fbpx

Chuť žiť

 
chut-zit

Podporné skupiny pre ľudí s poruchami príjmu potravy a pre rodičov v Bratislave

Kapacita podporných skupín je momentálne naplnená. Ďalší turnus otvárame v apríli 2024. V prípade záujmu sa neváhajte zaregistrovať.

Podporné skupiny sú uzavreté skupiny, kde sa v bezpečnom prostredí pravidelne stretávajú ľudia, ktorých spája podobná skúsenosť, chcú sa vzájomne spoznať a podporovať . Skúsenosť sa týka problémov na spektre porúch príjmu potravy (PPP) – od anorexie a bulímie cez diagnózu záchvatového prejedania až po narušený vzťah k jedlu. Organizujeme skupiny pre ľudí s PPP aj pre rodičov, ktoré prebiehajú v našom centre v Bratislave.  

Cieľom skupiny je viesť účastníkov a účastníčky k porozumeniu svojho správania, k sebaobjavovaniu, podporiť vnímanie vlastnej sebahodnoty, silných stránok a schopností žiť plnohodnotný, kvalitný život v uzdravení. Skupina nenahrádza psychiatrickú, psychoterapeutickú ani nutričnú pomoc, je podporným doplnkom v komplexnej liečbe.

8 stretnutí

Účastníci/ky sa v uzavretej skupine stretnú dokopy 8-krát, vo frekvencii 2-krát mesačne

Podporná komunita

Na skupine sa aktívne zdieľa vlastná skúsenosť a prežívanie, účastníci/ky sa vzájomne podporujú a vytvárajú si vzťahy

Odborný základ

Skupiny sú vedené dvoma facilitátorkami, ktoré prinášajú aj edukatívne materiály a poznatky z praxe

chutzit

Skupina pre ľudí s poruchami príjmu potravy

  • Nová skupina je otvorená pre mladých ľudí, dievčatá aj chlapcov, ktorí sa liečia z porúch príjmu potravy vo veku od 20 do 35 rokov
  • Skupina bude prebiehať každý druhý pondelok od 17:00 do 18:30 
  • Na skupinu je potrebné chodiť pravidelne
  • Pred začiatkom skupiny je potrebné podpísať aj elektronickú záväznú prihlášku (tú pošleme registrovaným uchádzačom) 
  • Skupina je vhodná pre mladých ľudí, ktorí sú motivovaní k liečbe a nie sú z fyzického alebo psychického hľadiska v akútnom ohrození života
  • účasť na skupine je symbolicky spoplatnená výškou 5 eur/stretnutie

Témy skupín:

Skupina 1: PPP v mojom živote a môj život pred PPP
 • Na prvom stretnutí si zazdieľame skúsenosti o tom, ako prišla PPP do nášho života. Kedy sa prejavila, ako dlho s ňou žijeme, ako nás ovplyvňuje? Porozprávame sa tiež o skúsenostiach s priebehom liečby. Kde sa v procese liečby nachádzame, aké formy odbornej pomoci sme využili? Skúsime sa zamyslieť tiež nad tým, čo si predstavujeme pod úplným vyliečením.
Skupina 2: Ako prežívam liečbu?

Liečba z porúch príjmu potravy je náročná cesta, na ktorej nás čakajú viaceré výzvy: od rozporuplných pocitov, cez hľadanie motivácie, až po únavu a frustráciu. Objavujeme však na nej sami seba a zažívame aj pocity radosti a znovuobjavenej slobody. Ako liečbu prežívaš konkrétne ty, aké formy pomoci si využil/a, čo je pre teba to náročné a čo si naopak už teraz z liečby odnášaš ako veľký zisk do života, o tom všetkom sa budeme rozprávať na druhej skupine.

Skupina 3: Úzkosti, stres, náročné momenty - ako ich zvládať?

Copingové mechanizmy sú zvládacie mechanizmy, ktoré nám pomáhajú vyrovnávať sa s náročnými situáciam v našom živote. V poruchách príjmu potravy často využívame tie nezdravé – vracanie, hladovanie, prejedanie, ktoré nám síce zabezpečia krátkodobú úľavu, ale z dlhodobého hľadiska nám ubližujú. Ako s nimi pracovať?  Akým zdravými spôsobmi ich nahradiť? O tom bude tretie stretnutie.

Skupina 4: Kto som bez PPP?

PPP tvorí počas trvania ochorenia dominantnú časť nášho života, ale ako sa liečime, táto časť sa zmenšuje a nahrádza niečím iným. Čo to je? Ako sa vnímaš a čím sa definuješ? Aké sú tvoje záujmy, vlastnosti a hodnoty v živote? Štvrtá skupina ťa prevedie hľadaním odpovedí na tieto otázky.

Skupina 5: Mindfulness a relaxácia: ako si nájsť priestor na svoju dušu v každodennom živote?

Chodíme na psychoterapiu a máme svojich odborníkov, čo je najväčší predpoklad k uzdraveniu. Dokážeme si však nájsť priestor na svoje vnútro k každodennom živote? O tom, ako si k sebe nachádzať cestu, napríklad aj prostredníctvom techník ako mindfulness alebo relaxácia, sa budeme rozprávať na piatom stretnutí.

Skupina 6: Vzťahy a priateľstvá (nielen) počas liečby PPP
 • Na šiestom stretnutí sa porozprávame o našich vzťahoch či už priateľských, partnerských alebo rodinných. Máme okolo seba vybudovanú sieť vzťahov alebo sa, naopak, cítime osamelo? Pri kom sa dokážeme cítiť plne autenticky? Porozprávame sa aj o našej rodine. Aká je atmosféra v našej rodine, kto mi najviac pomáha, s kým si úprimne rozumiem? Je moja rodina podporujúca? Chceli  by sme, aby sa niečo zmenilo? 
Skupina 7: Ako čeliť body-shamingu?

Nielen počas liečby PPP sme vystavený rôznych komentárom na našu postavu, a je úplne v poriadku, že nie vždy vieme, ako reagovať. Či už ide o komentáre pozitívne alebo negatívne, môžu nám byť rovnako nepríjemné, najmä v priebehu liečby PPP. Preto sa budeme spoločne rozprávať o tom, ako týmto komentárom čeliť  a cez zdieľanie skúseností sa podporíme v neutrálnejšom vnímaní svojich tiel.

Skupina 8: Udržiavací plán a prevencia relapsu

Cieľom je byť zdravý/á. Dlhodobo. Na posledné stretnutí sa preto budeme rozprávať o dlhodobom pláne našej liečby. Pozrieme sa na to čo môžeme podniknúť keď vnímame, že nás to ťahá späť k ochoreniu, a čo je našou najväčšou motiváciou v udržiavaní stabilizovaného stavu.

chutzit

Skupina pre rodičov detí s poruchami príjmu potravy

  • Skupina sú otvorené rodičov detí (aj dospelých) s poruchami príjmu potravy a ich rodinných príslušníkov 
  • Na skupinu je možné prihlásiť sa aj vo dvojici (napr. matka a otec jedného dieťaťa)
  • Skupina bude prebiehať dva pondelky v mesiaci od 17:00 do 18:30
  • Na skupinu je potrebné chodiť pravidelne
  • Pred začiatkom skupiny je potrebné podpísať aj elektronickú záväznú prihlášku (tú pošleme registrovaným uchádzačom) 
  • účasť na skupine je symbolicky spoplatnená výškou 5 eur/stretnutie
Skupina 1: Môjmu dieťaťu bola diagnostikovaná PPP

Na prvom stretnutí sa porozprávame o tom, aké to bolo, keď sa objavila PPP v životoch našich detí a aký dopad to malo na nás – rodičov. Každý zúčastnený dostane priestor povedať, ako vníma ochorenie u svojho dieťaťa a pomenujeme si strachy a obavy, ktoré liečbu sprevádzajú. Priestor bude aj na praktické otázky, týkajúce sa liečby a samotného ochorenia.

Skupina 2: Vplyv ochorenia na rodinné vzťahy

Poruchy príjmu potravy nemajú len individuálny dopad na dotknutého člena rodiny, ale aj značný vplyv na dynamiku celého rodinného systému. Cieľom tejto skupiny je poskytnúť priestor Vám, rodičom, na otvorený dialóg, zdieľanie skúseností a vzájomnú podporu v procese zvládania vplyvu poruchy príjmu potravy na rodinné vzťahy. Zároveň sa môžeme pozrieť aj na otázku, aký prístup k ochoreniu Vášho dieťaťa zaujať mimo úzkych rodinných vzťahov.

Skupina 3: Proces uzdravovania a životné zmeny spojené s liečbou PPP

Porucha príjmu potravy dieťa mení, až máte niekedy pocit, že voči nemu musíte bojovať. Ako má prebiehať uzdravovanie z PPP v domácom prostredí? Čo môžu rodičia pre svoje dieťa urobiť? Ako byť láskavý a starostlivý, ale zároveň pevný a v stravovaní nekompromisný? Spoločne sa pozrieme na prejavy choroby, aby sme dokázali rozoznať, kde v správaní vnímame naše dieťa a kde už začína manipulácia choroby. V skupine si tiež objasníme, aké zmeny sú v liečbe PPP normálne a na čo si, naopak, dávať pozor. Na záver si pozdieľame skúsenosti s nastavovaním (nielen) stravovacieho režimu v domácom prostredí.

Skupina 4: Nehodnotiaca komunikácia

Liečba PPP u dieťaťa je stresujúca a vyčerpávajúca nielen pre dieťa, ale aj pre Vás rodičov. Je prirodzené, že sa opakovane ocitnete v situáciách, kedy máte tendenciu kričať alebo vyčítať, lebo si neviete rady. Ako s tým pracovať? Na skupine sa budeme venovať téme nehodnotiacej komunikácie – forme komunikácie, v rámci ktorej vieme validovať svoje emócie aj emócie dieťaťa a efektívnou cestou situáciu upokojiť a nájsť cestu k riešeniu situácie bez jej zbytočného emočného vyostrovania. Na záver sa pozrieme na dávanie spätnej väzby a oceňovanie pokrokov dieťaťa s PPP bez toho, aby sme sa dotkli citlivých miest v liečbe.

Skupina 5: Ako porozumieť vlastným emóciám a emóciám môjho dieťaťa?

Možno ste si aj vy už povedali vetu: “Mal/a by som sa predsa zvládať, však som dospelý/á.” S vekom naberáme množstvo skúseností, ktoré deti nemajú, ale pracovať s emóciami sa učíme celý život. Na skupine si budeme zdieľať naše prežívanie v celom jeho spektre, od radostí až po momenty bezmocnosti, ktoré môžeme cítiť. Pozrieme sa na to, čo nám chcú emócie povedať, prečo neexistujú “dobré a zlé” emócie a ako s nimi pracovať. Vďaka zdieľaniu objavíme, či a ako je naše prežívanie podobné aj tomu, čo v liečbe cíti dieťa a ako to zužitkovať v prospech uzdravenia.

Skupina 6: Ako zvládať krízové situácie?

Liečba porúch príjmu potravy so sebou prináša náročné okamihy, v ktorých sa môže ocitnúť v kríze naše dieťa, alebo aj my sami, rodičia. Budeme sa preto rozprávať o tom, ako takéto okamihy zvládame, a čo by nás vedelo podporiť v tom, aby sme sa o seba a naše dieťa dokázali v takýchto situáciách postarať.

Skupina 7: Ako byť láskavý nielen k dieťaťu, ale aj k sebe?

Keď je pokojný rodič a jeho potreby sú naplnené, dokáže byť dieťaťu lepšou oporou. Na skupine budeme hovoriť, prečo je dôležité aj v náročnom procese liečby nezabúdať na seba. Čo sú moje zdroje? O koho sa viem oprieť? Čo mi pomáha zvládať náročné chvíle? Ako sa o seba starám? Kde načerpávam silu? Na záver sa dotkneme témy ako budovať súcitný prístup nielen k dieťaťu, ale aj k sebe. Posilnení novými možnosťami a vedomím svojich silných stránok uzatvoríme skupinu a vyskúšame si poznatky v praxi.

Skupina 8: Zvládanie každodenných výziev

Liečba Vášho dieťaťa prináša každodenné výzvy, ktoré nie sú zväčša vôbec ľahké. Najčastejšie sa týkajú stravovacích plánov, organizácie jedál či emocionálneho prežívania v súvislosti s jedlom. Riešia sa však aj iné otázky, týkajúce sa napríklad komunikácie s odborníkmi či školskými inštitúciami. Na poslednej skupine sa budeme preto rozprávať o tom, ako sa nám darí tieto výzvy zvládať.

Facilitátorka skupín:

chutzit
Mgr. Kristýna Koudelová

Kristýna je absolventkou päťročného štúdia psychológie na UK v Bratislave. V minulosti pôsobila ako junior ambasádor pre školské programy v neziskovej organizácii Unicef, kde získala osvedčenie vo vzdelávaní žiakov na základných a stredných školách. V roku 2017 navštívila utečenecké tábory v Srbsku za cieľom humanitárnej pomoci deťom, v rámci projektu Spoločne pre ľudí na úteku. Od roku 2021 sa venuje dištančnému poradenstvu a krízovej intervencií. V organizácii IPčko absolvovala výcvik v psychologickej a sociálnej pomoci v krízových situáciách prostredníctvom internetu. Aktuálne sa venuje vedeniu podporných skupín pre ľudí s poruchami príjmu potravy a pre rodičov, edukatívnym workshopom v rámci komunitného centra, a taktiež poskytuje psychologické konzultácie. 

Často kladené otázky:

Aký je rozdiel medzi terapeutickou skupinou a podpornou skupinou?

V rámci poskytovaných služieb sme si podporné a terapeutické skupiny v Chuť žiť rozdelili nasledovane:

 • podporné skupiny sú o vzájomnej podpore a zdieľaní svojich skúseností s liečbou z porúch príjmu potravy – na terapeutickej skupine zažívajú účastníci aj terapeutický proces, ide sa viac do hĺbky
 • podporné skupiny sú otvorené aj deťom a dospievajúcim – terapeutické skupiny sú otvorené len pre ľudí nad 18 rokov 
 • podporné skupiny obsahujú 8 stretnutí – terapeutické skupiny sú dlhodobé (fungujú minimálne pol roka až rok)
 • podporné skupiny sú aktivitou v rámci komunitného centra a vstup je bezplatný – terapeutické skupiny sú spoplatnené sumou 15 eur/osoba na skupinu, 
 • terapeutickú skupinu vedie psychoterapeutka – podpornú skupinu vedie psychologička
Čo je cieľom podpornej skupiny?

Cieľom podporných skupín je upriamiť pozornosť na zdieľanie vlastných skúseností a na to, čo nás podporuje počas liečby a čo je pre nás oporou v každodennom živote. Prostredníctvom zdieľania je možné sa navzájom inšpirovať, povzbudiť a podporiť.

Koľko sa platí za skupinu?

Účasť na skupine je symbolicky spoplatnená výškou 5 eur/stretnutie. Účastníkom bude vystavená faktúra.

Môžem sa na skupiny prihlásiť online?

Nie. Skupiny fungujú len na fyzickej úrovni, osobne v Bratislave. Je to zdôvodu osobného kontaktu potrebného na podporu vzťahov na skupine. 

Pre online skupinovú prácu máme liečebno-vzdelávací program a stacionáre, pre online individuálnu prácu môžete využiť aj psychologické poradenstvo

Je skupina iba pre dievčatá?

Nie, na skupinu sa môžu prihlásiť  dievčatá aj chlapci od 13 do 20 rokov.

Môžeme na rodičovskú skupinu prísť aj dvaja?

V prípade rodičovskej skupiny je možné, aby sa na jednu registráciu striedali obaja rodičia, avšak kvôli kapacite nie je možné, aby na jednu skupinu prišli obaja rodičia súčasne.

Máte otázky?

V prípade otázok nás kontaktujte na

Návrat hore