fbpx

Chuť žiť

 

Do škôl prichádza prevencia porúch príjmu potravy

chutzit

Poruchy príjmu potravy do života mladého človeka prídu veľmi nenápadne. Spočiatku sú to len nepríjemné myšlienky sprevádzané odporom k svojmu telu a samému sebe, neskôr prichádzajú úzkosti a manipulácia s jedlom. Okolie, ktoré nepozná, aké symptómy si všímať, zmeny často prehliadne, respektíve ich zbadá až keď dôjde k úbytku hmotnosti (ku ktorému pri viacerých diagnózach na spektre PPP dôjsť ani nemusí). 

Jedným z dopadov pandémie COVID-19 je nárast výskytu tohto ochorenia až o 30%. Tento fakt len upriamil našu pozornosť na to, že na školách chýba komplexný program prevencie, ktorý by slúžil nielen ako prvý záchytný bod potenciálneho rozvoja ochorenia, ale aj ako posilňovač sebahodnoty, akceptácie tela a vodítko k racionálnej, pestrej výžive.  

Vďaka podpore z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sme v našom tíme od septembra 2021 pracovali na novej metodike programu prevencie určeného pre základné a stredné školy. Výsledok je konečne na svete a „online prevenčný program“ je už na ceste do viacerých škôl. 

chutzit
Autor: Marián Vredik

Ako by mala vyzerať prevencia?

Moderné pohľady na prevenciu rôznych sociálno-patologických javov hovoria o dôležitosti holistického, komplexného prístupu. V prevenčnom programe by sa teda nemal nepopisovať iba konkrétny problém (napríklad drogová závisloť, porucha príjmu potravy alebo alkoholizmus), ale mal by byť zasadený do kontextu viacerých tém, ktoré s ním úzko súvisia. Nespomínajú sa tiež konkrétne vzorce správania, ktoré môžu mladých ľudí navádzať na rizikové správanie, ale poukazuje sa skôr na dopady problému (alebo ochorenia) a podporu zdravých zvládacích mechanizmov. Posilňujú sa tiež schopnosti človeka danému ochoreniu či závislosti predísť. 

Náš nový prevenčný program porúch príjmu potravy sa skladá z 5 tematických modulov a úvodnej a záverečnej hodiny, ktorých súčasťou je diskusia, reflexia aj evaluácia. S programom by sa malo pracovať najmenej 5 a najviac 7 kontinuálnych týždňov. Nakoľko program adresuje konkrétne témy týkajúce sa porúch príjmu potravy, je určený II. stupňu zákadných škôl a stredným školám. Pri deťom na I. stupni ZŠ sa odporúča skôr podporovať všeobecný well-being, sebaprijatie, pozitívny body image a sebaakceptáciu.  

chutzit

Aké témy sa v program otvárajú?

  • Poruchy príjmu potravy – mýty a dopady ochorenia cez autentický storytelling
  • Aktivizácia žiakov a rozvíjanie ich schopnosti pomôcť rovesníkov 
  • Zdravá výživa a riziká diét
  • Porozumenie a akceptácia normálnej hmotnosti 
  • Ideál krásy
  • Riziká sociálnych sietí a kritické myslenie pri prezeraní ich obsahu
  • Body shaming a na telo zameraná šikana 

Program môže viesť ako školská psychologička, tak koordinátor prevencie, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg či učiteľka. 

chutzit
Autor: Marián Vredik

Ako získať program pre svoju školu?

Ak ste žiak alebo študentka a radi by ste sa programu zúčastnili, pošlite informáciu školskej psychologičke alebo členovi pedagogického zboru. Pokiaľ ste učiteľ či školský psychológ, o program si môžete zažiadať aj sami.

Program je distribuovaný zdarma za podmienky, že škola bude zasielať vyplnené anonymné evaluačné dotazníky po ukončení programu. Nezbierajú žiadne citlivé dáta podliehajúce GDPR, ale slúžia na vyhodnocovanie dopadu programu. Licencia je platná 12 mesiacov od podpisu dodávateľskej Zmluvy o spolupráci a dá sa každoročne predĺžiť. 

Ak máte o program záväzný záujem, kontaktujte

chutzit
Autor: Marián Vredik
chutzit
Autor: Marián Vredik
chut-zit

Viac informácii nájdete aj v letáčiku

Letáčik si stiahnete po kliknutí na nadpis

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore