fbpx

Chuť žiť

 

Prečo je pre ľudí s PPP náročné vyhľadať odbornú pomoc?

vyhľadať odbornú pomoc

Len 25% ľudí s PPP vyhľadá odbornú pomoc. Prečo sa to deje? Existuje viacero dôvodov. Poďme sa spoločne pozrieť na to, prečo majú ľudia s PPP strach z uzdravenia. 

V článku sa dočítate:

  • prečo je pre ľudí s PPP náročné vyhľadať odbornú pomoc
  • čo ľudia s PPP potrebujú, aby ste vedeli 
  • aké sú možnosti liečby

Prečo je pre ľudí s PPP náročné vyhľadať odbornú pomoc?

Keď máme horúčku, vieme, že je čas zájsť k lekárovi a potrebujeme to vyležať. Keď si zlomíme nohu, rentgen nám ukáže, kde a ako sa kosť zlomila a od lekára odchádzame so sadrou. Pri PPP to však tak jednoznačné nie je. Jednoducho sa môže stať, že niektorí odborníci, ale aj ľudia s PPP prehliadnu symptómy, prípadne ich k poruchám príjmu potravy nevedia priradiť.

Zároveň reštriktívne stravovanie, hladovanie a rôzne formy diét sú v dnešnej dobe populárne. Niektoré nebezpečné vzorce správania bývajú dokonca oceňované ako napríklad – „celý deň som nejedla“. Normalizáciou a popularizáciou takéhoto správania vytvárame u ľudí s PPP dojem, že je to v poriadku a nie je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. 

strach porucha prijmu potravy

Ďalším dôvodom je aj dostupnosť pomoci. Odborníkov so špecializáciou na poruchy príjmu potravy je neodstatok a nedokážu tak pokryť všetkých, ktorí by pomoc potrebovali. 

Okrem stigmy koluje o poruchách príjmu potravy taktiež množstvo mýtov. Priznať si ochorenie sám pred sebou, ale aj zdôveriť sa blízkym a začať navštevovať psychológa, môže byť samo o sebe pre človeka s PPP náročné.  

Aj keď je život bez poruchy príjmu potravy plnohodnotnejší a liečba prináša množstvo benefitov, klienti s PPP majú často z uzdravenia obrovský strach. Choroba človeku veľ’a berie, ale zároveň slúži ako nátroj na zvládanie náročných situácii, kedy si človek nevie inak pomôcť. PPP tak môže byť vnímaná ako pomôcka pri zvládaní strachu, neistoty, úzkosti, negatívneho sebaobrazu či prežitej traumy. 

strach z vyliečenia z poruchy príjmu potravy

Ľudia s PPP často bojujú aj s pocitom menejcennosti, majú často pocit, že nie sú „dosť chorí“. Spolu s tým prichádza aj presvedčenie, že si preto ešte „nezaslúžia“ dostávať odbornú pomoc.

Čo ľudia s PPP potrebujú, aby ste vedeli?

Ak máte vo svojom okolí človeka s poruchou príjmu potravy je dôležité, aby ste vedeli, že:

Porucha príjmu potravy nie je len pubertálne obdobie. Je to vážny boj, častokrát o život. 

Nemusíš mať podváhu na to, aby si trpel/a mentálnou anorexiou.

Poruchy príjmu potravy nie sú len o jedle alebo hmotnosti. Ten najväčší boj sa odohráva v mysli.  

Ľudia s PPP si chorobu nevymýšľajú, preto aby boli “zaujímaví”.

To, že som pribrala ešte neznamená, že som už uzdravená a s PPP viac nebojujem. 

Nemiestna poznámka na jedlo či vzhľad môže spôsobiť relaps. 

Poruchy príjmu potravy nemusia byť vidieť navonok. 

ľudia s poruchou príjmu potravy

Aké sú možnosti liečby?

Aj keď môže byť predstava života bez poruchy príjmu potravy pre ľudí s PPP strašidelná, v skutočnosti liečba prináša množstvo benefitov a život v uzdravení je plnohodnotnejší a slobodnejší. 

K liečbe porúch príjmu potravy (PPP) sa vo všeobecnosti odporúča pristupovať multidisciplinárne. Multidisciplinárna forma pomoci je zložená z pomoci psychologickej, psychiatrickej, nutričnej a prípadne peer podpory. Viac o úlohe jednotlivých odborníkov/čok si môžete prečítať v sekcii ako začať.

Cesta k odborníkovi nemusí byť priama, existujú aj rôzne ďalšie dostupné formy pomoci ako: 

  • Linka pomoci 
  • Mailová poradňa 
  • Psychologické a nutričné konzultácie 
  • Podporné a terapuetické skupiny
  • Vzdelávacie programy 

S citlivou podporou odborníkov je možné strach zo života bez PPP, ako aj ďalšie prekážky počas liečby prekonať. Sme tu pre teba, keď budeš pripravený/pripravená spraviť prvý krok na ceste k uzdraveniu. Keď príde ten čas, neváhaj využiť, ktorýkoľvek z našich programov pomoci. 

vyhľadať odbornú pomoc

Ako ste sa v článku dočítali, existuje množstvo dôvodov, prečo je pre ľudí s PPP náročné vyhľadať odbornú pomoc. Život s PPP môže byť náročný a neistý, ale existujú možnosti liečby a podpory, ktoré môžu priniesť výrazné zlepšenie a kvalitu života. Preto ak máte vo svojom okolí niekoho s PPP, je dôležité poskytnúť mu pochopenie, podporu a povzbudenie na ceste k uzdraveniu. Viac informácií na túto tému nájdete aj na PPPomáhajúcej platforme.

Tento článok bol napísaný v rámci aktivity projektu „PPPrevencia“ s číslom: 2022-3-SK02-KA210-YOU-000095111 podporeného programom Erasmus+. 

Zdroje: 
https://chutzit.sk/wp-content/uploads/2024/01/Metodika_psychologovia_PPP.pdf

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore