fbpx

Chuť žiť

programy@chutzit.sk

 

Peer podpora

Peer podporu (alebo rovesnícku podporu) poskytuje peer konzultant – človek, ktorý má skúsenosť s liečbou z porúch príjmu potravy a čerpaním odbornej pomoci. Peer používa svoju skúsenosť s uzdravením k podpore ďalších klientov a posilňuje ich motiváciu k liečbe a nádej, že aj s obmedzeniami, ktoré môžu prameniť z duševného ochorenia, sa dá žiť spokojný a plnohodnotný život

Posilnenie nádeje

Naše peer konzultantky majú rôznorodé príbehy a skúsenosti, ktoré sú dôkazom, je že z PPP je možné sa uzdraviť

12 stretnutí

V rámci programu peer podpory poskytujeme 12 individuálnych stretnutí s peer konzultantkou. Program je možné predĺžiť po vzájomnej dohode.

Osobne aj online

Stretnutia je možné mať osobne v priestorch centra v Bratislave alebo online cez platformu Google Meets

Komplexná pomoc

Peer podpora je veľmi prínosným doplnením v liečbe, preto sa snažíme aktívne komunikovať s ďalšími odborníkmi.

chut-zit

Základné informácie o peer podpore

Ako prebiehajú stretnutia s peer konzultantom?

Organizačná stránka stretnutí je podobná ako pri psychologických sedeniach. S peerom sa stretávate na pravidelných strenutiach, ideálne 1x týždenne alebo 2x mesačne, ktoré trvajú 50 minút. Na prvom stretnutí si stanovíte zákazku, čo by ste si chceli zo stretnutí odniesť. Následne prinášate témy, ktoré sú pre vás dôležité. Peer/ka na ne reflektuje, snaží sa vám porozumieť, posilňuje vaše silné stránky, podporuje vás v liečbe a zároveň zdieľa svoju skúsenosť s liečbou a uzdravením, na ktorú sa môžete aj pýtať. 

V čom sa líšia sedenia s peerom od psychologického poradenstva?

Základný rodziel je v tom, ako psychológ a peer pracujú. Peer nie je odborník, je expert na svoju skúsenosť. V pozícii peera teda nepracuje podľa školy svojho psychoterapeutického výcviku. S témami, ktoré klient prináša, nepracuje v hĺbke psychoterapie ani poradenstva, ale podporne, rovesnícky a prípadne edukačne. Zdieľa svoj pohľad a skúsenosť s liečbou a uzdravením, ktorá je unikátna. Odhaľuje klientovi zo svojho života viac, než psychológ. V spolupráci s klientom poskytuje primárne podporu, posilňuje silné stránky, motiváciu a kompetencie klienta. Je podporným článkom liečby, nie jednou z hlavných foriem liečby.

 

Psychológ/psychologička sa zameriava na prežívanie klienta, používa diagnostické a psychoterapeutické metódy s ohľadom na svoje schopnosti a stupeň vzdelania, poskytuje dlhodobú liečbu problémov klienta, pracuje individuálne alebo skupinovo, poskytuje edukáciu a odborný pohľad na poruchu príjmu potravy a jej symptómy.

Za akých podmienok je možné predĺžiť stretnutia s peerom?

V prípade, že sa v spolupráci s peerom dohodnete na pokračovaní spolupráce (po 12 sedeniach), je možné spoluprácu predĺžiť za podmienky, že si pokryjete náklady bez finančnej podpory z našej strany. Cenník nájdete TU. My tak financie od donorov venujeme ďalšiemu klientovi, aby mohol peer podporu absolvovať tiež. 

Môžem čerpať peer podporu aj keď nemám žiadnu inú odbornú pomoc?

Peer podpora je veľmi prínosným doplnením v liečbe porúch príjmu potravy. Z dlhodobého hľadiska preto nemôže byť jedinou formou pomoci, ktorú čerpáte. Je ideálne, keď je peer konzultant súčasťou multidisciplinárneho tímu (máte psychiatra, psychológa, nutričného špecialistu a peer konzultanta), pričom všetci jeho odborníci vzájomne komunikujú. Je tiež vhodné, aby ste počas čerpania peer podpory navštevovali aspoň jedného ďalšieho odborníka (psychológa, psychiatra, nutričného špecialistu). V prípade, ak je peer podpora jediná forma pomoci, ktorú aktuálne budete mať, na peer stretnutiach budete pracovať aj na tom, aby ste odbornú pomoc vyhľadali.

Čo je peer podpora:

  • pravidelné stretávanie sa na individuálnych stretnutiach
  • poskytovanie bezpečného priestoru na individuálny rozhovor
  • poskytovanie porozumenia, podpory, posilňovanie motivácie k liečbe
  • zdieľanie osobnej skúsenosti s liečbou z porúch príjmu potravy a života v uzdraví, ktoré nie je návodom, iba príkladom cesty k uzdraveniu
  • podpora hľadania vlastných zdrojov, schopností a kompetencií klienta
  • poskytovanie základnej edukácie o poruchách príjmu potravy klientovi alebo rodinným príslušníkom
  • možnosť absolvovať stretnutie v teréne – zjesť obed v reštaurácii alebo koláč v kaviarni, prechádzka (za vopred dohodnutých podmienok)

Čo nie je peer podpora:

  • náhrada psychoterapeutickej, psychologickej, nutričnej, sociálnej alebo lekárskej starostlivosti (nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení)
  • koučing
  • mediátorstvo
  • vytváranie kamarátstva
  • poskytovanie četového poradenstva cez online komunikačné kanály
  • poskytovanie krízovej intervencie v teréne
  • jediná forma pomoci, ktorú by mal klient čerpať

Naše peer konzultantky

chutzit
Katarína Božíková
chutzit
Lucia Bogdányiová
chutzit
Valentína Sedileková
Katarína Božíková

K práci peer konzultantky ma priviedla túžba podporiť ľudí, ktorí si prechádzajú liečbou z mentálnej anorexie, ako som si v minulosti prešla ja sama, v uvedomení a dôvere, že udravenie z porúch príjmu potravy je možné. V spolupráci s klientmi mi záleží na tom, aby vnímali, že v tom nie sú sami. Verím, že každy z nás má právo byť zdravý a žiť plnohodnotný život, a že zdravie toho ponúka omnoho viac, než choroba. Mojimi ďalšími záľubami sú písanie, jazdectvo a moja rodina, vrátane dvoch detí, ktorá ma každý deň učí, čo je v živote naozaj dôležité. 

Lucia Bogdányová

Vyštudovala som medzinárodné vzťahy a energetickú bezpečnosť. Časť svojho nevyčerpateľného množstva energie využívam ako peer konzultantka v rámci komunitného priestoru ako aj v individuálnej práci s klientmi, ktorých podporujem na ceste za uzdravením z PPP. Pri práci peerky sa opieram o svoju skúsenosť s uzdravením sa z bulímie. V živote mám rada pestrosť a ak práve niekde nebehám alebo nie som na prechádzke so svojim psíkom, nachádzam potešenie medzi stranami kníh, v dobrej hudbe, meditácii a maľovaní.

Valentína Sedileková

Na práci peer konzultantky si najviac cením vzájomnú dôveru a vzťah, ktorý si s klientmi a klientkami vytvárame. Je o podpore, zdieľaní si skúseností a o nádeji, že uzdravenie je možné a že liečba, nech je akokoľvek náročná, stojí za to. Peer konzultantský výcvik som si spravila v roku 2021 v Prahe, čo ma inšpirovalo k štúdiu psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave, kde sa aktuálne aj vzdelávam. Ako fanúšička rogersovského prístupu som absolvovala výcvik v motivačných rozhovoroch, ktoré rada využívam pri práci. Peer podporu vnímam ako veľmi užitočnú súčasť komplexnej liečby – pre klientov to býva ten posledný „chýbajúci článok“ k psychiatrovi, psychológovi a nutričnému špecialistovi, ktorý tento multidisciplinárny tím perfektne dopĺňa. Je mojím snom, aby sa peer konzultanti stali bežnou súčasťou psychosociálnych služieb a som vďačná, že môžeme peer podporu v rámci Chuť žiť poskytovať a rozširovať.

Cenník peer podpory

Máte otázky?

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na email programy@chutzit.sk 

Peer podporu poskytujeme aj vďaka podpore:

chut-zit
chutzit
chut-zit
Návrat hore