fbpx

Chuť žiť

 

Venujte nám 2% z dane

Ďakujeme, že spoločne pomáhame ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy znovu nájsť Chuť žiť!

Naše údaje:

  • Názov: EDI Slovensko
  • IČO: 52257622

Ako venovať 2 % z dane?

FYZICKÁ OSOBA - daňové priznanie podáva zamestnávateľ

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z potvrdenia si viete vypočítať 2 % vašej zaplatenej dane.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom sme už predvyplnili naše údaje. Predvyplnené tlačivo s našimi údajmi si môžete stiahnuť tu. Ak si údaje vypĺňate sami, napíšte: 

  • názov: EDI SLOVENSKO
  • IČO: 52257622
FYZICKÁ OSOBA - daňové priznanie podáva samostatne

1. Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3 % zo zaplatenej dane.

2. Údaje o poukázaní 2 % alebo 3 % z dane treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb. V časti XII.  – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (strana č. 12) napíšete údaje nášho združenia:

  • Názov: EDI Slovensko
  • IČO: 52257622

Budeme tiež radi, keď zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli poďakovať 🙂

Predvyplnené tlačivo daňového priznania typu A s našimi údajmi sme pre vás aj predvyplnili. Stiahnuť si ho môžete TU.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 2.4.2024 (alebo 1.7.2024) na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Pri tvorbe daňového priznania si vypočítajte 1 % alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Ako právnická osoba môžete automaticky poukázať 1 % z dane, alebo 2 % pokiaľ ste v roku 2023 darovali na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane z príjmov.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte kolónky na poukázanie % z dane v VI. časti s údajmi:

  • Názov: EDI SLOVENSKO
  • IČO: 52257622

 

Budeme tiež radi, keď zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi, aby sme sa vám mohli poďakovať 🙂

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31.3.2024 (príp. 30.6.2024) elektronicky na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.

Ľudia s poruchami príjmu potravy
Návrat hore