Postavme sa poruchám príjmu potravy a nájdime... chuť žiť

Kúpte si unikátnu knižku o anorexii: autobiografický príbeh Valentíny so štyrmi odbornými komentármi a arteterapickými dielami dievčat liečiacich sa na anorexiu.

Prevenčný program: cestujeme po Slovensku

Máme za sebou už päť turnusov a 6 179 účastníkov!
Šírime (nielen) osvetu a prevenciu...
  • Interaktívnou formou vzdelávame žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov

  • Školíme učiteľov, školských psychológov a výchovných poradcov, spolupracujeme s mnohými CPPPaP po celom Slovensku

  • V spolupráci s O2 Akadémiou Mateja Tótha školíme trénerov v problematike PPP a športu

  • Diskutujeme s verejnosťou

Zlepšujeme našu poradňu vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Ako prebieha náš prevenčný program?

Práve pripravujeme jesenný turnus... Chcete, aby sme prišli aj k Vám? Napíšte nám na kontakt@chutzit.sk

Najnovšie články

Skutočné príbehy