fbpx

Chuť žiť

 

O nás

Sme tím odborníkov, ľudí s osobnou skúsenosťou a srdciarov 🙂 , ktorí chcú pomáhať tým, čo sa trápia s poruchami príjmu potravy a ich blízkym. Veríme, že každý má nádej vyliečiť sa z porúch príjmu potravy a záleží nám, aby bola odborná pomoc kvalitná, dostupná a ľudská.

Práve preto prepájame moderné odborné poznatky s osobnou skúsenosťou, aby sme sa vedeli čo najviac vcítiť do človeka, ktorý potrebuje pomoc vo vzťahu k jedlu a k samému sebe. Toto spojenie nájdete vo všetkých našich programoch pomoci, vzdelávacích aktivitách, v prístupe ku klientom aj v prevencii.

Presadzujeme vľúdny, láskavý a partnerský prístup, súznime s princípmi multidisciplinarity, na recovery (uzdravenie) zameraného prístupu a britského Maudsley approach. Naším cieľom je komplexné uchopenie problematiky porúch príjmu potravy, od primárnej prevencie, cez vzdelávania laickej a odbornej verejnosti a advokačnú činnosť, až po poradenstvo a liečbu. Snažíme sa o vytvorenie udržateľného systému dlhodobej, podpornej liečby založeného na princípoch komunitnej psycho-sociálnej starostlivosti.

Nestaviame sa na konkrétne názorové protipóly, neponúkame jednoduché rady ani rýchle riešenia, ale budeme robiť všetko čo je v našich silách, aby sme aspoň trošku dopomohli k uzdraveniu každého človeka s poruchami príjmu potravy, ktorý to potrebuje.

Toto sme my:

Realizačný tím:

chutzit

Valentína Sedileková
zakladateľka a peer konzultantka

chutzit

Petronela Mesároš Uskobová
finančná manažérka

chutzit

Alexandra Geržová
programová manažérka

Katarína Hajnalová
koordinátorka a office manažérka

chutzit

Barbara Horváthová
projektová manažérka

Lucia Štedlová

Lucia Štedlová
PR a komunikačná špecialistka

Odborné garantky, Valné zhromaždenie a Správna rada:

chut-zit

Róbert Slovák
spoluzakladateľ, predseda Valného zhromaždenia a predseda Správnej rady

chut-zit

MUDr. Martina Paulinyová
psychiatrička a odborná garantka

chut-zit

Ivana Kachútová, MSc
nutričná vedkyňa a odborná garantka za výživu

chut-zit

Dr. Magdalena Frecer
psychiatrička, psychoterapeutka, členka Správnej rady

chut-zit

MUDr. Marcela Šoltýsová
psychiatrička, terapeutka a členka Valného zhromaždenia OZ

chutzit

Katarína Koščová
speváčka a členka Správnej rady

Nutričné špecialistky

chut-zit

Ing. Simona Almášiová
nutričná špecialistka

vcelieule

Ing. Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka a trénerka

chutzit

Mgr. Katarína Letková
nutričná špecialistka

chutzit

Mgr. Michaela McLeod
nutričná špecialistka

chutzit

Mgr. Katarína Sivuľková
nutričná špecialistka

Psychologičky a terapeutky:

chut-zit

Mgr. Mária Gajarská
psychologička

Mgr. Miroslava Takáčová

Mgr. Miroslava Takáčová
psychologička

chutzit

Mgr. Flóra Neradilová Beňová
psychologička

chutzit

Mgr. Zuzana Pšaková
psychologička

Mgr. Terézia Valachová

Mgr. Terézia Valachová
psychologička

chutzit

Mgr. Zuzana Klepanec
psychologička

Mgr. Marta Putz Somogyi, PhD.
psychologička

Mgr. Daniela Halámková, Ph.D.
psychologička

Psychologičky na dištančnom poradenstve a v prevencii

chutzit

Mgr. Kristýna Koudelová
psychologička

chutzit

Mgr. Sophia Lukačková
psychologička

chutzit

Mgr. Natália Meliš-Čuga
psychologička

Mgr. Laura Filipčíková

Mgr. Laura Filipčíková
psychologička

chut-zit

Mgr. Zuzana Janečková
psychologička

chutzit

Bc. Veronika Strapková
pracovníčka poradne

Peer konzultantky

chut-zit

Zuzana Čižmárová
peer konzultantka

chutzit

Mgr. Lucia Bogdányová
peer konzultantka

Externé spolupracovníčky a spolupracovníci

chutzit

MUDr. Genovéva Almássy
psychiatrička, psychoterapeutka,  supervízorka

chutzit

Mgr. Andrea Lásková
psychologička, psychoterapeutka, supervízorka

chutzit

Mgr. Hana Šándorová 
psychologička a EMDR terapeutka

chutzit

MUDr. Ivana Fuseková
psychiatrička

MUDr. Branislav Chrenka
lekár, TIR lektor

chut-zit

Mgr. Linnet Michaličková
psychologička

chutzit

Mgr. Veronika Kolejáková
psychologička

Dokumenty združenia

Stanovy združenia EDI Slovensko
Etický kódex EDI Slovensko
Výkaz činnosti občianskeho združenia za rok 2023
Výkaz činnosti občianskeho združenia za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022
Výkaz činnosti občianskeho združenia za rok 2021
Účtovná závierka za rok 2021
Výkaz činnosti občianskeho združenia za rok 2020
Návrat hore