Je mi cťou viesť klientov k uzdraveniu vzťahu s jedlom, navrátiť radosť z jedla a zároveň ho brať ako bežnú súčasť dňa, ktorá sa tak deje akosi automaticky. Nie nepremyslene, ale bez premýšľania.   Ku klientom pristupujem individuálne a empaticky, spoločne hľadáme riešenia, formujeme cestu do cieľa a meníme pohľad na jedlo. Z čiernobieleho sa stáva farebné, z okliešteného komplexné.

Aktuálne v rámci štúdia pokračujem v nadväzujúcom študijnom programe na doktorandskom stupni a výskumne sa venujem výskytu esenciálnych a toxických prvkov v mlieku a mliečnych výrobkov na Slovensku a ich vplyvu na zdravie človeka.

Na výžive mám najradšej jej individuálnosť a určitú voľnosť v napĺňaní nutričných požiadaviek. Každý človek má iné nutričné potreby, iné chuťové preferencie, logistické možnosti, plánuje dosiahnuť iný cieľ a zároveň sa dá s prehľadom dodržiavať v zásade tie isté výživové odporúčania, splniť ich v rámci svojich možností  a prispievať tak aj  touto skladačkou k podpore jeho zdravia. 

Rada cestujem, spoznávam ruch miest, či čistý vzduch hôr. Ideálny deň je s kávou v jednej ruke, s vôdzkou psa v tej druhej, s knihou v taške a naplánovaným stretnutím s blízkymi.

 
Zuzana Čižmárová

Vždy som chcela pracovať s ľuďmi. Osobná skúsenosť s PPP ma doviedla k záujmu ponoriť sa do sveta duševného zdravia. Ako svoju prvú voľbu som zvolila štúdium medzinárodných vzťahov a žurnalistiky na Masarykovej univerzite v Brne. Postupne som ale svoj voľný čas začala vypĺňať viac aktivitami súvisiacimi s tematikou duševného zdravia a psychológie, čo ma len utvrdilo v mojom budúcom smerovaní a zmene, ktorú som sa nakoniec odhodlala urobiť. Pozastavila som svoje štúdium v Brne a v septembri 2023 začala študovať psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Téma porúch príjmu potravy je mojou osobnou. Práca peer konzultantky bola pre mňa jasnou voľbou a jedným z najľahších rozhodnutí v mojom živote. Vidím zmysel v tom, že môžem klientom uľahčiť ich proces liečby, podporiť ich v hľadaní vlastných k uzdraveniu, a sprevádzať ich na ceste k slobodnému životu. Tak ako aj mne pomohlo moje okolie a množstvo odborníkov, myslím si, že v liečbe PPP by nikto nemal byť sám. 

Do multidisciplinárneho tímu v Chuť žiť som nastúpila v zime 2022 a odvtedy som programu súčasťou. Okrem práce peera sú mojimi srdcovými záležitosťami psík Corgi, turistika v horách a trávenie času s mojimi najbližšími. 

Ako sa registrovať?

Po vyplnení registračného formulára vás budeme kontaktovať. Podmienkou vstupu do programu je podpísanie zmluvy o poskytnutí programu a uhradenie nákladov podľa cenníka. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:  alebo na tel. č. 0948 532 522

Návrat hore