fbpx

Chuť žiť

 

Webinár o poruchách príjmu potravy a zdravom stravovaní určený pre rodičov

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska nadačného fondu Deti v bezpečí zriadeného poisťovňou Kooperativa

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska nadačného fondu Deti v bezpečí zriadeného poisťovňou Kooperativa

Webinár o poruchách príjmu potravy a zdravom stravovaní určený pre mladých ľudí

Prevencia porúch príjmu potravy (ako pracovať s programom prevencie Chuť žiť na školách?)

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže v roku 2022.

BEZ FILTRA - záznam z podujatia 2023

Podujatie bolo realizované v rámci projektu „PPPrevencia“ s číslom: 2022-3-SK02-KA210-YOU-000095111 podporeného programom Erasmus+.

BEZ FILTRA - záznam z podujatia 2022

Podujatie bolo realizované vďaka projektu podporeného programom Erasmus+ „Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí“ s číslom: 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886.

Podujatie bolo realizované vďaka projektu podporeného programom Erasmus+ „Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí“ s číslom: 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886.

NEJESŤ NIE JE RIEŠENIE - záznam z konferencie 2022

Poruchy príjmu potravy v kontexte rodovo-podmieneného násilia

Webinár bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výhradne zodpovedá občianske združenie EDI Slovensko.

Poruchy príjmu potravy a ich prevencia z pohľadu stravovania

Webinár lektorujú: Ivana Kachútová, MSc. a Valentína Sedileková. Organizátorom webináru bola Skutočne zdravá škola o.z.

Výstup z prieskumu agentúry 2muse z roku 2018 o vnímaní porúch príjmu potravy na Slovensku.

Mýty a fakty o poruchách príjmu potravy

TEDxBratislava talk "Moja hodnota sa neskrýva v trčiacich kostiach"

Valentína Sedileková o svojej ceste k uzdraveniu na TEDxTalk Bratislava 2019.

Ako vyzerá liečebný stravovací režim

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Ako vyjsť z bludného kruhu kompenzácií

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Prečo sa (zbytočne) bojíme menštruácie?

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Ako zvládnuť Vianoce s poruchami príjmu potravy?

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Ako zvládať úzkosti pri poruchách príjmu potravy?

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Návrat hore