fbpx

Chuť žiť

 

Online stretnutie facilitátorov: aktualizácia metodiky programu prevencie PPP

Komplexný program prevencie porúch príjmu potravy (PPP) od marca 2022 realizuje už viac ako 180 škôl po celom Slovensku. Program realizujú facilitátori a facilitátorky z radov školských podporných tímov, psychológov, liečebných pedagógov, koordinátorov prevencie aj učiteľov.

Každá škola, ktorá program zrealizuje, nám zasiela dotazníky spätnej väzby, ktoré priebežne čítame. Obsahujú dobré podnety na vylepšenie programu, opisujú nám dopady programu na školské prostredie aj životy mladých ľudí, ktorí program absolvujú, a zároveň nám približujú realizáciu programu v praxi.

Spätnú väzbu z dotazníkov sme sa rozhodli zapracovať do obsahu prevenčného programu tak, aby od nového roka 2024 mohli školy začať používať novú, aktualizovanú Metodiku práce s komplexným programom prevencie PPP.  

Pozývame vás na stretnutie facilitátorov a facilitátoriek Komplexného programu prevencie PPP, ktorého cieľom je predstaviť aktualizovanú metodiku programu, vypočuť si návrhy a nápady a rovnako realizátorov programu vzájomne zosieťovať. 

Stretnutie prebehne online cez platformu ZOOM vo štvrtok 9.11.2023 o 13:00 hod. Predpokladané trvanie je 90 až 120 minút. 

Stretnutie bude vedené školskou psychologičkou a spoluautorkou metodiky Mgr. Linnet Michaličkovou

chut-zit

Základné informácie

Predbežný program

1, Úvodné slovo

2, Vyhodnotenie výstupov z dotazníkov

3, Predstavenie aktualizovanej metodiky (úprava modulov, skladba aktivít…)

4, Spätná väzba, diskusia

  •  

Pre koho je stretnutie určené

Pre facilitátorov programu prevencie, pre školy, Centrá poradenstva a prevencie a organizácie, ktoré s Komplexným programom prevencie pracujú, pracovali alebo chcú pracovať.

Bude robený záznam?

Zo stretnutia bude vyhotovený záznam a prezenčná listina a účasťou nám dávate súhlas s nahrávaním. Záznam zo stretnutia bude dostupný na požiadanie pre facilitátorov, ktorí sa nemohli zúčastniť. 

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

chutzit

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore