fbpx

Prevenčný program

Šíriť prevenciu v oblasti porúch príjmu potravy je pre nás kľúčové. Naše prevenčné programy sú určené žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Obsah programov je komplexný, interaktívny a  vypracovaný odborníkmi.

Ako viesť na škole prevenciu porúch príjmu potravy?

Základné odporúčania:

 • hovorte na škole o duševnom zdraví a pokúste sa vytvárať prostredie, kde je v poriadku vypýtať si pomoc a povedať „nevládzem, necítim sa dobre, niečo ma trápi…“
 • podporujte inakosť a diverzitu tiel, predchádzajte váženiu a meraniu detí v triedach alebo na hodine telesnej výchovy
 • vyhýbajte sa označovaniu a deleniu jedla a potravín na „dobré a zlé“ alebo na „zdravé a nezdravé“ a to ako na vyučovaní tak aj v priestoroch školskej jedálne
 • zabezpečte pedagogickému zboru školenie v oblasti prevencie PPP, aby boli schopní vypozorovať symptómy ochorenia a poskytnúť žiakom a žiačkam pomoc
 • zabezpečte žiakom a žiačkam možnosť pravidelnej pohybovej a športovej aktivity v bezpečnom prostredí bez podnecovania výkonovosti či snáh o zníženie hmotnosti
 • pravidelne realizujte v jednotlivých ročníkoch komplexný program prevencie v téme porúch príjmu potravy   

Komplexný program prevencie PPP pre školy

Náš komplexný program prevencie je určený II. stupňu základných škôl a stredným školám. Skladá sa z 5 tematických modulov a úvodnej a záverečnej hodiny, ktorých súčasťou je diskusia, reflexia aj evaluácia.

Program vytváral tím odborníčiek na základe moderných poznatkov o efektívnej prevencii – jednotlivé moduly otvárajú kontext viacerých tém, ktoré s poruchami príjmu potravy úzko súvisia. Program adresuje rizikové faktory podporujúce vznik ochorenia a zároveň sa zameriava na posilňovanie protektívnych faktorov a zdrojov mladých ľudí. Skrz cvičenia sa veľmi citlivo pristupuje k samotnému rizikovému správaniu a vďaka vzájomnej interakcii v uzavretej skupine sa podporuje dôvera a vzťahy ako v kolektíve, tak aj medzi facilitátorom/facilitátorkou a žiakmi a žiačkami. 

Program nie je určený deťom na I. stupni ZŠ. Pre deti v tomto veku odporúčame zamerať sa skôr na podporu všeobecného well-beingu,  sebaprijatia, pozitívneho body image, sebaakceptácie a gramotnosti v oblasti duševného zdravia,.  

 • program môže viesť školský psychológ koordinátor prevencie, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg či učiteľka
 • s programom sa pracuje najmenej 5 a najviac 7 kontinuálnych týždňov
 • program je určený na prácu so skupinou s odporúčaným maximálnym počtom 30 žiakov a žiačok 
 • programu sa môžu zúčastniť aj dievčatá aj chlapci
 • licencia programu je bezplatná (s podmienkou vyplnenia a zaslania evaluačných dotazníkov)
 • program sa zasiela vo forme balíčka, ktorý obsahuje 5 videí (audio-vizuálnych edukačných pomôcok), 1 manuál práce s programom prevencie a 2 evaluačné dotazníky

Aké témy program adresuje?

 • Poruchy príjmu potravy – mýty a dopady ochorenia cez autentický storytelling
 • Aktivizácia žiakov a rozvíjanie ich schopnosti pomôcť sebe a rovesníkov 
 • Zdravá výživa, životný štýl a riziká diét
 • Porozumenie a akceptácia normálnej hmotnosti, stigma spojená s hmotnosťou
 • Ideál krásy a vplyv masových médií
 • Riziká sociálnych sietí a kritické myslenie pri prezeraní ich obsahu
 • Body shaming a na telo zameraná šikana 

Máte záujem?

Ak máte o program záujem, napíšte nám na programy@chutzit.sk a radi vám program poskytneme. Pokiaľ ste žiak/žiačka a chceli by ste, aby sa program na vašej škole realizoval, neváhajte túto stránku poslať svojej učiteľke/učiteľovi alebo školskému psychológovi/školskej psychologičke. 

Jednorazové workshopy

Jednorazové workshopy sú krátkodobou zážitkovou formou prevencie. Workshop facilitujú naše dve alebo tri odborníčky, najčastejšie v zostave psychologička, nutričná špecialistka a peer konzultantka (človek s osobnou skúsenosťou). 

Workshopy trvajú 90 minút a skladajú sa z 3 častí:

 • skutočný príbeh človeka s poruchami príjmu potravy a všeobecné informácie o tomto ochorení
 • interaktívne cvičenia so psychológom, vysvetlenie psychopatológie ochorenia, informácie o tom, ako ochorenie vypozorovať a ako človeku s poruchami príjmu potravy pomôcť
 • informácie o zdravej výžive a hmotnosti

Jednorazové workshopy zrealizujeme najskôr v roku 2023. V prípade záujmu môžete vyplniť registračný formulár nižšie.

Plagáty na nástenku

Neváhajte si bezplatne stiahnuť a vytlačiť plagáty k téme porúch príjmu potravy, prevencii a linkám pomoci. Po kliknutí na ikonu sa dostanete na podstránku s materiálmi.

Ako prebiehali naše workshopy?

prevencne-programy-chut-zit
Scroll to Top