fbpx

Chuť žiť

 

Peer podpora

Peer podporu (alebo rovesnícku podporu) poskytuje peer konzultant – človek, ktorý má skúsenosť s liečbou z porúch príjmu potravy a čerpaním odbornej pomoci. Peer používa svoju skúsenosť s uzdravením k podpore ďalších klientov a posilňuje ich motiváciu k liečbe a nádej, že aj s obmedzeniami, ktoré môžu prameniť z duševného ochorenia, sa dá žiť spokojný a plnohodnotný život.

Posilnenie nádeje

Naše peer konzultantky majú rôznorodé príbehy a skúsenosti, ktoré sú dôkazom, je že z PPP je možné sa uzdraviť

12 stretnutí

V rámci programu peer podpory poskytujeme 12 individuálnych stretnutí s peer konzultantkou. Program je možné predĺžiť po vzájomnej dohode.

Osobne aj online

Stretnutia je možné mať osobne v priestorch centra v Bratislave alebo online cez platformu Google Meets

Komplexná pomoc

Peer podpora je veľmi prínosným doplnením v liečbe, preto sa snažíme aktívne komunikovať s ďalšími odborníkmi.

chut-zit

Základné informácie o peer podpore

Ako prebiehajú stretnutia s peer konzultantom?

Organizačná stránka stretnutí je podobná ako pri psychologických sedeniach. S peerom sa stretávate na pravidelných strenutiach, ideálne 1x týždenne alebo 2x mesačne, ktoré trvajú 50 minút. Na prvom stretnutí si stanovíte zákazku, čo by ste si chceli zo stretnutí odniesť. Následne prinášate témy, ktoré sú pre vás dôležité. Peer/ka na ne reflektuje, snaží sa vám porozumieť, posilňuje vaše silné stránky, podporuje vás v liečbe a zároveň zdieľa svoju skúsenosť s liečbou a uzdravením, na ktorú sa môžete aj pýtať. 

V čom sa líšia sedenia s peerom od psychologického poradenstva?

Základný rodziel je v tom, ako psychológ a peer pracujú. Peer nie je odborník, je expert na svoju skúsenosť. V pozícii peera teda nepracuje podľa školy svojho psychoterapeutického výcviku. S témami, ktoré klient prináša, nepracuje v hĺbke psychoterapie ani poradenstva, ale podporne, rovesnícky a prípadne edukačne. Zdieľa svoj pohľad a skúsenosť s liečbou a uzdravením, ktorá je unikátna. Odhaľuje klientovi zo svojho života viac, než psychológ. V spolupráci s klientom poskytuje primárne podporu, posilňuje silné stránky, motiváciu a kompetencie klienta. Je podporným článkom liečby, nie jednou z hlavných foriem liečby.

 

Psychológ/psychologička sa zameriava na prežívanie klienta, používa diagnostické a psychoterapeutické metódy s ohľadom na svoje schopnosti a stupeň vzdelania, poskytuje dlhodobú liečbu problémov klienta, pracuje individuálne alebo skupinovo, poskytuje edukáciu a odborný pohľad na poruchu príjmu potravy a jej symptómy.

Za akých podmienok je možné predĺžiť stretnutia s peerom?

V prípade, že sa v spolupráci s peerom dohodnete na pokračovaní spolupráce (po 12 sedeniach), je možné spoluprácu predĺžiť za podmienky, že si pokryjete náklady bez finančnej podpory z našej strany. Cenník nájdete TU. My tak financie od donorov venujeme ďalšiemu klientovi, aby mohol peer podporu absolvovať tiež. 

Môžem čerpať peer podporu aj keď nemám žiadnu inú odbornú pomoc?

Peer podpora je veľmi prínosným doplnením v liečbe porúch príjmu potravy. Z dlhodobého hľadiska preto nemôže byť jedinou formou pomoci, ktorú čerpáte. Je ideálne, keď je peer konzultant súčasťou multidisciplinárneho tímu (máte psychiatra, psychológa, nutričného špecialistu a peer konzultanta), pričom všetci jeho odborníci vzájomne komunikujú. Je tiež vhodné, aby ste počas čerpania peer podpory navštevovali aspoň jedného ďalšieho odborníka (psychológa, psychiatra, nutričného špecialistu). V prípade, ak je peer podpora jediná forma pomoci, ktorú aktuálne budete mať, na peer stretnutiach budete pracovať aj na tom, aby ste odbornú pomoc vyhľadali.

Static overlay

"Stretnutia s peerkou boli pre mňa najobľúbenejšie, vždy som sa na ne tešila. Veľmi mi pomohlo, že si prechádzala tým istým a vedela pochopiť, ako sa cítim. Vedeli sme spoločne prísť na to, ako sabotujem samú seba a na ďalšie veľmi dôležité veci."

Static overlay

"Spolupráca s peer konzultantkou bola nesmierne užitočná. Je to človek, ktorý presne vie čím prechádzam a tie pocity, ktoré zažívam dôverne pozná. Pre mňa bola peerka obrovskou podporou a oporou zároveň a samozrejme veľkou inšpiráciou ako živý príklad toho, že sa dá z PPP vyliečiť. Dostal som mnoho vzácnych informácií a skúseností, ktoré som vedel pretaviť do svojho života a veľmi mi to pomohlo. Najväčšou pomocou boli naše stretnutia, na ktoré som vždy priniesol myšlienku, obavu, ktorá ma ťažila a postupne sme ich spoločne riešili jednu za druhou. Pre nás čo trpíme PPP je obrovskou pomocou ak je niekto, kto nám rozumie a podelí sa s nami o vlastnú skúsenosť ale základom je to, že nás chápe, to je veľmi oslobodzujúci pocit."

Static overlay

"Bola to pre mňa nová skúsenosť ktorá ma veľmi milo prekvapila a zanechala na mne veľmi pozitívny dopad. Každé stretnutie bolo pre mňa niečo nové a z každého stretnutia som si niečo odniesla. Tieto stretnutia na mňa po mentálnej stránke mali veľký vplyv, pomohli mi vnímať samu seba v inom svetle a pomohli mi nasmerovať môj život na správnu "koľaj". Veľmi mi pomohli v práci nielen s chorobou, ale so vzťahmi a so sebou."

Static overlay

"Spolupráca s peerkou bola pre mna nad očakávania. Peer podpora bolo niečo, s čím som nemala ešte skúsenosť a veľmi ma potešila možnosť rozprávať sa priateľsky s niekým, kto si PPP prešiel, vie mi porozumieť a môže byt akýmsi vzorom v napredovaní. Môcť niekomu bez dlhých vysvetľovaní porozprávať o aktuálnej situácii, byt vypočutá, prijatá a dostať ešte aj pomocnú ruku bolo veľké privilégium."

Static overlay

"Na peer konzultantku som vždy veľmi tešila, lebo to bola osoba, ktorá rozumela, čím som prechádzala a čím asi prechádzam, rozumela tomu, čo hovorím, povzbudila ma, keď mi bolo ťažko, odľahčila problém. Cítila som sa veľmi uvoľnene, akoby som bola s kamarátkou na káve alebo akoby ma povzbudzovala staršia sestra. Pre mňa bola takým anjelom, ktorý ma sprevádzal na ceste."

Static overlay

"Stretnutia s peerkou mi na mojej ceste pripomínali, že sa to dá a vnímala som ju ako niekoho kto vie o čom hovorím, že je "jedna z nás". Na začiatku som bola veľmi zvedavá, že ako to má ona, čo prežila a aky je jej príbeh. Vzájomné zdieľanie s niekým kto mal podobne problémy bolo tiez pre mňa liečivé. Že konečne sa o tom môžem baviť s niekým otvorene, len tak neodborne a že sa dve dievčatá vedeli na tom aj zasmiať, občas trepali o ničom 🙂 čím odburali vážnosť tejto choroby."

Naše peer konzultantky

chutzit
Lucia Bogdányiová
chut-zit
Zuzana Čižmárová
chutzit
Valentína Sedileková
Lucia Bogdányová

Vyštudovala som medzinárodné vzťahy a energetickú bezpečnosť. Časť svojho nevyčerpateľného množstva energie využívam ako peer konzultantka v rámci komunitného priestoru ako aj v individuálnej práci s klientmi, ktorých podporujem na ceste za uzdravením z PPP. Pri práci peerky sa opieram o svoju skúsenosť s uzdravením sa z bulímie. V živote mám rada pestrosť a ak práve niekde nebehám alebo nie som na prechádzke so svojim psíkom, nachádzam potešenie medzi stranami kníh, v dobrej hudbe, meditácii a maľovaní.

Zuzana Čižmárová

Vždy som chcela pracovať s ľuďmi. Osobná skúsenosť s PPP ma doviedla k záujmu ponoriť sa do sveta duševného zdravia. Ako svoju prvú voľbu som zvolila štúdium medzinárodných vzťahov a žurnalistiky na Masarykovej univerzite v Brne. Postupne som ale svoj voľný čas začala vypĺňať viac aktivitami súvisiacimi s tematikou duševného zdravia a psychológie, čo ma len utvrdilo v mojom budúcom smerovaní a zmene, ktorú som sa nakoniec odhodlala urobiť. Pozastavila som svoje štúdium v Brne a v septembri 2023 začala študovať psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Téma porúch príjmu potravy je mojou osobnou. Práca peer konzultantky bola pre mňa jasnou voľbou a jedným z najľahších rozhodnutí v mojom živote. Vidím zmysel v tom, že môžem klientom uľahčiť ich proces liečby, podporiť ich v hľadaní vlastných k uzdraveniu, a sprevádzať ich na ceste k slobodnému životu. Tak ako aj mne pomohlo moje okolie a množstvo odborníkov, myslím si, že v liečbe PPP by nikto nemal byť sám. 

Do multidisciplinárneho tímu v Chuť žiť som nastúpila v zime 2022 a odvtedy som programu súčasťou. Okrem práce peera sú mojimi srdcovými záležitosťami psík Corgi, turistika v horách a trávenie času s mojimi najbližšími. 

Valentína Sedileková

Na práci peer konzultantky si najviac cením vzájomnú dôveru a vzťah, ktorý si s klientmi a klientkami vytvárame. Je o podpore, zdieľaní si skúseností a o nádeji, že uzdravenie je možné a že liečba, nech je akokoľvek náročná, stojí za to. Peer konzultantský výcvik som si spravila v roku 2021 v Prahe, čo ma inšpirovalo k štúdiu psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave, kde sa aktuálne aj vzdelávam. Ako fanúšička rogersovského prístupu som absolvovala výcvik v motivačných rozhovoroch, ktoré rada využívam pri práci. Peer podporu vnímam ako veľmi užitočnú súčasť komplexnej liečby – pre klientov to býva ten posledný „chýbajúci článok“ k psychiatrovi, psychológovi a nutričnému špecialistovi, ktorý tento multidisciplinárny tím perfektne dopĺňa. Je mojím snom, aby sa peer konzultanti stali bežnou súčasťou psychosociálnych služieb a som vďačná, že môžeme peer podporu v rámci Chuť žiť poskytovať a rozširovať.

Čo je peer podpora:

  • pravidelné stretávanie sa na individuálnych stretnutiach
  • poskytovanie bezpečného priestoru na individuálny rozhovor
  • poskytovanie porozumenia, podpory, posilňovanie motivácie k liečbe
  • zdieľanie osobnej skúsenosti s liečbou z porúch príjmu potravy a života v uzdraví, ktoré nie je návodom, iba príkladom cesty k uzdraveniu
  • podpora hľadania vlastných zdrojov, schopností a kompetencií klienta
  • poskytovanie základnej edukácie o poruchách príjmu potravy klientovi alebo rodinným príslušníkom
  • možnosť absolvovať stretnutie v teréne – zjesť obed v reštaurácii alebo koláč v kaviarni, prechádzka (za vopred dohodnutých podmienok)

Čo nie je peer podpora:

  • náhrada psychoterapeutickej, psychologickej, nutričnej, sociálnej alebo lekárskej starostlivosti (nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení)
  • koučing
  • mediátorstvo
  • vytváranie kamarátstva
  • poskytovanie četového poradenstva cez online komunikačné kanály
  • poskytovanie krízovej intervencie v teréne
  • jediná forma pomoci, ktorú by mal klient čerpať

Vyplnením registračného formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile .

Partneri programu:

minedu a nivam
Návrat hore