fbpx

Chuť žiť

 

Ako vyzerá násilie? Odhaľujeme 12 mýtov o rodovo-podmienenom násilí – 2. časť

rodovo podmienené násilie titulný obrázok

Toto je druhá časť minisérie o rodovo podmienenom násilí. Prečo o ňom píšeme?

Pri liečbe porúch príjmu potravy sa s našimi klientmi a klientkami často dostávame k témam, ktoré na prvý pohľad s ich stravovacím režimom nesúvisia. V rozhovoroch odbočíme k boľavej minulosti – emočné násilie v detstve, ponižovanie od blízkeho okolia, psychické násilie vo vzťahoch, šikana v spojitosti s výzorom a hmotnosťou, znásilnenie (aj opakované) počas dospievania a/alebo dospelosti či rôzne formy domáceho násilia.

Pokiaľ trauma zostane zanedbaná, môže sa vyvinúť nezdravý zvládací mechanizmus – napríklad aj v podobe porúch príjmu potravy. To na druhej strane bráni jej spracovaniu a tento začarovaný kruh výrazne ovplyvňuje život na dlhé roky.

Žiaľ, to je príbeh približne 50% našich súčasných klientiek, ktoré rodovo-podmienené násilie zažili v jeho rôznych podobách.1

Rozhodli sme sa preto túto tému otvoriť. V prvej časti minisérie textov o rodovo podmienenom násilí sme sa bližšie pozreli na to, čo to rodovo podmienené násilie je, prečo je v spoločnosti prítomné, čo sú rodové stereotypy, ako nás ovplyvňujú a a ako súvisia s poruchami príjmu potravy. V tomto článku sa dozviete:

 • aké sú formy rodovo podmieneného násilia
 • akými mýtami je opradené
 • prečo žena nemusí vedieť, že je obeťou
 • kedy je namieste spozornieť
 • aké následky na duši môže zanechať

“Týra ma.”

Čo sa ti pri tejto vete vybaví ako prvé? Tipla by som, že to bude obraz ženy so slnečnými okuliarmi, pod ktorými ukrýva monokel. Alebo stopy na zápästí po prisilnom zovretí rúk. Prípadne hojacu sa ranu na ústach.

Môže to tak byť. No nemusí. Je to jeden zo stereotypov, ktoré sa v našej spoločnosti pevne zakorenili. Kvôli nemu si mnohé ženy myslia, že im okolie neuverí a množstvo príbehov obetí tak uniká sitom našej pozosti. Aj týmto článkom chceme prispieť k tomu, aby sme to zmenili.

rodovo podmienené násilie ilustrácia

Ako vyzerá “správne týraná” žena?

Rodovo podmienené násilie páchané na ženách je výsledok rodovej nerovnosti. Teda sociálnych vzťahov, v ktorých ženy majú voči mužom podradenú pozíciu. Hoci sa najčastejšie deje v partnerských vzťahoch, rovnako môže byť páchateľom syn, otec alebo iný príbuzný, na ktorom je žena závislá alebo je k nemu v nerovnom mocenskom postavení.2

Takéto násilie má mnoho podôb a nie každé zanecháva viditeľné stopy. Nehovorí sa však o nich dostatočne, preto ich často prehliadame.

Ak deti socializujeme v spoločnosti, kde tolerujeme násilie, prenáša sa z generácie na generáciu a ostáva prítomné.

Rôzne formy násilia páchaného na ženách – to, ktoré zanecháva stopy na tele aj to, po ktorom zostávajú stopy najmä na duši – sa len málokedy vyskytujú oddelene. Väčšinou ide o kombináciu niekoľkých typov súčasne, pričom rozlišujeme päť notoricky známych foriem3:

Fyzické násilie

Väčšina z nás si ho predstaví ako prvé. Zanecháva spravidla viditeľné stopy vo forme telesných poranení po násilnom zaobchádzaní. Postupne dochádza k stupňovaniu na čoraz brutálnejšie – od sácania a kopania, cez bitie rukou či predmetmi, iné fyzické napádanie a ubližovanie až po vraždu.

rodovo podmienené násilie ilustrácia2

Sexuálne násilie

Ide o akúkoľvek nanútenú sexuálnu činnosť, praktiky aj aktivity s tým súvisiace – od nedobrovoľného sledovania pornografie až po znásilnenie (vynútený vaginálny, orálny či análny styk).

Približne tretina žien má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím.5

Psychické / emocionálne násilie

Násilník ho používa s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za vlastné činy. Robí všetko preto, aby dokázal, že problém nie je v ňom, ale v žene. Spadá sem slovné aj citové týranie, ktoré je zamerané na systematické devastovanie pocitu vlastnej sebahodnoty i sebavedomia aj psychického zdravia. Násilník nadáva, zosmiešňuje, ponižuje, vyhráža sa, vydiera. Môže mať podobu vyjadrení ako “Zabijem sa kvôli tebe! “/ “Urob to z lásky.” a pod.

Sociálne násilie

Primárne zahŕňa kontrolu a obmedzovanie sociálnych kontaktov a sociálnu izoláciu. Jeho cieľom je udržať ženu v tesnej blízkosti násilníka a najmä mimo dosahu okolia cez násilné zamedzovanie kontaktu s priateľmi, rodinou, zamykanie v domácnosti, blokovanie telefónu, prípadne pridávanie ďalších zodpovedností v domácnosti apod.

Tento článok mohol vzniknúť vďaka našim podporovateľom. Jednorazovým alebo pravidelným darom nám pomáhate pomáhať každý deň. Ďakujeme.

Ekonomické násilie

V preklade znamená prílišnú kontrolu / odmietanie poskytnutia finančných prostriedkov. Môže vyzerať tak, že násilník vyžaduje, aby ho obeť finančne zaisťovala. Alebo tak, že muž disponuje všetkými financiami domácnosti, zakazuje partnerke pracovať, zatajuje výšku vlastných príjmov prípadne ju núti, aby všetko platila ona a kontroluje jej výdavky.

rodovo podmienené násilie ilustrácia3

S rozvojom technológií sa rodovo podmienené násilie na ženách a dievčatách rozšírilo z fyzického aj do virtuálneho prostredia, kde majú páchatelia nové príležitosti a využívajú iné taktiky – špehovacie aplikácie, sledovanie polohy, čítanie komunikácie, posielanie vírusov, zverejňovanie nenávistných komentárov alebo vyhrážanie zverejnením kompromitujúcich informácií a fotografií.6

Zbúrajme mýty – raz a navždy!

Prečo?

Pretože vedú k začarovanému kruhu: nepravdivé domienky vyvolávajú správanie, cez ktoré si tieto domienky naspäť potvrdzujeme.
Pretože vedú k falošným a nepreukázaným kolektívnym presvedčeniam.
Pretože spôsobujú riziko, že žena si neuvedomí, že to, čo prežíva doma, je už násilie.
Pretože mnohým obetiam bránia ozvať sa.
Pretože 67% obetí útok nenahlási na polícii.7
Pretože žijeme v 21. storočí a je načase hovoriť otvorene.

Mýty o násilí páchanom na ženách sú jedným zo sociálno-psychologických aspektov rodovo podmieneného násilia.8

V našej spoločnosti ich panuje až príliš veľa. Žiaľ, žiaden kompletný a fixný zoznam ti neponúknem. Neexistuje. Mýty (týkajúce sa akejkoľvek témy) sa v čase formujú, menia, vyvíjajú, vyvracajú a naopak – vznikajú nové. Uvediem tie, s ktorými sa v našej spoločnosti môžeš stretnúť najčastejšie (a budem rada, ak mi v komentári dáš vedieť ďalšie príklady)9:

❌ Domáce násilie vidno. Mýtus, ktorý sme v predchádzajúcich riadkoch vyvrátili. Nie, rodovo podmienené násilie nemá len fyzickú podobu.

Domáce násilie sa nedeje starším ženám. Podľa štatistík zažívajú najčastejšie domáce násilie ženy vo veku 18 až 64 rokov.10

Domáce násilie je pomerne zriedkavé. 21,2% dospelých Sloveniek, ktoré majú partnera, zažili z jeho strany násilné správanie.11

To nie je násilie, tí dvaja sa len „hádajú“. Pokiaľ žena nenesie viditeľné stopy po násilí, mnohí majú tendenciu násilie bagatelizovať. Pritom žena nemusí mať modriny na to, aby sme jej slová a pocit ohrozenia začali brať vážne.

❌ Násilie sa vyskytuje iba v „problémových“ rodinách. Obeťou sa môže stať žena bez ohľadu na vek, status či výšku IQ. Nie je ojedinelé, že násilie sa deje v prípadoch, “o ktorých by som to nikdy nepovedala!”

Násilie v rodine je súkromná záležitosť, štát by sa do toho nemal miešať. Štát zohráva kľúčovú úlohu nielen v poskytovaní pomoci obetiam násilia, ale aj v prevencii pred ním. Je potrebné, aby ženy dôverovali systému ochrany a nebáli sa násilie nahlasovať.

Ženy si len vymýšľajú, aby získali byt alebo výhody pri rozvode. Naopak, ženy sa nepriznávajú, často sa hanbia, vinia sa. Nikto z nás predsa nechce mať na sebe nálepku týranej osoby.

Ženy asi chcú byť týrané, inak by predsa násilníka opustili. Existuje množstvo dôvodov, prečo žena neodíde – finančná závislosť, strach o život, vyhrážanie (“Už nikdy neuvidíš deti!”), úplná kontrola zo strany násilníka, manipulácia.

Ženy „provokujú“ násilie alebo si ho nejakým spôsobom „zaslúžia“. Viktimizácia a zľahčovanie situácie sú jednou z príčin nízkej dôvery žien v pomoc či riadny vyšetrovací proces. Za násilie je vždy zodpovedný páchateľ, nie obeť.

Muži týrajú ženy, pretože samy v detstve zažili násilie. Prostredie, v ktorom vyrastáme, má veľký význam v našom ďalšom smerovaní. Ak nám prinieslo traumu, je potrebné s ňou pracovať. Nie je to ospravedlnenie násilia.

Základnou príčinou mužského násilia je alkoholizmus. Alkoholizmus sa pri násilí môže, no nemusí vyskytovať.

Muži týrajú ženy preto, lebo nedokážu vyjadriť svoje city iným spôsobom. To nie je ospravedlnenie. Je to len výhovorka. Nič nám nedáva právo ubližovať druhej osobe.

rodovo podmienené násilie ilustrácia4

Nepreháňam?

Už keď si kladenieme túto otázku, je načase zastaviť sa a úprimne sa zamyslieť. Ako kompas nám môžu poslúžiť aj otázky ako:

“Mám pocit, že ma môj partner rešpektuje?”
“Môžem mu povedať všetko alebo sa obávam jeho reakcie?”
“Môžem mu povedať, keď sa mi niečo nepáči?”

Žiaľ, spochybňovanie svojej intuície a ospravedlňovanie (“On proste taký je.”) a dodatočné hľadanie racionálnych vysvetlení, sú tiež príkladmi výsledkov stereotypov a mýtov opradených okolo rodovo podmieneného násilia.

Najmä jeho fyzické prejavy naša spoločnosť stále normalizuje. Za toleranciu násilia je však potrebné považovať aj vyjadrenia ako “Nebijem ženy, ale …(táto si to zaslúžila / provokovala / toto je iný prípad / …”

“Ahoj, ja som násilník.”

 

Veta, ktorú nikto nikdy nepovedal.

Je dôležité uvedomiť si, že násilie nevaruje a zväčša neprichádza v jeho najmohnutnejšej podobe hneď od prvého dňa. Narastá postupne – najprv ako kritika, ak partnerka nanapĺňa predstavu ideálnej ženy. Neskôr nedostatok rešpektu, vyvolávanie pocitov viny či nerovnováhy vo vzťahu (napr. ak muž viac zarába, má pocit, že to ho oprávňuje, aby prevzal kontrolu nad rozhodovaním.

Postupne pribudne ponižovanie a manipulatívna komunikácia. Kúsok po kúsku muž posúva hranice až ženu dotlačí k absolútnej podriadenosti alebo presvedčeniu, že “si z to môže sama”. Akokoľvek je však žena presvedčená, že si takéto správanie zaslúži, za násilie je zodpovedný páchateľ.

rodovo podmienené násilie ilustrácia5

Keď domov nerovná sa bezpečie

Domov. Slovo, ktoré by malo evokovať pocit bezpečia. Je to základná ľudská potreba a domov by mal byť miestom, kde nachádzame pokoj, podporu a istotu v časoch, keď sa vonku dejú rôzne nepredvídateľné situácie.

Žiaľ, je to práve domov, kde sa odohráva väčšina násilných činov páchaných na ženách. Za zavretými dverami, kde nie sú prítomní žiadni svedkovia – okrem detí. A ak aj na nich násilie nie je páchané priamo, tým, že ho vnímajú, stávajú spoluobeťami.

Ženy, ktoré prišli o naplnenie základnej ľudskej potreby – potreby bezpečia – tak zažívajú konštantnú záťaž bez možnosti vypnúť svoj vnútorný alarm. To má na ich mentálne zdravie veľký dopad a ovplyvňuje kvalitu ich života. Napríklad aj takto:

 • strata dôvery v ľudí
 • nespavosť, nechutenstvo
 • nesústredenosť
 • trauma
 • finančné škody
 • zdravotné problémy

Jedným z nich sú aj poruchy príjmu potravy. Ale o tom nabudúce.

Zhrnutie

Medzi formy rodovo podmieneného násilia patrí násilie fyzické, sexuálne, psychické, sociálne a ekonomické. Všetky so sebou nesú mýty, ktorých výsledkom je nepochopenie či bagatelizovanie tohto problému. Násilie prichádza postupne, stupňuje sa a žene spôsobuje závažné následky. Pokiaľ sa to týka aj vás, neváhajte nás kontaktovať. Naše psychologičky vám poskytnú psychologické poradenstvo zamerané na dievčatá a ženy s poruchami príjmu potravy, ktoré sa stali obeťami rodovo-podmieneného násilia.

Chuť žiť - linka pomoci

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v roku 2023. Za obsah je výlučne zodpovedná organizácia EDI Slovensko.

Zdroje:

1 informácia k aprílu 2023

2 https://www.zastavmenasilie.gov.sk/pojmy/

3 Miroslava Takáčová: Sociálno-psychologické aspekty rodovo podmieneného násilia k problematike sexizmu (Bakalárska práca), 2016, str.13, 14, 15

4 Vyplýva zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá bola prezentovaná v marci 2014. Spomedzi žien v prieskume, ktoré uvádzajú, že boli znásilnené súčasným partnerom, približne jedna tretina konštatuje, že ich partner znásilnil šesť alebo viac ráz. Zo žien, ktoré zažili sexuálne násilie zo strany inej osoby ako partnera, takmer desatina uvádza, že na najvážnejšom incidente sa podieľal viac ako jeden páchateľ.

5 Zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá bola prezentovaná v marci 2014 vyplýva, že spomedzi žien, ktoré sú alebo boli vo vzťahu s mužom, 22 % zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie. Zdroj: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/vyskyt/

6 https://www.vykroctedobezpecia.sk

7 Vyplýva zo zhrnutia prieskumu agentúry FRA, zdroj: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/vyskyt/

8 Miroslava Takáčová: Sociálno-psychologické aspekty rodovo podmieneného násilia k problematike sexizmu (Bakalárska práca), 2016, str.14

9 Miroslava Takáčová: Sociálno-psychologické aspekty rodovo podmieneného násilia k problematike sexizmu (Bakalárska práca), 2016, str.14, 15

10 Vyplýva zo zhrnutia prieskumu agentúry FRA, zdroj: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/vyskyt/

11 Vyplýva zo zhrnutia prieskumu agentúry FRA, zdroj: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/vyskyt/

12 https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/vyskyt/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore