fbpx

Chuť žiť

programy@chutzit.sk

 

Nutričné poradenstvo
pre ľudí s poruchami príjmu potravy

Nutričný program realizujeme s podporou Nadácie TESCO

Čo je to nutričný program?

Nutričné poradenstvo je dôležitou súčasťou komplexnej liečby porúch príjmu potravy. Náš nutričný program je špecializovaný na dlhodobú a intenzívnu pomoc v oblasti výživy ľuďom s poruchami príjmu potravy alebo ľuďom s narušeným (nezdravým) vzťahom k jedlu (napr. opakovaná história diét, reštriktívne, obmedzujúce stravovanie, výčitky po jedle a pod.).  

V programe pracuje šesť nutričných špecialistiek, ktoré majú okrem min. 5-ročného vysokoškolského štúdia aj špecializovanú supervidovanú prax. Program, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac, absolvuje vstupnú konzultáciu, balík 4 hodinových konzultácií, súbor edukačných materiálov a následnú pravidelnú dostupnosť a komunikáciu s nutričnou špecialistkou počas celého trvania programu.

chut-zit

Ivana Kachútová, MSc
nutričná vedkyňa a odborná garantka

chut-zit

Ing. Simona Almášiová
nutričná špecialistka

vcelieule

Ing. Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka
a trénerka

Mgr. Katarína Letková
nutričná špecialistka

Mgr. Michaela McLeod
nutričná špecialistka

Mgr. Katarína Sivuľková
nutričná špecialistka

Naše nutričné špecialistky:

Vyštudovala som dvojstupňové univerzitné štúdium nutričných vied na Viedenskej Univerzite v Rakúsku so zameraním na výživu vrámci verejného zdravia. Absolvovala som rôzne stáže vo Viedni (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition) aj v Bratislave (NÚDCH, WHO). Dnes dokončujem svoje doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V Ambulancii klinickej výživy Dr. Bukovského som sa venovala výživovému poradenstvu najmä pri nadváhe, pri športe a neskôr nešpecifických poruchách trávenia ako je napríklad syndróm dráždivého čreva. Som spoluautorkou 3 populárno-náučných kníh o výžive.  

Aktuálne som odbornou garantkou za výživu a vedúcou nutričnej poradne u nás v Chuť žiť, ako aj odbornou garantkou v projekte Skutočne zdravá škola a Zdravé bruško

V rámci nutričného poradenstva sa aktuálne zameriavam najmä na poruchy príjmu potravy, nastavenie stravovania v procese liečby, ako aj úlohy výživy vrámci prevencie, a budovaniu zdravého vzťahu k jedlu. Som spolu s poprednými slovenskými odborníkmi na PPP spoluautorkou Štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou, kde som prispela kapitolou o výžive. 

Mojim klientom pomáham opäť nájsť rovnováhu, slobodu, spontánnosť a radosť v stravovaní, pretože jedlo nie je len palivo ako sa niekedy hovorí, ale je omnoho viac. Je to radosť, pôžitok, chuť, ale aj príležitosť na stretnutie a zdieľanie a v neposlednom rade je nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a cítili sa vo svojom tele dobre a spokojne. Verím, že je možné vybudovať si zdravý vzťah k jedlu v akomkoľvek veku a že je to dôležitým krokom k spokojnému životu.

Počas spolupráce veľmi dbám na to, aby nastavenie výživy bolo prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám a preferenciám a viedlo k dosiahnutiu vášho, resp. nášho spoločného cieľa. 

V súkromnom živote som manželka a mama, a preto ma obzvlášť zaujíma téma prevencie pomocou výživy a vedenie k zdravému vzťahu k jedlu.

Vyštudovala som bakalársky a inžiniersky odbor Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V rámci štúdia som absolvovala semester vo Francúzsku v odbore Nutritional Sciences na škole Institute Polytechnique LaSalle Beauvais. Z tejto skúsenosti čerpám profesne a osobnostne dodnes. Veľmi súzniem s (nielen) ich filozofiou, že vyvážená a nutrične bohatá strava je rovnako dôležitá ako potešenie a pôžitok z jedla, čo prispieva k budovaniu zdravého vzťahu s jedlom, ale aj s naším telom a dušou, a na tomto vzťahu vlastne stojí celé naše stravovanie a odvíja sa od neho.

Je mi cťou viesť klientov k uzdraveniu vzťahu s jedlom, navrátiť radosť z jedla a zároveň ho brať ako bežnú súčasť dňa, ktorá sa tak deje akosi automaticky. Nie nepremyslene, ale bez premýšľania.   Ku klientom pristupujem individuálne a empaticky, spoločne hľadáme riešenia, formujeme cestu do cieľa a meníme pohľad na jedlo. Z čiernobieleho sa stáva farebné, z okliešteného komplexné.

Aktuálne v rámci štúdia pokračujem v nadväzujúcom študijnom programe na doktorandskom stupni a výskumne sa venujem výskytu esenciálnych a toxických prvkov v mlieku a mliečnych výrobkov na Slovensku a ich vplyvu na zdravie človeka. 

Na výžive mám najradšej jej individuálnosť a určitú voľnosť v napĺňaní nutričných požiadaviek. Každý človek má iné nutričné potreby, iné chuťové preferencie, logistické možnosti, plánuje dosiahnuť iný cieľ a zároveň sa dá s prehľadom dodržiavať v zásade tie isté výživové odporúčania, splniť ich v rámci svojich možností  a prispievať tak aj  touto skladačkou k podpore jeho zdravia. 

Rada cestujem, spoznávam ruch miest, či čistý vzduch hôr. Ideálny deň je s kávou v jednej ruke, s vôdzkou psa v tej druhej, s knihou v taške a naplánovaným stretnutím s blízkymi.

Som titulovaná výživárka a nutričná špecialistka, príležitostná youtuberka, powerlifterka na dôchodku a žena, ktorá sa rozhodla šíriť informácie o psychickom a fyzickom zdraví pomocou svojej vytrvalosti. Mojou filozofiou nie je len zdravé telo, ale celková psychická pohoda. Túžim pozitívne ovplyvňovať životy druhých, motivovať a inšpirovať pomocou svojich vedomostí a vášne pre fitness a zdravý životný štýl.

Ako mnoho 15-ročných dievčat, aj ja som chcela zmeniť svoje telo a schudnúť nadbytočné kilogramy. Kvôli rôznym mýtom, vlastnej nevedomosti a dezinformáciám na sociálnych sieťach som sa dostala do kruhu diét a strachu z jedla a priberania. Preto som sa o problematiku stravy a silových tréningov začala zaujímať podrobnejšie, a začala som honbu za informáciami. 

V roku 2017 som sa stala trénerkou 1. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Popri štúdiu výživy som rozbehla vlastný coaching pod menom @tanyasfitlife a okrem práce s klientmi ohľadom stravy a tréningov som začala prispievať na sociálne siete písmonou a videotvorbou ohľadom témy zdravého životného štýlu. 

V roku 2020 som úspešne doštudovala inžiniersky odbor výživy ľudí na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od ukončenia štúdia si ďalej rozširujem svoje vedomosti a skúsenosti v obore výživy, kde sa zameriavam najmä na pozitívny vzťah s jedlom a pohybom. Téma porúch príjmu potravy mi začala byť blízka, keď som si uvedomila, že po rokoch diétovania a vplyvu fitness komunity nemám práve najzdravší pohľad na svoje telo, ani vzťah s jedlom. Začala som sa v tejto téme vzdelávať, spočiatku aby som pomohla sebe, ale dnes svoje skúsenosti a vedomosti využívam a aplikujem pri svojich klientoch. Mojím cieľom v každej spolupráci je, aby mal človek možnosť žiť plnohodnotný a zdravý život po fyzickej aj psychickej stránke.

K štúdiu nutričnej terapie ma priviedol záujem o fungovanie ľudského tela, vášeň k vareniu a dobrému jedlu. Nadväzujúce magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia som sa snažila šíriť povedomie o výžive a zdravom životnom štýle medzi širokú verejnosť. Zapájala som sa do organizovania prednášok v rámci projektu NutriCafé, tvorila som edukačné príspevky na sociálne siete univerzity a podieľala som sa aj na edukačnej činnosti návštevníkov v rámci podujatí ako Noc vedcov, Brnenské dni pre zdravie a Festival vedy. 

Svoje vedomosti o výžive si ďalej rozširujem účasťou na odborných konferenciách a nedávno aj získaním certifikátu poradkyne pri dojčení. Skúsenosti som zbierala aj v nutričnej poradni Ne hladu, kde som sa špecializovala na výživu detí a výživu tehotných a dojčiacich žien. V súčasnosti pracujem ako nutričná terapeutka v telemedicínskom programe Vitadio, kde poskytujem terapeutickú podporu a nutričné poradenstvo pre pacientov s cukrovkou. V praxi sa snaží zrozumiteľne tlmočiť vedecky podložené informácie z oblasti výživy s prihliadnutím na jedinečnosť každého klienta. Verím, že každý človek si dokáže prostredníctvom správnych informácií o výžive a vhodnej podpory budovať zdravý vzťahu k jedlu a pozitívne tak ovplyvniť svoje fyzické aj psychické zdravie.

Vystudovala jsem magisterský obor Nutriční specialista na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Od té doby jsem sbírala profesní zkušenosti v nemocnici na klinikách, v nutriční ambulanci, při výuce studentů nutriční terapie, a také v soukromém poradenství. Nejvíce mi však k srdci přirostla spolupráce s organizací Anabell (2018), která se věnuje PPP v České republice. A doufala jsem, že se k problematice poruch příjmu potravy jednoho dne vrátím. 

Práce s lidmi mě velmi naplňuje, nejraději mám individuální poradenství, při kterém máme s klientem čas vše detailně probrat, přizpůsobit se jeho potřebám a navázat blížší vztah. Mým cílem je nutriční terapie je, aby klient už mou pomoc nepotřeboval a dokázal si poradit sám. Ke klientům přistupuji empaticky, s respektem, dokážu ocenit i malé a postupné změny k lepšímu. 

Moje cesta k výživě byla v podstatě náhoda, rozmýšlela jsem se mezi studiem medicíny a psychologie, které však ve své praxi nakonec velmi využívám. 

V osobním životě jsem máma malé holčičky, cestovatelka, milovnice sportu, hor a přírody. Poradenství mohu nabídnout take v anglickém jazyce. 

Som nutričná terapeutka s vyštudovaným 5-ročným štúdiom v odbore Výživa dospělých a dětí na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Štúdium nutričnej terapie som si vybrala, pretože som túžia venovať sa pomoci ľudom, ktorí sa so stravovaním dostali do bodu, kde sa zdroj potešenia a pohody, ktorý pomáha nášmu telu dosiahnuť jeho plný potenciál, preklopil v opačnú polaritu. V dobe, kedy je ľahké prísť k mnohým informáciám, ako pravdivým, tak aj zavádzajúcim, som si aj ja sama vyskúšala obe polarity vzťahu k jedlu a opätovne našla jeho pôvodnú, slobodnú podobu. Ku klientom pristupujem empaticky, so záujmom a s rešpektom ich individuality ako partner pre spoluprácu na ich cieľoch. 

Mojím mottom je: Všetko sa mení. A mojím cieľom poskytnúť klientom podporu, informácie, rady a vedenie, aby zmeny ktoré prídu, prinášali viac radosti a slobody v ich životoch a aby vedeli uplatniť svoju silu k naplneniu lepšieho zajtrajška každým ďalším dňom.  

Som pokojná, skôr introvertná povaha a fascinuje ma spoznávať malé osobitné svety v každom človeku, prírode, či umeleckých dielach. 

Pre koho je určený?

Nutričný program je určený pre ľudí, ktorí majú poruchy príjmu potravy alebo nezdravý (narušený) vzťah k jedlu. Pracujeme so všetkými diagnózami na spektre PPP, vrátane anorexie, bulímie, záchvatového prejedania, nešpecifických PPP, inak špecifikovaných PPP alebo ortorexie. Pracujeme taktiež s ľuďmi s „disordered eating“, teda narušeným vzťahom k jedlu.

Program je nastavený ako súčasť liečby PPP, nenahrádza psychiatrickú ani psychoterapeutickú pomoc. Odporúčame, aby naši klienti paralelne navštevovali aj psychológa a/alebo psychiatra, aj keď to nie je podmienkou registrácie do programu. 

Programu sa môžete zúčastniť bez ohľadu na vek, teda aj keď nemáte 18 rokov, ale podmienkou je súhlas a spoluúčasť zákonného zástupcu. 

Ako prebieha?

Priebeh programu závisí od individuálneho zdravotného stavu klienta – od jeho diagnózy, liečby, hmotnosti, miery podpory okolia, doteraz urobeného progresu či ďalších potrieb. Základom je vstupná konzultácia a následné sledovanie aktuálnych stravovacích návykov. Na základe toho sa nastaví liečebný stravovací režim. 

Náš program nezačína ani nekončí vypracovaním jedálnička, s ktorým by sme nechali našich klientov trápiť sa. Cieľom programu je naučiť vás zdravo sa stravovať, opäť nájsť väčšiu slobodu v jedle, a spoločne nastaviť a udržať nové návyky tak, aby ste jedli dostatočne. Preto má program formu „koučingu“, v rámci ktorého komunikujete s výživovou špecialistkou v témach stravy cez konzultácie aj Whatsapp. Naše odborníčky vás celým procesom sprevádzajú, podporujú a edukujú.

Súčasťou programu je napríklad:

 • úvodná analýza stravovania
 • 4 hodinové konzultácie a komunikácia s odborníčkou počas celého trvania programu cez online komunikačné kanály
 • nastavenie stravovacieho režimu
 • edukácia v oblasti stravovania
 • rozširovanie jedálnička, úprava energetického príjmu podľa potreby 
 • vytvorenie a udržanie zdravých stravovacích návykov
 • pracovanie so strachom z jedla alebo konkrétnych potravín
 • snaha o zmiernenie záchvatov prejedania po nutričnej stránke
 • spolupráca s členmi rodiny 
 • komunikácia s ďalšími odborníkmi, ktorí sa venujú liečbe klienta (psychológ, psychiater) – v prípade, že je to možné
 • dostupnosť nutričnej špecialistky cez rôzne komunikačné kanály aj mimo konzultácií

CENNÍK nutričného poradenstva

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením tohto formulára vás zaradíme do poradovníka a hneď ako sa uvoľní miesto vás budeme kontaktovať. Ak registrujete svoje dieťa, prosím, uvádzajte e-mail a telefónne číslo na zákonného zástupcu. Formulár vyplňte, prosím, s diakritikou a len v prípade, že máte vážny záujem. 

Ak sa potrebujete na čokoľvek opýtať, neváhajte kontaktovať našu koordinátorku na tel. č. 0948 522 532 alebo na maile programy@chutzit.sk

Najčastejšie otázky

Áno, naši klienti sú z celého Slovenska. Nutričný program (nutričné poradenstvo) funguje predovšetkým online, nakoľko ste s nutričnou špecialistkou v kontakte priebežne počas celého týždňa, či už cez konzultácie alebo iný komunikačný kanál, napr. Whatsapp. Táto forma sa nám osvedčila ako kvalitná a efektívna. 

Určite môžete, je to viac ako odporúčané 🙂 

Počet konzultácií je individuálny a odvíja sa podľa potreby klienta. Všeobecne sa počet konzultácií pohybuje medzi 2 až 6 mesačne. Okrem toho máte nutričnú špecialistku dostupnú aj mimo konzultácií cez iný komunikačný kanál. Môžete jej napríklad odfotiť porciu obeda a poslať s otázkou, či je to v poriadku alebo treba niečo upraviť. 

Nutričná špecialistka je odborníčkou na tému výživy. Pokiaľ máte úzkosť, je pre vás lepšie obrátiť sa na našu linku pomoci 0800 221 080 alebo svoju terapeutku/terapeuta, nakoľko majú väčšie kompetencie vám pomôcť. Počas konzultácie s nutričnou špecialistkou je však úplne na mieste otvoriť tému úzkosti z fear foods a podobne. Je dobré mať ale na pamäti, že nutričná špecialistka vám vie poradiť tipy a triky ako fear foods do stravy zaraďovať, nevie vám však pomôcť pri práci so samotnou úzkosťou a jej príčinou, to vie iba psychologička či terapeut/ka.

Áno, do spolupráce sa snažíme zapájať aj rodinu či blízkych ľudí, ktorí sú pre klienta dôležití. Pri klientoch pod 18 rokov je to nevyhnutnou súčasťou spolupráce.

Pokiaľ si hradíte plné náklady za program (230 eur/mesiac), je možné vybrať si, s ktorou terapeutkou chcete spolupracovať. V iných prípadoch postupujeme podľa aktuálnych voľných kapacít našich odborníčok.

Návrat hore