fbpx

Chuť žiť

programy@chutzit.sk

 

Venujte nám 2% z dane

Vďaka liečbe a odbornej pomoci dokážu ľudia s poruchami príjmu potravy znovu nájsť chuť žiť.

NAŠE ÚDAJE:

Názov: EDI SLOVENSKO

IČO: 52257622

Fyzická osoba - zamestnanec

1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – stiahnite si a vyplňte formulár nižšie.

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z potvrdenia si viete vypočítať 2 % vašej zaplatenej dane.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom sme už predvyplnili naše údaje (EDI SLOVENSKO). 

4. Do vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). Percentá (2 % alebo 3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 Daň znížená o daňový bonus v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.

5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte najneskôr do 30.4.2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu nájdete TU.

Fyzická osoba - podáva si daňové priznanie sama

1. Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3 % zo zaplatenej dane.

2. Údaje o poukázaní 2% alebo 3% z dane treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb. V časti XII.  – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (strana č. 12) napíšete údaje nášho združenia:

Názov: EDI SLOVENSKO

IČO: 52257622

Budeme tiež radi, keď zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli poďakovať 🙂

Tlačivo daňového priznania typu A sme predvyplnili. 

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31.3.2023 (alebo 30.6.2023) na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

Právnická osoba

1. Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 1% alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Ako právnická osoba môžete automaticky poukázať 1% z dane, alebo 2% pokiaľ ste v roku 2022 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane z príjmov.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte kolónky na poukázanie % z  dane v VI. časti s údajmi: EDI SLOVENSKO a IČO: 52257622. Nižšie si môžete stiahnuť tlačivo. 

Budeme tiež radi, keď zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli poďakovať 🙂

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31.3.2023 (príp. 30.6.2023) elektronicky na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.

Vďaka vám budeme môcť ďalej s láskou pomáhať ❤️

Návrat hore