fbpx
chut-zit

Podporné skupiny pre ľudí s poruchami príjmu potravy a pre rodičov v Bratislave

Podporné skupiny sú uzavreté skupiny, kde sa v bezpečnom prostredí pravidelne stretávajú ľudia, ktorých spája podobná skúsenosť, chcú sa vzájomne podporovať a spoznať. Skúsenosť sa týka problémov na spektre PPP (od anorexie a bulímie cez diagnózu záchvatového prejedania až po narušený vzťah k jedlu).

Organizujeme skupiny pre ľudí s PPP aj pre rodičov, pričom obe skupiny sú uzatvorené na 5 stretnutí s rôznou témou pod vedením psychologičky. Skupiny realizujeme osobne v Bratislave. Okrem vzájomného zdieľania a podpory dynamiky vzťahov v skupine zažijú účastníci a účastníčky aj praktické cvičenia. 

Cieľom skupiny je viesť účastníkov a účastníčky k porozumeniu svojho správania, k sebaobjavovaniu, podporiť vnímanie vlastnej sebahodnoty, silných stránok a schopností žiť plnohodnotný, kvalitný život v uzdravení.

Skupiny budú prebiehať vždy vo štvrtok. Druhý turnus skupín začína od mája 2023. Registrácia do skupín je otvorená.

Skupina pre deti a mladých ľudí s PPP

 • Kto sa môže prihlásiť?

  Skupiny sú určené deťom a mladým ľuďom s poruchami príjmu potravy, ktorí sa chcú uzdraviť z porúch príjmu potravy, vedia 2x mesačne prichádzať osobne na skupinu a chcú spoznať nových ľudí s podobnou skúsenosťou a zdieľať s nimi svoje prežívanie. Oficiálna diagnóza nie je podmienkou.

 • Kedy skupiny prebiehajú?

  Skupiny prebiehajú 2 štvrtky v mesiaci od 17:00 do 18:30 v komunitnom centre Chuť žiť v Bratislave - Miletičova 24. Prvá skupina začína v marci (presné dátumy uvedieme čoskoro).

 • Koľko stojí vstup?

  Registrácia na skupinu je bezplatná, podmienkou je vyplnený registračný formulár a súhlas so spracovaním osobných údajov (a súhlas zákonného zástupcu)

Skupina 1: PPP v mojom živote

Na prvom stretnutí si zazdieľame skúsenosti o tom, ako prišla PPP do nášho života. Kedy sa prejavila, ako dlho s ňou žijeme, ako nás ovplyvňuje? Porozprávame sa tiež o našich skúsenostiach s priebehom liečby. Kde sa v procese liečby nachádzame, aké formy odbornej pomoci sme využili? Skúsime sa zamyslieť tiež nad tým, čo si predstavujeme pod úplným vyliečením.

Skupina 2: Ako sa cítim vo vzťahoch?

Na druhom stretnutí sa porozprávame o našich vzťahoch či už priateľských partnerských alebo rodinných. Povieme si o typoch vzťahových väzieb, o tom  či sa vo vzťahoch cítime bezpečne a akú rolu v nich častokrát zohrávame. Pri kom sa dokážeme cítiť plne autenticky? Porozprávame sa aj o našej rodine. Aká je atmosféra v našej rodine, kto mi najviac pomáha, s kým si úprimne rozumiem? Je moja rodina podporujúca? Chceli  by sme, aby sa niečo zmenilo? 

Skupina 3: Ideál krásy a čo všetko ovplyvňuje náš body-image?

Body image sa buduje od našich troch rokov! Ako vnímame samých seba dnes a čo všetko to ovplyvnilo? Prečo je pre nás hmotnosť taká dôležitá? Ako zvládať deň zlého body image? Cez zdieľanie skúseností sa podporíme vo neutrálnejšom vnímaní svojich tiel.

Skupina 4: Hlas vnútorného kritika vs. budovanie sebalásky

Sebaláska je veľmi populárne slovo a predstavíme si pod ňou asi všeličo. Vieme si sebalásku uspôsobiť tak, aby nám vyhovovala? A je vôbec možné dopracovať sa od nenávisti k svojmu telu až k jeho plnej akceptácii Okrem toho sa pozrieme aj na náš vnútorný hlas - hlas choroby, aj hlas zdravia. Ako ten vnútorný kritik vyzerá? Kedy sa zjavil? Čo hovorí?  Pozdieľame si svoje skúsenosti a podporíme sa na ceste k väčšej sebaláske v podobách, aké nám budú vyhovovať.

Skupina 5: Copingové mechanizmy (vracanie, prejedanie) a ako s nimi pracovať?

Copingové mechanizmy sú zvládacie mechanizmy, ktoré nám pomáhajú vyrovnávať sa s náročnými situáciam v našom živote. V poruchách príjmu potravy často využívame tie nezdravé - vracanie, hladovanie, prejedanie, ktoré nám síce zabezpečia krátkodobú úľavu, ale z dlhodobého hľadiska nám ubližujú. Ako s nimi pracovať?  Vieme sa ich zbaviť? A ako ich nahradiť? Vyzbrojení týmito znalosťami skupinu uzatvoríme a nové skúsenosti prevedieme do praxe.

Skupina pre rodičov detí s PPP

 • Kto sa môže prihlásiť?

  Skupiny sú určené rodičom detí s poruchami príjmu potravy, ktorí vedia 2x mesačne prichádzať osobne na skupinu do Bratislavy a chcú spoznať nových ľudí s podobnou skúsenosťou a zdieľať s nimi svoje prežívanie. Oficiálna diagnóza PPP u dieťaťa nie je podmienkou. Prísť môže nielen rodič, ale aj rodinný príslušník.

 • Kedy skupiny prebiehajú?

  Skupiny prebiehajú 2 štvrtky v mesiaci od 18:00 do 19:30 v komunitnom centre Chuť žiť v Bratislave - Miletičova 24. Prvá skupina začína v marci (presné dátumy uvedieme čoskoro).

 • Koľko stojí vstup?

  Registrácia na skupinu je bezplatná, podmienkou je vyplnenie registračného formulára a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Skupina 1: Môjmu dieťaťu bola diagnostikovaná PPP

Na prvom stretnutí sa porozprávame o tom, aké to bolo, keď sa objavila PPP v životoch našich detí a aký dopad to malo na nás. Ako sme si všimli, že sa prejavila, ako ovplyvnila vzťahy a fungovanie v rodine? Každý zúčastnený dostane priestor povedať, ako rodič vníma ochorenie u svojho dieťaťa a pomenujeme si strachy a obavy, ktoré liečbu dieťaťa z PPP sprevádzajú. Dotkneme sa tiež témy súdržnosti a podpory jdnotlivých členov rodiny. 

Skupina 2: Proces uzdravovania a zmeny v liečbe počas PPP

Porucha príjmu potravy dieťa mení, až máte niekedy pocit, že voči nemu musíte bojovať. Ako má prebiehať uzdravovanie z PPP v domácom prostredí? Čo môžu rodičia pre svoje dieťa urobiť? Ako byť láskavý a starostlivý, ale zároveň pevný a v stravovaní nekompromisný? Spoločne sa pozrieme na prejavy choroby, aby sme dokázali rozoznať, kde v správaní vnímame naše dieťa a kde už začína manipulácia choroby. V skupine si tiež objasníme, aké zmeny sú v liečbe PPP normálne a na čo si, naopak, dávať pozor. Na záver si pozdieľame skúsenosti s nastavovaním (nielen) stravovacieho režimu v domácom prostredí a tiež tipy a triky, ako ho dodržiavať.

Skupina 3: Nehodnotiaca komunikácia

Liečba PPP u dieťaťa je stresujúca a vyčerpávajúca nielen pre dieťa, ale aj pre nás. Je prirodzené, že sa opakovane ocitneme v situáciách, kedy máme tendenciu kričať alebo vyčítať, lebo si nevieme rady. Ako s tým pracovať? Na skupine sa budeme venovať téme nehodnotiacej komunikácie - forme komunikácie, v rámci ktorej vieme validovať svoje emócie aj emócie dieťaťa a efektívnou cestou situáciu upokojiť a nájsť cestu k riešeniu situácie bez jej zbytočného emočného vyostrovania. Na záver sa pozrieme na dávanie spätnej väzby a oceňovanie pokrokov dieťaťa s PPP bez toho, aby sme sa dotkli citlivých miest v liečbe. 

Skupina 4: Ako porozumieť vlastným emóciám a emóciám môjho dieťaťa?

Možno ste si aj vy už povedali vetu: “Mal/a by som sa predsa zvládať, však som dospelý/á.” S vekom naberáme množstvo skúseností, ktoré deti nemajú, ale pracovať s emóciami sa učíme celý život. Na skupine si budeme zdieľať naše prežívanie v celom jeho spektre, od radostí až po momenty bezmocnosti, ktoré môžeme cítiť. Pozrieme sa na to, čo nám chcú emócie povedať, prečo neexistujú “dobré a zlé” emócie a ako s nimi pracovať. Vďaka zdieľaniu objavíme, či a ako je naše prežívanie podobné aj tomu, čo v liečbe cíti dieťa a ako to zužitkovať v prospech uzdravenia. 

Skupina 5: Ako byť láskavý nielen k dieťaťu, ale aj k sebe?

Keď je pokojný rodič a jeho potreby sú naplnené, dokáže byť dieťaťu lepšou oporou. Na skupine budeme hovoriť, prečo je dôležité aj v náročnom procese liečby nezabúdať na seba. Čo sú moje zdroje? O koho sa viem oprieť? Čo mi pomáha zvládať náročné chvíle? Ako sa o seba starám? Kde načerpávam silu? Na záver sa dotkneme témy ako budovať súcitný prístup nielen k dieťaťu, ale aj k sebe. Posilnení novými možnosťami a vedomím svojich silných stránok uzatvoríme skupinu a vyskúšame si poznatky v praxi 🙂  

Registrácia na skupinu

Registrácia je záväzná a zahŕňa 5 stretnutí. Po piatich stretnutiach sa členovia a členky skupiny dohodnú buď na rozpustení skupiny (znovu otvoríme registráciu) alebo na jej pokračovaní s novými témami (napr. vo forme svojpomocných skupín v komunitnom centre). 

Mgr. Kristína Púčeková

Kristína je psychologička a krízová interventka, ktorá sa v Chuť žiť  venuje dištančnému poradenstvu cez linku pomoci a mailovú poradňu a vedeniu skupinových aktivít, vrátane podporných skupín. Je frekventantkou výcviku systemickej párovej a rodinnej terapie v Košiciach pod záštitou ISZ KE a je absolventkou komplexného výcviku krízovej intervencie v organizácii Modrá linka. 

Máte otázky?

Podporné skupiny sú súčasťou aktivít nášho komunitného priestoru. V prípade otázok nás kontaktujte na kontakt@chutzit.sk

Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu. regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

chut-zit
Scroll to Top