Prevenčný program

Šíriť prevenciu v oblasti porúch príjmu potravy je pre nás kľúčové. Naše workshopy sú adresované študentom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom. Ich obsah je interaktívny, vypracovaný aj vedený odborníkmi.

Čo workshopy obsahujú?

Workshopy naživo

 • facilitujú 3 ľudia – človek s osobnou skúsenosťou, psychologička, nutričná špecialistka
 • trvanie: 90 minút
 • obsah:
 • skutočný príbeh človeka s poruchami príjmu potravy a všeobecné informácie o tomto ochorení
 • interaktívne cvičenia so psychológom, vysvetlenie psychopatológie ochorenia, informácie o tom, ako ochorenie vypozorovať a ako človeku s poruchami príjmu potravy pomôcť

 • informácie o zdravej výžive a hmotnosti

Workshopy online

 • balíček 5 videí (1 video má 10 minút) na rôzne témy
 • tutoriál pre učiteľov spolu s manuálom, ako s balíčkom pracovať (aktivity, vedenie diskusie, výstupy)
 • workshopy facilituje učiteľ sám
 • obsah:
 • skutočný príbeh človeka s poruchami príjmu potravy
 • prevencia a pomoc v oblasti porúch príjmu potravy
 • základy zdravého stravovania
 • idealizácia štíhlosti a kritické myslenie na soc. sieťach
 • bodyshaming

Máte záujem?

online workshopy budú dostupé od novembra 2021

workshopy naživo plánujeme až v roku 2022

Scroll to Top