fbpx

Chuť žiť

 

Ako peer konzultant pracuje, práva, povinnosti a jasne stanovené hranice

Jasne stanovená hranica, ktorá ženie vpred. Ako peer konzultant pracuje?

Peer konzultant je človek so skúsenosťou s liečbou duševného ochorenia, ktorý je stabilizovaný, má nad svojim príbehom nadhľad a po ukončení odborného vzdelávania pomáha ako súčasť tímu odborníkov druhým ľuďom. Pred tým než sa pripojí na vašu cestu za uzdravením, môže byť nápomocné zistiť, ako táto spolupráca funguje, čo od nej očakávať, aká je pracovná náplň peer konzultanta a kam siahajú jeho povinnosti a práva.

Peer má svoju osobnú skúsenosť s ochorením spracovanú. Vďaka tomu je schopný používať ju vo váš prospech doslova ako pracovný nástroj – a to tak, aby vás dokázal motivovať k liečbe, prípadne vašu motiváciu posilniť. Svojim vlastným príbehom uzdravenia z ochorenia predstavuje nádej, že uzdravenie je možné. A práve viera v uzdravenie je často hnacím motorom progresu liečby.

Kľúčové je pochopiť, akú úlohu peer konzultant v procese vášho uzdravovania zohráva, kde táto úloha začína a kde končí. 

Je peer konzultant môj kamarát?

Peer konzultant vám poskytne pochopenie aj podporu, to áno. Tiež motivuje, inšpiruje a prináša nádej. Aj keď sa vám môže zdať, že vzťah medzi vami a peerom je menej formálny než v spolupráci napríklad so psychológom (môžete sa napríklad ísť prejsť alebo si v spolupráci tykať), napriek tomu sa jedná naďalej o výlučne profesionálny vzťah, nie o priateľstvo. Aj peer konzultant je totiž profesia a od kamarátstva sa líši vo viacerých rovinách, napríklad:

 • tento vzťah nie je obojstranný (peer konzultant je podporou pre vás, nie však naopak)
 • kamarát pristupuje k problémom intuitívne, peer konzultant profesionálne – pri čom využíva rôzne techniky a nástroje (od techník vedenia rozhovoru až po prácu s vlastnou skúsenosťou s liečbou ochorenia)
 • kamarátovi sa môžete ozvať vždy, keď to potrebujete, ale peer má na vás vyhradený svoj pracovný čas a mimo neho komunikácia neprebieha
 • zo skutočnosti, že ide o pracovný vzťah, vyplývajú peerovi rôzne práva aj povinnosti: týka sa ho mlčanlivosť, ale aj oznamovacia povinnosť, priebeh spolupráce administratívne zaznamenáva, svoje pracovné postupy prináša na intervízie a na supervíziu, musí vyhodnocovať stret záujmov (napr. ak by ste boli známi alebo v príbuzenskom vzťahu), dotýkajú sa ho povinnosti vyplývajúce z organizácie, kde pracuje, ako aj etický kódex
 • romantický vzťah medzi vami a peerom je (rovnako ako v prípade terapeuta) neprípustný
 • spolupráca medzi vami a peerom má cieľ, zakázku, ku ktorej smerujete, ako aj svoje trvanie (začiatok aj koniec spolupráce)
 • so svojim peer konzultantom nekomunikujete cez soc. siete, súkromný e-mail ani súkromný telefón

Jasne vymedzené hranice

Hranice vášho vzťahu si so svojím peerom jasne určíte hneď na začiatku spolupráce. Uistite sa, či vášmu vzťahu rozumiete, nájdete spolu vhodnú formu podpory, zdieľania pocitov a skúseností, frekvenciu stretávania a pod..

Na to, aby vám bol peer konzultant nápomocný, musí dodržiavať metodiku a etický kódex. Ten ho zaväzuje k mlčanlivosti a dodržiavaniu ochrany osobných údajov. Súkromné informácie o vás nesmie nikdy zneužiť.

Úloha peera nepresahuje do iných oblastí, pracuje len s témami a nástrojmi, na ktoré je kompetentný. Súčasťou jeho práce je aj vlastná skúsenosť, preto je pravdepodobné, že ak vás trápi viac psychických ochorení, peer vás bude sprevádzať len tými, ktorými si sám prešiel. Peer sám o sebe nie je odborník, má preto jasne stanovené hranice, ktoré by v spolupráci nemal prekračovať:

 • nakoľko nemá špecializovaný terapeutický výcvik, takže s vami nemôže otvárať témy vzťahov, traumy, atď.
 • keďže nie je nutričný špecialista, nemôže riešiť ani témy týkajúce sa výživy a nutrície – napr. rozoberať ani s vami upravovať váš jedálniček alebo frekvenciu a množstvo stravy atď.
 • nemôže sa vyjadrovať k preskripcii liekov a dávať rady, či by ste niečo mali alebo nemali užívať
 • neposkytuje ani sociálne poradenstvo
 • nedáva jednoduché rady a riešenia, neaplikuje svoju skúsenosť dogmaticky

Jeho úlohou je vytvoriť bezpečný priestor, v rámci ktorého vás bude počúvať, podporovať, skompetentňovať a aktivizovať na vašej ceste k uzdraveniu, a pýtať sa vás rôzne podnetné otázky. Do takto vedeného rozhovoru prináša citlivo a vnímavo osobnú skúsenosť, nad ktorou má nadhľad.

Rola peer konzultanta je ohraničená tou diagnózou, s ktorou má vlastnú skúsenosť.

Peer konzultant vás dokonca môže odmietnuť, napríklad vtedy, ak sa necíti byť dostatočne kompetentný. Toto by ste u priateľa nemuseli čakať a mohlo by vás to dokonca zraniť. Preto je naozaj dôležité pochopiť, že peer nie je váš kamarát, hoci stojí 100% na vašej strane.

Jasne stanovená hranica, ktorá ženie vpred. Ako peer konzultant pracuje?

Peer nikdy nepracuje sám

Keďže peer nie je odborník, nesmie pracovať sám. Je súčasťou multidisciplinárneho tímu odborníkov a jeho služby môžete vtedy, keď už čerpáte iné druhy pomoci (napr. pomoc psychológa / psychiatra / nutričného špecialistu)

Peer konzultant vám rozumie inak než odborník – a áno, má s vami aj iný vzťah (stále však profesionálny). Peerovi nemusíte siahodlho opisovať, čo vás trápi a – keďže si to sám zažil – dokáže vás pochopiť aj bez vysvetľovania. Vie sa s vami stotožniť.

Peer stavia medzi vami a odborníkom most, ktorý vás navzájom približuje.

Jeho úlohou je podporovať vás. Je tu pre vás, aby vás usmernil v možnostiach liečby, povzbudzoval vás v samostatnosti a zodpovednosti a hľadal vaše silné stránky, ktoré môžu byť pred vami samotnými hlboko ukryté. Pracuje s motiváciou, reaguje na vaše aktuálne prežívanie. 

Ako budeme fungovať?

Je čas opäť pripomenúť, že peer konzultant je pracovná pozícia, na ktorú sa vzťahujú určité pravidlá. Medzi ne patrí napríklad aj to, že komunikovať budete len počas pracovnej doby a naživo. Peer nie je kamarát na telefóne a musí dodržiavať prísne profesionálne hranice. Dištančné poradenstvo (linka, mail, čet) patria do rúk krízových intervenčných pracovníkov s komplexným výcvikom alebo psychológom s interným výcvikom dištančného poradenstva. Pokiaľ peer nemá výcvik krízovej intervencie, nesmie komunikovať cez telefón ani čet s klientom a už vôbec nie v krízových situáciách.

Ak potrebujete využiť služby poradne, obráťte sa na nás prostredníctvom anonymnej bezplatnej linky alebo cez mail:

Chuť žiť - linka pomoci - kontakt

Peer konzultant reaguje na vašu aktuálnu potrebu, preto je bežne súčasťou jeho pozície aj  práca v teréne –  sprevádza vás napríklad na vyšetrenia, na úrad, alebo sa môžete ísť prejsť.

Peer sa môže stretnúť s mnohými situáciami, s ktorými si sám nevie dať rady, prípadne v ktorých by z neznalosti mohol klientovi ublížiť. Práve preto je nevyhnutné, aby mal peer okolo seba tím odborníkov-kolegov, zúčastňoval sa na pravidelných poradách, intervíziách a absolvovával supervízie.

Úloha peer konzultanta v odbornom tíme 

Peer konzultant je dôležitou postavou nie len pre vás ako klienta, významnú rolu zohráva aj z perspektívy ďalších členov multidisciplinárneho tímu, v ktorom pracuje. Prináša nové vhľady do prežívania vás ako klienta, pohľad na liečbu a váš zdravotný stav. Podporuje proklientské nastavenie kultúry tímu odborníkov a prostredia služby (dodáva odbornému tímu viac “človečiny”). Vďaka svojmu vlastnému pohľadu na priebeh liečby dokáže prichádzať s návrhmi, ktoré pomáhajú inovovať služby celého tímu.

Podieľa sa na hodnotiacich stretnutiach nielen s vami, ale aj s členmi tímu (psychológ, psychiater, nutričný špecialista, prípadne sociálny pracovník). Komunikuje a spolupracuje s tímom, v ktorom pracuje a zúčastňuje sa pravidelných porád.

Práca, ktorú nevidíme

Peer konzultant však pracuje aj vtedy, keď s vami fyzicky práve nie je. Po vašich stretnutiach si sadá k administratívnej činnosti, vypracováva zápisy zo stretnutí či pripravuje materiály pre nových kolegov.

Okrem toho pôsobí aj v oblasti osvety diagnózy, s liečbou ktorej má skúsenosť (v našom prípade je to oblasť porúch príjmu potravy) – pripravuje prednášky, rozhovory či workshopy, ktorými prezentuje činnosť danej organizácie.

peer konzultant - administratívna činnosť

Vykonáva tiež lektorskú činnosť v oblasti primárnej prevencie a spolupracuje na projektoch a aktivitách organizácie, v rámci ktorej pôsobí. 

Je to nekončiaca forma vzdelávania – od štúdia metodiky práce a interných predpisov cez  účasť na povinných školeniach, preventívnych a osvetových programoch organizácie až po aktívne vyhľadávanie nadstavbového vzdelávania a kontinuálne samoštúdium. Súčasťou sebarozvoja je aj pravidelné dávanie a prijímanie spätnej väzby v rámci tímu – supervízií (vďaka ktorým získava a pomáha získavať nadhľad, spätnú väzbu, nové myšlienky a poznatky) a aj tímových intervízií (vzájomného poskytovania supervízií medzi kolegami).

Zhrnutie

Peer konzultant je podpornou, no aj tak významnou súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý vám pomáha na vašej ceste za uzdravením. Nie je to odborník, ale patrí medzi pomáhajúcich profesionálov, podporuje a počúva vás. Reaguje na vaše aktuálne potreby a môže pracovať aj v teréne – sprevádza vás napríklad na úrad, k doktorovi, prípadne sa s vami naje. Má jasne stanovené kompetencie, hranice svojej práce, ako aj povinnosti – napríklad nerobí terapiu, nerieši s vami stravu ani lieky atď. Peer stavia medzi vami a odborníkom most, ktorý vás prepája.

Článok vznikol vďaka projektu podporeného programom Erasmus+ „Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí“ s číslom: 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore