fbpx

Chuť žiť

 

Prinášame aktualizovaný program prevencie PPP

Od vzniku Komplexného programu prevencie porúch príjmu potravy (PPP) sme si od marca 2022 systematicky zisťovali spätnú väzbu – a to ako od facilitátorov a facilitátoriek, tak od zúčastnených žiakov a žiačiek. Tieto spätné väzby sme vyhodnotili pretavili do novo publikovanej, aktualizovanej  Metodiky práce s Komplexným programom prevencie PPP. 

Aktualizovaná metodika spolu s potrebnými informáciami a usmerneniami bola všetkým školám, ktoré program realizujú, zaslaná 5.1.2024. Od 8.1.2024 je potrebné program realizovať v súlade s aktualizovanou metodikou.

Zaujal vás program a mali by ste záujem o ho realizovať?

Čo sa zmenilo?

Zasielanie dotazníkov

Dotazníky sa zasielajú elektronicky, nie poštou. V metodike sú k dispozícii QR-kódy aj linky, cez ktoré sa žiaci, žiačky aj facilitátori a facilitátorky jednoducho dostanú k dotazníkom.

Odporúčané cieľové skupiny 

Program je odporúčaný 7. – 9. ročníku základných škol a 1. – 3. ročníku stredných škôl. 

Počet aktivít v jednom module 

Zredukovali sme počet aktivít v jednom module tak, aby sa lepšie prispsobili rozsahu 45 minutovej hodiny. Niektoré moduly zahŕňajú aj bonusové aktivity, ktoré facilitátori/facilitátorky so skupinou môžu, ale nemusia urobiť. 

Charakter niektorých aktivít 

Niektoré aktivity sme zmenili tak, aby deti viac zapájali, angažovali a boli prispôsobené aktuálnym trendom v životoch mládeže.  

Zníženie počtu tlačených príloh

Zmenšili sme počet pracovných listov, ktoré je potrebné tlačiť, aby sme znížili náročnosť na prípravu. Pridali sme niekoľko videí a elektronických príloh, ktoré stačí nasvietiť na dataprojektor. 

Slovníček pojmov

Do metodiky sme pridali slovníček cudzích slov, s ktorými sa facilitátori a facilitátorky, ako aj žiaci a žiačky môžu stretnúť prvýkrát. Vďaka tomu sa zlepší zrozumiteľnosť programu.

Grafika: Jaroslava Karnoková

Čo sa v programe nemení?

V rámci programu došlo k vylepšeniam niektorých aspektov programu, ale na základe pozitívnej spätnej väzby nebolo potrebné vykonať majoritné zmeny. Tieto charakteristiky (okrem iných) zostali zachované:

Bezplatnosť programu

Licencia programu je naďalej poskytovaná bezplatne. Podmienkou je realizácia programu 2x počas 12 kalendárnych mesiacov.  

5 obsahových modulov

Program sa skladá z 5 tematických modulov a úvodnej a záverečnej hodiny. Úvodnú a záverečnú hodinu je možné realizovať v rovnakom týždni ako 1. a 5. modul, prípadne tieto moduly časovo „natiahnuť“ a s úvodnou a záverečnou hodinou prepojiť. 

Štruktúra a tematické zoradenie modulov

Ciele, témy a štruktúra a hlavné videá programu zostali nezmenené, nakoľko sa osvedčili v praxi. Nastavenie programu sa stretávalo s pozitívnou spätnou väzbou. 

Facilitátori

Program môžu realizovať školskí psychológovia/psychologičky, školské podporné tímy, špeciálni a liečební pedagógovia a pedagogičky, koordinátori a koordinátorky prevencie, výchovní poradcovia a poradkyne, učitelia a učiteľky (ktorý majú vedomostné zázemie v tematických oblastiach programu, napr. učitelia/učiteľky biológie). 

Pre dievčatá aj chlapcov

Program je naďalej určený pre dievčatá aj chlapcov, nie je potrebné vytvárať čisto dievčenské skupiny.

Evaluácia v podobe dotazníkov

Naďalej je potrebné na začiatku a na konci programu vypĺňať dotazníky.

O program je možné žiadať celoročne. V prípade otázok sa môžete poradiť s našimi odborníčkami na bezplatnej linke 0800 221 080 alebo s koordinátorkou na

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

chutzit

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore