fbpx

O nás

Sme tím odborníkov, ľudí s osobnou skúsenosťou a srdciarov 🙂 , ktorí chcú pomáhať tým, čo sa trápia s poruchami príjmu potravy a ich blízkym. Veríme, že každý má nádej vyliečiť sa z porúch príjmu potravy a záleží nám, aby bola odborná pomoc kvalitná, dostupná a ľudská.

Práve preto prepájame moderné odborné poznatky s osobnou skúsenosťou, aby sme sa vedeli čo najviac vcítiť do človeka, ktorý potrebuje pomoc vo vzťahu k jedlu a k samému sebe. Toto spojenie nájdete vo všetkých našich programoch pomoci, vzdelávacích aktivitách, v prístupe ku klientom aj v prevencii.

Presadzujeme vľúdny, láskavý a partnerský prístup, súznime s princípmi multidisciplinarity, na recovery (uzdravenie) zameraného prístupu a britského Maudsley approach. Naším cieľom je komplexné uchopenie problematiky porúch príjmu potravy, od primárnej prevencie, cez vzdelávania laickej a odbornej verejnosti a advokačnú činnosť, až po poradenstvo a liečbu. Snažíme sa o vytvorenie udržateľného systému dlhodobej, podpornej liečby založeného na princípoch komunitnej psycho-sociálnej starostlivosti.

Nestaviame sa na konkrétne názorové protipóly, neponúkame jednoduché rady ani rýchle riešenia, ale budeme robiť všetko čo je v našich silách, aby sme aspoň trošku dopomohli k uzdraveniu každého človeka s poruchami príjmu potravy, ktorý to potrebuje.

Toto sme my:

Realizačný tím:

Valentína Sedileková
zakladateľka a peer konzultantka

Petronela Mesároš Uskobová
finančná manažérka

Pavol Paluga
projektový manažér

chut-zit

Alexandra Geržová
koordinátorka

chut-zit

Katarína Božíková
koordinátorka prevencie a office manažérka

Martina Novotová
médiá a komunikačná špecialistka

Odborné garantky, Valné zhromaždenie a Správna rada:

chut-zit

Róbert Slovák
spoluzakladateľ, predseda Valného zhromaždenia a predseda Správnej rady

chut-zit

MUDr. Martina Paulinyová
psychiatrička a odborná garantka

chut-zit

Ivana Kachútová, MSc
nutričná vedkyňa a odborná garantka za výživu

chut-zit

Dr. Magdalena Frecer
psychiatrička, psychoterapeutka, členka Správnej rady

chut-zit

MUDr. Marcela Šoltýsová
psychiatrička, terapeutka a členka Valného zhromaždenia OZ

chut-zit

Katarína Koščová
speváčka a členka Správnej rady

Nutričné špecialistky

chut-zit

Ing. Simona Almášiová
nutričná špecialistka

vcelieule

Ing. Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka a trénerka

Mgr. Katarína Orlovská
nutričná terapeutka

Mgr. Eva Neyová
nutričná terapeutka

Mgr. Michaela McLeod
nutričná terapeutka

Bc. Katarína Sivuľková
nutričná špecialistka

Psychologičky a terapeutky:

chut-zit

Mgr. Mária Gajarská
psychologička

Mgr. Miroslava Takáčová

Mgr. Miroslava Takáčová
psychologička

Mgr. Flóra Neradilová Beňová
psychologička

Mgr. Zuzana Pšaková
psychologička

Mgr. Veronika Kolejáková
psychologička

Mgr. Terézia Valachová

Mgr. Terézia Valachová
psychologička

Mgr. Zuzana Klepanec
psychologička

chut-zit

Mgr. Alica Hideghéty
psychologička

Psychologičky na dištančnom poradenstve a v prevencii:

Bc. Kristýna Koudelová
psychologička

Mgr. Sophia Lukačková
psychologička

Mgr. Kristína Púčeková
psychologička 

chut-zit

Mgr. Zuzana Janečková
psychologička

Mgr. Lenka Ševčíková

Mgr. Lenka Šovčíková
psychologička

Mgr. Natália Meliš-Čuga
psychologička

chut-zit

Mgr. Linnet Michaličková
psychologička

Case manažérka:

Mgr. Martina Šteinová
sociálna pracovníčka

Komunitný tím a peer konzultantky:

Bc. Kristína Žilíková
komunitná pracovníčka

chut-zit

Zuzana Čižmárová
peer konzultantka

Bc. Frederika Burzová
peer konzultantka 

Mgr. Petra Bártová
psychologička v komunite

Mgr. Lucia Bogdányová
peer konzultantka

chut-zit

Dobrovoľníčky:

Mgr. Laura Filipčíková

Mgr. Laura Filipčíková
psychologička

Bc. Mária Dvorská
peer konzultantka

chut-zit

Lucia Ivančová
dobrovoľníčka

chut-zit

Bc. Simona Stibilová
dobrovoľníčka

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky:

MUDr. Ivana Fuseková
psychiatrička

Mgr. Magdalena Takáčová 
tanečno-pohybová terapeutka

Mgr. Lucia Šuplatová
tanečno-pohybová terapeutka

Mgr. Hana Šándorová 
psychologička a EMDR terapeutka

Mgr. Peter Adam
projektový manažér

Mgr. Barbora Baničová
projektová manažérka

Dokumenty združenia

Scroll to Top