fbpx

Chuť žiť

 
chut-zit

Ako začať liečbu?

Každý prípad je individuálny. Niekto si dokáže priznať ochorenie sám a vyhľadať pomoc. Inokedy musia symptómy vypozorovať rodičia alebo okolie a začať intervenciu. A v ďalších prípadoch je zase rodič ten, kto nevidí problém, a nezletilé dieťa tak nemá možnosť navštíviť odborníka. Spomedzi nasledujúcich tipov si preto vyber tie, ktoré sú vhodné pre situáciu, v ktorej sa nachádzaš. 

1, Porozprávajte sa

Porozprávaj sa s človekom, o ktorého máš obavy. Urob to citlivo, vyjadri úprimný záujem o jeho zdravie. Upozorni na zmeny, ktoré si si všimol, či už sa týkajú správania, stravovania, ale aj vzhľadu. Pri vzhľade sa skús vyhýbať komentovaniu hmotnosti (schudnutie-pribratie), radšej upozorni napr. na zimomravosť, padanie vlasov či Russelov znak na ruke (ranky na chrbte ruky od zvracania). Následne motivuj k vyhľadaniu odbornej pomoci (psychológ, nutričný poradca) alebo zdôvereniu sa rodičovi. Ponúkni pomoc a podporu, aby sa človek necítil byť sám. Neponúkaj nevyžiadané rady, ak aj celkom nechápeš, čo si druhý prežíva, zbytočne to nekomentuj. Pýtaj sa citlivo, váž si dôveru, ktorú ti niekto dal. 

Môže sa tiež stať, že ťa človek, o ktorého máš obavy, odmietne. A nie raz. Prihováraj sa mu postupne, pripomínaj sa. Ak však vnímaš, že to nikam nevedie, zalarmuj okolie – učiteľa, rodiča, partnera. Vždy sa nám tiež môžeš ozvať na bezplatnú linku 0800 221 080.

2, Vyhľadajte pomoc

  1. Psychiater = vyštudovaný lekár, ktorý môže človeka diagnostikovať. Pri každom pacientovi posúdi, aká diagnóza najlepšie vystihuje problém a nastaví potrebnú liečbu. Na rozdiel od psychológa, psychiater môže predpísať aj lieky, pokial je to pre liečbu potrebné. Po prvovyšetrení nasledujú krátke kontroly v určitých intervaloch a usmerňovanie v liečbe. Pri poruchách príjmu potravy prebieha aj pravidelná kontrola hmotnosti. 
  2. Psychológ/psychoterapeut = vyštudovaný psychológ s psychoterapeutickým výcvikom, ktorý na pravidelných sedeniach dokáže s človekom pracovať do hĺbky. Psychológ môže používať rôzne techniky, štatisticky úspešnejšie či menej úspešné pri liečbe PPP. Dôležitejšie než konkrétny psychoterapeutický smer je hlavne dôvera medzi odborníkom a klientom. Je dôležité, aby psychológ vedel pracovať s poruchami príjmu potravy – to však zistíš až na sedeniach. Pri poruchách príjmu potravy by sedenia mali prebiehať na týždennej báze, alebo minimálne 2x mesačne.
  3. Nutričný poradca = človek, ktorý má vyštudovaný odbor v oblasti výživy. Pri poruchách príjmu potravy je potrebné, aby mal daný poradca prax v tejto oblasti. Spolupracovať s človekom, ktorý si urobil len kurz v téme výživy, neodporúčame. Hľadaj tiež poradcu, ktorý nie je viazaný na konkrétny výživový produkt alebo značku s doplnkami výživy. Odporúčané sú podľa zdravotného stavu priebežné konzultácie alebo dlhodobý coaching.
  4. Podporné formy liečby = stacionáre, podporné skupiny, peer support, liečebno-vzdelávacie programy a pod. Slúži na podporu v liečbe, na zvládanie každodenných bojov prebiehajúcich mimo ordinácií. 
  5. Všeobecný lekár, fyzioterapeut, gynekológ = špecialisti, ktorí dokážu odborne posúdiť fyzický zdravotný stav

3, Nastavte a dodržiavajte režim

Za spolupráce s odborníkmi nastavte domáci režim, ktorý zahŕňa stravovanie, aktivity počas dňa a zvládanie náročných stavov (úzkostí, túžbe kompenzovať a pod.). Je dôležitá spolupráca a dôvera medzi človekom s poruchou príjmu potravy a jeho blízkym okolím, ideálne rodinou. Nastavený stravovací režim je potrebné dodržiavať bez vyjednávania a manipulácií s jedlom. Po jedle však prichádzajú najväčšie výčitky a je dôležité dohodnúť sa, čo môže človeku s PPP pomôcť prekonať ich. Spoločne tiež skúste zvládať nutkanie kompenzovať alebo záchvatovo sa prejedať (ak sú kompenzácie a záchvaty prejedania súčasťou ochorenia). Keďže ochorenie výrazne zmení bežný denný režim či koníčky, hľadajte nové možnosti realizácie a záujmy, ktoré vás naplnia a neublížia. 

Denný režim sa výrazne odvíja od konkrétneho zdravotného stavu človeka s poruchou príjmu potravy, od jeho rodinného zázemia, veku a podobne. Vždy sa preto poraďte s odborníkmi, s ktorými spolupracujete.

Návrat hore