fbpx

Chuť žiť

 

Bezplatný webinár: poruchy príjmu potravy v kontexte rodovo-podmieneného násilia

webinár pre školy - Chuť žiť

Pri liečbe porúch príjmu potravy (PPP) sa s našimi klientkami často dostávame k témam, ktoré na prvý pohľad s jedlom či telom nesúvisia. V rozhovoroch sa dotýkame boľavej minulosti – emočného násilia v detstve, ponižovania od blízkeho okolia, psychického násilia vo vzťahoch, šikany v spojitosti s výzorom a hmotnosťou, znásilnenia (aj opakovaného) počas dospievania a/alebo dospelosti, či rôznym formám domáceho násilia.

Pokiaľ takáto trauma zostane zanedbaná, môže sa vyvinúť nezdravý zvládací mechanizmus – napríklad aj v podobe porúch príjmu potravy. To vedie do začarovaného kruhu, nakoľko PPP bráni spracovaniu traumatického obsahu a ovplyvňuje tak život ženy na dlhé roky.

Aby sme pomáhajúcim profesionálom a profesionálkam aj širokej verejnosti priblížili toto spojenie, organizujeme 17.10.2023 bezplatný webinár, ktorý ponúka príležitosť lepšie porozumieť téme a posilniť svoje kompetencie v rámci prístupu a komunikácie voči tejto cieľovej skupine.

Webinár už prebehol, k dispozícii je záznam

chutzit

Webinár - PPP v kontexte rodovo-podmieneného násilia​

Webinár prebehne v utorok 17. októbra 2023 o 16:30 hod. Na webinári sa pozrieme na súvislosť medzi poruchami príjmu potravy a rodovo-podmieneným násilím a ponúkneme vám užitočné informácie v nasledovných oblastiach:

1, Základný prehľad problematiky porúch príjmu potravy

  • čo sú PPP a aké diagnózy na spektre PPP rozlišujeme
  • čím je podmienený vznik, aká je symptomatika a aké sú dopady na život človeka
  • aká je liečba PPP

2, Rodovo-podmienené násilie (RPN)

  • definícia RPN, jeho formy a dôsledky
  • vplyv RPN na vznik a udržanie PPP

3, Komunikačné zručnosti a intervencie

  • ako vhodne komunikovať s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a s obeťami RPN
  • ako poskytnúť podporu a aké sú možnosti intervencií v kontexte PPP a RPN
  • zdieľanie dobrej praxe s absolvovaním výcviku v TIR (Traumatic Incident Reduction)

Pre koho je webinár určený?

Webinár je určený pomáhajúcim profesionálom a profesionálkam, pracovníkom/čkam s mládežou, a ľuďom z oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Kedy sa webinár odohrá?

Webinár sa koná v utorok 17. októbra 2023 od 16:30 do 18:00

Bude z webinára robený záznam?

Áno, z časti webinára je zhotovený záznam. 

Kto sú lektorky?

Webinár lektoruje dvojica psychologičiek:

 

Psychologička Mgr. Miroslava Takáčová

 

Mgr. Miroslava TakáčováVyštudovala psychológiu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako dva roky pracovala ako poradkyňa na linke pre ženy zažívajúce násilie a už rok a pol je súčasťou tímu psychologičiek Chuť žiť, kde pracuje s klientmi a klientkami na spektre porúch príjmu potravy v rámci individuálneho poradenstva aj multidisciplinárnej spolupráce. Je frekventantkou výcviku v psychodynamickej psychoterapii. 

 

Psychologička Mgr. Sophia Lukačková

 

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave. Ako konzultantka pracovala na Linke detskej istoty. V súčasnosti sa venuje problematike porúch príjmu potravy na špecializovanej linke pomoci a emailovej poradni Chuť žiť. Okrem dištančného poradenstva sa v Chuť žiť venuje tiež téme prevencie PPP na školách. Je frekventantkou výcviku v Terapii prijatia a odhodlania (Acceptance and Commitment Therapy). 

Je webinár bezplatný?

Webinára sa môžete zúčastniť bezplatne.

Ak sa vám páči naša činnosť, môžete nás podporiť dobrovoľným príspevkom v ľubovoľnej výške: https://edis.darujme.sk/pomaham-s-chutzit/

Dokedy je možné sa registrovať?

Registrovať sa je možné do 16.10.2023 alebo do naplnenia kapacít.

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výhradne zodpovedá občianske združenie EDI Slovensko.

chutzit

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore