1. mája 2018

Všeobecné informácie

Spravte si orientačný test z knihy Františka D. Krcha:

Mám hrôzu z nadváhy aj keď nie som obézna/y (môžem sa tak cítiť)

Poruchy príjmu potravy sú častokrát skrytou hrozbou, ktorú si nepripúšťame. Nenechajte hlad mlčať a otvorte ústa. Je dôležité medzi sebou komunikovať. Tu nájdete informácie, ktoré môžu pomôcť zachrániť život.

Čo sú poruchy príjmu potravy?

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú závažným duševným ochorením, ktoré je tretím najčastejším zdravotným problémom u adolescentných dievčat. Napriek tomu, že choroba zväčša postihuje dievčatá a ženy, je nebezpečná pre obe pohlavia, rasové i socio-ekonomické vrstvy. Poruchy príjmu potravy pacienta postihujú fyzicky aj psychicky a môžu mať až smrteľné následky. Pod toto označenie patrí predovšetkým mentálna anorexia a mentálna bulímia. Problémy výrazne zasahujú telo pacienta, no predovšetkým psychiku. Sú to veľmi vážne ochorenia, ktoré sa nesmú za žiadnu cenu podceňovať.

Príčiny

Odborníci sa zhodujú na tom, že neexistuje jedna príčina vzniku týchto porúch, skôr tzv. rizikové faktory, čiže okolnosti, ktoré ochorenie priamo nespôsobujú, ale zvyšujú pravdepodobnosť jeho vzniku. Medzi najznámejšie rizikové faktory patrí ženské pohlavie a vek dospievania. Ďalej je dôležité aj spolupôsobenie viacerých biologických faktorov pri vývoji mozgu, zodpovedajúcich napríklad za kvalitu vnímania vzťahov v rannom detstve. Môžeme povedať, že ochorenie potom spúšťa stres alebo opakovaná traumatizácia v období dospievania u geneticky predisponovaných jedincov. Spúšťačom môžu byť napríklad zmeny počas dospievania, rodinná situácia, neprijatie rovesníkmi, ale aj propagácia štíhlosti. Je jasné, že symptómy sa nedajú chytiť ako chrípka. Je to dlhotrvajúci proces, ktorý ovplyvňuje vyššie spomenuté aspekty. Spúšťačom, ktorý odštartuje najvýraznejšiu fázu, je zväčša súhra niekoľkých ťažkých životných situácií.

(zdroj: Uher R, Papežová H. Mozkové faktory u poruch příjmu potravy. In: Papežová H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Praha, Czech republic: Grada Publishing, 2010: 62. )

 Mentálna anorexia greyscale photography of naked woman

je porucha charakterizovaná strachom z tučnoty, z priberania, obmedzovaním jedla a odmietaním normálnej telesnej hmotnosti. Typické je skreslené vnímanie svojho tela, váhy a ich preceňovanie. Práve z týchto dôvodov sa chorí snažia redukovať ich príjem potravy.

K chudnutiu využívajú okrem drastických diét i nadmerné cvičenie, zvracanie a zneužívajú preháňadlá. Keďže je to porucha spojená so strachom a prežívaním, nedá sa vyvrátiť logickými argumentami, prosbami, či krikom. Majte na pamäti, že mentálna anorexia je predovšetkým choroba mysle.

  Mentálna bulímia

Býva často pokračovaním mentálnej anorexie a prejavuje sa prevažne záchvatmi prejedania a zvracania. Rovnako ako u mentálnej anorexie, aj tu má váha mimoriadny význam pri sebahodnotení. Pri záchvatoch prejedania s pocitom straty kontroly ide zväčša o konzumáciu tisícok kalórií vo veľmi krátkom čase, ktoré sú v návale výčitiek svedomia následne podporené zvracaním alebo intenzívnym cvičením, hladovkou či zneužívaním preháňadiel. Záchvaty sú charakteristické ich neovládateľnosťou, chorí si častokrát nakupujú veľké množstvá potravín. Myšlienky na jedlo, prejedenie a zvracanie postupom času pribúdajú a môžu sa stať jedinou náplňou života. Jedná sa však o poruchu a nie životný štýl. Okrem toho sú známe aj ďalšie poruchy príjmu potravy, ako ortorexia, diabulímia, bigorexia, drunkorexia, pica či nočné prejedanie.

Liečba

PPP si vyžadujú dlhodobý komplexný prístup. Podľa závažnosti stavu môže liečba prebiehať ambulantne alebo ústavne. Liečba má zahŕňať psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť a režimové opatrenia. Dôležitá je aj liečba telesných príznakov ochorenia, nevynímajúc nutričné poradenstvo. Pri výraznom úbytku hmotnosti alebo častom zvracaní je nevyhnutná hospitalizácia na psychiatrickom oddelení. Najvhodnejšia je kombinácia všetkých prístupov, vrátane liečby pridružených psychiatrických príznakov (depresia, úzkosti). Iba vykŕmenie nestačí, pretože za manipuláciou s jedlom sa skrýva množstvo iných potláčaných problémov, ktoré ochorenie spúšťajú a ďalej ho udržujú. Vhodné sú aj svojpomocné programy, ale iba ako doplnok liečby. Kľúčom k uzdraveniu veľakrát nebýva samotná liečba, ale skôr motivácia pacienta. Strach z nárastu hmotnosti môže obmedzovať spoluprácu pri liečbe. Pre nedostatočnú kritickosť si pacienti nemusia uvedomovať dôsledky ochorenia a nemusia mať pocit, že by chorobou trpeli. Dokonca si môžu pripadať úspešní, pretože sa im darí chudnúť. Pre pacienta je najťažšie spraviť rozhodnutie, že sa chce z choroby vyliečiť. Pokiaľ to nespraví, liečba je neefektívna. Každý pacient musí toto rozhodnutie vykonať sám a z vlastnej vôle. Za pomoci odborníka, rodiny a priateľov – no nie z donútenia.

Zapamätajte si

Poruchy príjmu potravy nie sú známkou toho, že rodičia urobili vo výchove dieťaťa niečo nesprávne, rovnako tak nie sú ani prejavom rozmaru chorého a hlavne sa nedajú vyriešiť zákazom, hrozbou či trestom. Manipulácia s jedlom a telesnými proporciami je iba prejavom tejto poruchy (ako horúčka pri chrípke) a možno ju chápať ako neadekvátnu snahu o vyrovnávanie sa s problémami. Od hospitalizácie nemožno očakávať úplné vyliečenia. Naopak, hospitalizácia je začiatkom, na ktorý je nutné nadviazať ambulantnou psychiatrickou a psychoterapeutickou liečbou doplnenou svojpomocnými technikami. Ak poruchou príjmu

potravy trpí váš blízky, neriešte, kde ste urobili chybu. Výčitky sú zbytočné. Sústreďte sa na to, čo môžete urobiť ďalej.

grayscale photo of woman crying holding her right chest

Autori:

MUDr. Ján Šuba, MUDr. Martina Paulínyová, PhD., Liga za duševné zdravie, Chuť žiť