fbpx

Chuť žiť

 

Nutričná vedkyňa Ivana Kachútová: Najviac ma baví sledovať, ako sa liečbou PPP mení kvalita života ľudí

Ivana Kachútová - rozhovor Chuť žiť

Ivana Kachútová vyštudovala dvojstupňové univerzitné štúdium nutričných vied na Viedenskej Univerzite v Rakúsku so zameraním na výživu v rámci verejného zdravia. Absolvovala rôzne stáže vo Viedni (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition) aj v Bratislave (NÚDCH, WHO). Dnes dokončuje svoje doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V Ambulancii klinickej výživy Dr. Bukovského sa venovala výživovému poradenstvu najmä pri nadváhe, pri športe a neskôr nešpecifických poruchách trávenia ako je napríklad syndróm dráždivého čreva. Je spoluautorkou 3 populárno-náučných kníh o výžive.

Aktuálne je aj odbornou garantkou za výživu a vedúcou nutričnej poradne u nás v Chuť žiť, ako aj odbornou garantkou v projekte Skutočne zdravá škola a Zdravé bruško.

V rozhovore sa dozviete:

  • čo sa deje s telom pri PPP
  • či si predstaviť pod “nutričným programom”
  • do akej miery je spojené naše stravovanie a naša genetika
  • aj to, aké najčastejšie mýty ohľadom stravovanie detí kolujú po slovenskom internete

Ivka, si prvá – a zatiaľ jediná – nutričná vedkyňa, ktorú poznám (úsmev). Čo presne to znamená?

Znamená to, že nás je nutričných vedkýň asi málo 🙂 Bude to najmä tým, že na Slovensku zatiaľ nie je možnosť študovať vedu o výžive. A čo presne robia nutriční vedci? Primárnou úlohou je tvoriť vedou podložené odporúčania k výžive pre zdravých aj chorých vo všetkých vekových kategóriách. Tento výskum môže prebiehať v laboratóriách ale aj vo výskumných centrách či inštitúciách.

Tiež sme často tí, ktorí tlmočia výsledky vedeckých štúdií z oblasti výživy do ľudskej reči a tvoria na ich základoch odporúčania k výžive zdravých aj chorých. Ale nájdete nás aj ako výživových špecialistov v nutričných poradniach, priamo pri práci s ľuďmi.

Vedu o výžive si vyštudovala na Viedenskej univerzite v Rakúsku. Prečo práve tam a najmä – prečo si sa vrátila na Slovensko?

Rakúsko som si vybrala najmä preto, že milujem nemčinu a Viedeň a chcela som si zažiť, aké je to študovať v európskom veľkomeste. Tiež sa mi veľmi páči prepojenie nutričnej terapie a nutričnej vedy. Ale už pri konci štúdia som sa rozhodla, že chcem priniesť svoju skúsenosť a vedomosti z Rakúska na Slovensko.

Vieš porovnať úroveň vedy o výžive (možno aj jej uplatnenie v praxi) v Rakúsku a na Slovensku?

Rozdiel vnimam keď porovnáme podmienky pre výskum v Rakúsku a na Slovensku – v tomto majú rakúšania náskok. Nemyslím si však, že by vedci na Slovensku boli na nižšej úrovni, aj u nás pracujú špičkoví vedci a veľakrát so skúsenosťou zo zahraničia, len problém je ten, že pracujú často za oveľa zložitejších podmienok, najmä čo sa týka vybavenia a financií.

Tiež sa mi páči, že v Rakúsku je uzákonené, kto sa považuje za odborníka na výživu a môže teda poskytovať nutričné poradenstvo, pričom to môže robiť iba odborník s týmto alebo obdobným špecifickým vzdelaním.

V Rakúsku dokonca ani lekár nemôže bez ďalšej špecializácie v oblasti výživy poskytovať výživové poradenstvo.

U nás môže výživové poradenstvo poskytovať prakticky každý, kto si založí voľnú živnosť ako poradca. Preto je dôležité rozlišovať, komu človek dôveruje v otázkach výživy a zdravia.

Je niečo, čím ťa tvoji rakúski kolegovia inšpirujú a aplikuješ to vo svojej práci?

Mám rada rakúsku precíznosť a zmysel pre poriadok, toto sa snažím aplikovať aj do svojej práce.

A naopak – je niečo, čo by sa mohli rakúski nutriční vedci učiť od nás?

Mojím kolegom z Viedenskej univerzity sa vždy na Slovensku páčila naša srdečnosť.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde aktuálne pôsobíš, vedieš vedecký výskum zameraný na vzťah výživy a obezity. V akom štádiu sa tvoj výskum nachádza a čo je jeho cieľom? Ako taký výskum prebieha?

Tento výskum prebieha v rámci môjho doktorandského štúdia, čiže mojej dizertačnej práce. Jeho cieľom je objasniť faktory výživy, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity u dospievajúcich. Ďalším krokom bude na základe našich zistení tvoriť kroky k prevencii obezity u detí a mladistvých.

Kedy a kde budeme vidieť výsledky?

Dúfam, že výsledky budú čoskoro 🙂 Aktuálne som v procese štatistického spracovania dát. Ale keďže je teraz mojou aktuálnou prioritou bábätko, ostáva mi menej času na prácu. Verím však, že všetko úspešne dokončím aj v našom výskume.

O to viac si vážim, že si si našla priestor na tento rozhovor (úsmev)! Napísala si aj niekoľko kníh. Podľa názvov neznejú ako ťažká vedecká literatúra (Sendviče na zdravie, (Za)chráňte svoje črevo/Protiprdkavá kuchárska kniha, Bežec a lyžica, Protiprdkavá kuchárska kniha). Aký je ich cieľ?

Jedná sa o populárno-náučné knihy o výžive najmä s preventívnou tématikou, ktorých som spoluautorkou. Okrem nich som tiež spoluautorkou jednej vysokoškolskej učebnice pre medikov s názvom Hygiena, kde som prispela kapitolami o výžive, čo si nesmierne vážim. Tiež by som rada spomenula aj našu Príručku stravovania pre ľudí s PPP, ktorú sme pripravili spolu s mojimi kolegyňami z našej nutričnej poradne Chuť žiť a je voľne dostupná.

V rámci Chuť žiť si našou odbornou garantkou za výživu. Ako súvisí veda o výžive s poruchami príjmu potravy?

Poruchy príjmu potravy a obezita sú moje špecializácie v rámci vedeckého aj praktického zamerania. Som vďačná, že môžem s týmito témami pracovať aj na úrovni výskumu aj prakticky priamo edukáciou a úpravou stravy našich klientov.

Čo sa vlastne deje s telom pri PPP? Ľuďom sa možno s týmto slovným spojením vybaví najmä chudnutie, ale predpokladám, že nie všetko, čo sa pri týchto poruchách v tele deje, vidno na pohľad.

Nevieme iba pohľadom zistiť, či si niekto prechádza PPP. Často, keď to vidíme, je už ochorenie naplno prepuknuté. Nie všetky formy PPP sú spojené s viditeľnými zmenami hmotnosti či už smerom nahor alebo nadol. Ich spoločným znakom však je istá forma manipulácie s jedlom, ktorá ohrozuje zdravie.

Nevieme iba pohľadom zistiť, či si niekto prechádza PPP. Často, keď to vidíme, je už ochorenie naplno prepuknuté. 

V rámci nutričného programu pracuješ s ľuďmi s PPP a spolupracuješ aj s ich psychiatrom / psychológom. Prečo?

Takáto spolupráca so psychoterapeutom, psychiatrom a prípadne peer konzultantom sa ukazuje ako najefektívnejšie forma pomoci. Všetko ide jednoduchšie, keď klient, jeho najbližší a zároveň všetci odborníci podieľajúci sa na jeho liečbe ťahajú za jeden koniec. Tiež je dôležité povedať, že samotné nutričné poradenstvo nie je dostatočnou terapiou PPP a nesmie prebiehať ako jediná forma liečby PPP.

Ako vyzerá tvoja práca v nutričnom programe? Čo konkrétne si pod tým predstaviť? (napr. konzultácia aj s rodinnými príslušníkmi, zostavenie jedálnička, intervízie, …)

V našej poradni pracujem ako vedúca nutričnej poradne. Preto často konzultujem aj so svojimi kolegyňami ich prípady, zúčastňujem sa intervízií aj supervízií.

Pri práci s mladistvými klientami vždy zapájame do konzultácií aj ich najbližšieho človeka či ľudí – zväčša minimálne jedného z rodičov a spoločne meníme krôčik po krôčik ich stravu tak, aby pokrývali všetky potreby tela udržateľným spôsobom. Spoločne (často aj za spolupráci s ich psychoterapeutom) tiež pracujeme na postupnom prekonávaní obmedzení a strachov spojených s jedlom a s jedeným, ktoré prinieslo ochorenie.

Potrebuješ pomôcť so vzťahom k jedlu či výživou? Náš nutričný program je špecializovaný na dlhodobú a intenzívnu pomoc v oblasti výživy ľuďom s poruchami príjmu potravy alebo ľuďom s narušeným (nezdravým) vzťahom k jedlu (napr. opakovaná história diét, reštriktívne, obmedzujúce stravovanie, výčitky po jedle a pod.).

Čo ťa na tvojej práci najviac baví?

Jednoznačne výsledky našich klientov. Keď vidím, ako sa im úplne zmení kvalita života, keď u nich jedlo prestáva byť trápením a témou číslo jeden a keď opäť v plnej sile nachádzajú radosť v každodennosti.

Okrem roly vedkyne, spisovateľky, pedagogičky, výživovej špecialistky a mnohých ďalších si aj mama. Je výživa detí v niečom iná?

Na výžive detí je úžasné to, že sa formuje podľa jeho najbližších a prostredia v ktorom dieťa žije. Tým, čo ho naučíme o jedle a výžive mu vieme dať obrovský dar do budúcna vo forme prevencie mnohých ochorení ale aj každodennej stabilite a citeni sa dobre vo svojom tele.

… to ma privádza k otázke, do akej miery je spojené naše stravovanie a naša genetika?

Naše stravovanie sa podieľa na tom, či sa nám v priebehu života spustí ochorenie, ktoré máme takzvane zapísané v génoch. Napríklad môžeme mať genetickú predispozíciu na cukrovku, ktorá sa ale zatiaľ neprejavuje. Strava a celkovo životný štýl sa podieľajú na tom, či sa toto ochorenie počas života spustí alebo nie. Vedný odbor ktorý toto skúma sa volá epigenetika.

Ivana Kachútová_degustórium (1)

Aké najčastejšie mýty ohľadom stravovanie detí kolujú po slovenskom internete?

Aktuálne ma najviac štvú nezmyselné paušálne obmedzenia výživy dojčiacich mám (vraj nesmú jesť citrusy, čokoládu, strukoviny či rôzne ďalšie druhy ovocia a zeleniny, lebo inak bude ich bábätko bolieť bruško) a tiež nezmyselné tabuľkové zavádzanie potravín ako prvých príkrmov bábätiek – napríklad, že nejaké druhy ovocia či zeleniny môžu jesť až po konkrétnom mesiaci života. Obidve tieto rady spôsobujú viac škody ako úžitku a nové mamy ich dokonca dostávajú priamo od lekárov a zdravotníkov (často v pôrodnici alebo na poradni u pediatra).

Čo ak dieťa nechce jesť? Je to znak choroby?

Môže to byť znak choroby, aj nemusí. Samozrejme, rozhodujúce je, ako je to závažné a ako dlho toto nechutenstvo trvá a či má a akú má príčinu a či sa prejavuje na celkovom zdraví dieťaťa. Ako prvé je určite najvhodnejšie konzultovať akékoľvek podozrenie s pediatrom.

Čo pre teba osobne znamená jedlo? 🙂

Určite nie len palivo, ako sa o jedle niekedy hovorí. Pre mňa je jedlo aj potešením a radosťou a tiež príležitosťou na príjemné stretnutie. Nevidím pri pohľade na tanier s jedlom čísla ani obsah živín, ani nemám každé jedno jedlo do detailov nutrične doladené ani sa nijako nesnažím v mojej výžive o dokonalosť. Jedlo je prirodzenou súčasťou môjho života, nie jeho jediným naplnením, napriek tomu, že s touto témou každodenne pracujem a táto práca ma napĺňa.

A čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo? 🙂

Toto sa u mňa mení niekedy aj v priebehu jedného roka 🙂 Aktuálne je to avokádové sushi, ale par mesiacov dozadu, v tehotenstve, som napríklad bažila po viedenskom zemiakovom šaláte.

Keby si mohla na Slovensku čarovným prútikom zmeniť jednu vec z hľadiska výživy, čo by to bolo?

Želala by som si, aby dostatočná, kvalitná, pestrá a vyvážená strava bola dostupná pre všetkých.

Tento článok vznikol vďaka spolupráci a podpore Nadácie Tesco, ktorá nám pomáha viesť mladých ľudí k zdravému vzťahu k jedlu aj cez nutričný program a konzultácie.

chut-zit

Ivana Kachútová, MSc – nutričná vedkyňa a odborná garantka za výživu

Vyštudovala som dvojstupňové univerzitné štúdium nutričných vied na Viedenskej Univerzite v Rakúsku so zameraním na výživu vrámci verejného zdravia. Absolvovala som rôzne stáže vo Viedni (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition) aj v Bratislave (NÚDCH, WHO). Dnes dokončujem svoje doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V Ambulancii klinickej výživy Dr. Bukovského som sa venovala výživovému poradenstvu najmä pri nadváhe, pri športe a neskôr nešpecifických poruchách trávenia ako je napríklad syndróm dráždivého čreva. Som spoluautorkou 3 populárno-náučných kníh o výžive.  

Aktuálne som odbornou garantkou za výživu a vedúcou nutričnej poradne u nás v Chuť žiť, ako aj odbornou garantkou v projekte Skutočne zdravá škola a Zdravé bruško

V rámci nutričného poradenstva sa aktuálne zameriavam najmä na poruchy príjmu potravy, nastavenie stravovania v procese liečby, ako aj úlohy výživy vrámci prevencie, a budovaniu zdravého vzťahu k jedlu. Som spolu s poprednými slovenskými odborníkmi na PPP spoluautorkou Štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre pedopsychiatrickú a psychologickú starostlivosť o deti a adolescentov s mentálnou anorexiou, kde som prispela kapitolou o výžive. 

Mojim klientom pomáham opäť nájsť rovnováhu, slobodu, spontánnosť a radosť v stravovaní, pretože jedlo nie je len palivo ako sa niekedy hovorí, ale je omnoho viac. Je to radosť, pôžitok, chuť, ale aj príležitosť na stretnutie a zdieľanie a v neposlednom rade je nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a cítili sa vo svojom tele dobre a spokojne. Verím, že je možné vybudovať si zdravý vzťah k jedlu v akomkoľvek veku a že je to dôležitým krokom k spokojnému životu.

Počas spolupráce veľmi dbám na to, aby nastavenie výživy bolo prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám a preferenciám a viedlo k dosiahnutiu vášho, resp. nášho spoločného cieľa. 

V súkromnom živote som manželka a mama, a preto ma obzvlášť zaujíma téma prevencie pomocou výživy a vedenie k zdravému vzťahu k jedlu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore