fbpx

Chuť žiť

 

Duševné zdravie v modernom svete: Prečo je dôležité, ako sa oň starať a kedy vyhľadať pomoc

duševné zdravie

Podľa rozsiahlej štúdie vedenej výskumníkmi z Harvardskej lekárskej fakulty a Queenslandskej univerzity sa u jedného z dvoch dospelých ľudí na svete počas života vyvinie istá forma duševnej poruchy. Znepokojujúce zistenia prináša aj nová HBSC štúdia zo Slovenska, ktorá poukazuje na to, že jedno z piatich dievčat vo veku 13 a 15 rokov je v riziku depresie a tretina dievčat čelí miernej až silnej úzkosti. Dnes sa pozrieme na to, prečo sú problémy s duševným zdravým v dnešnej dobe tak veľmi prítomné a ako sa oň starať tak, aby sme sa cítili lepšie.

V článku sa dočítate:

 • čo je duševné zdravie
 • čo ovplyvňuje duševné zdravie
 • zhoršuje sa duševné zdravie vo svete
 • ohrozuje internet duševné zdravie človeka
 • ako sa starať o duševné zdravie
 • kedy je na čase vyhľadať odbornú pomoc

Čo je duševné zdravie?

Počujeme o ňom v televízii, v podcastoch či na sociálnych sieťach. Čo to ale skutočne znamená? Čo myslíme pod pojmom duševné zdravie? Ak by sme si mali definovať, čo je duševné zdravie, povedali by sme, že je to stav celkového blahobytu psychiky jednotlivca.  Duševné zdravie nie je iba absencia duševných porúch, ale skôr pozitívny stav, ktorý umožňuje jednotlivcovi efektívne zvládať stres, pracovať produktívne, udržiavať zdravé vzťahy a prispievať k spoločnosti.

duševné zdravie

Pre duševné zdravie sú kľúčové:

Emočná pohoda: Schopnosť cítiť, spracovávať emócie a vyrovnať sa s nimi či už ide o príjemnejšie emócie ako radosť, alebo náročnejšie emócie ako smútok či strach.

Reziliencia: Schopnosť odolávať a prispôsobovať sa životným výzvam, náročným situáciám a stresu bez toho, aby sa výrazne zmenila psychická, emocionálna alebo fyzická rovnováha.

Socializácia: Kvalitné vzťahy s inými ľuďmi, schopnosť komunikácie a spolupráce s okolím.

Sebaprijatie a sebarealizácia: Poznanie a akceptovanie vlastných hodnôt, cieľov a schopností, ako aj aktívna snaha o dosiahnutie vlastného potenciálu.

Schopnosť manažovať stres: Efektívne zvládanie každodenných a nepríjemných situácií, minimalizovanie negatívnych vplyvov stresu na psychiku. 

Čo ovplyvňuje duševné zdravie?

Na našu mentálnu pohodu má vplyv množstvo faktorov. Avšak ich poznanie a pochopenie nám môže pomôcť identifikovať tie, ktoré je možné riešiť a podniknúť aktívne kroky k tomu, aby sme zlepšili naše duševné zdravie a kvalitu nášho života. 

Genetika: Genetické faktory môžu hrať rolu v predispozícii k určitým duševným poruchám. Niektoré genetické faktory môžu zvýšiť riziko vzniku depresie, úzkostných porúch a ďalších psychických problémov.

Životné skúsenosti: Detstvo, trauma, straty a iné životné udalosti môžu mať výrazný vplyv na duševné zdravie. Negatívne skúsenosti môžu zvyšovať riziko duševných porúch.

Stres: Súčasný rýchly a na výkon zameraný životný štýl môže byť silným spúšťačom stresu pre mnohých ľudí a môže prerásť až do chronickej podoby. Chronický stres môže ďalej viesť k narušeniu duševného zdravia. 

Podpora sociálneho prostredia: Kvalitné vzťahy, rodinná podpora a sociálna integrácia majú pozitívny vplyv na duševné zdravie. Naopak, izolácia a nedostatok sociálnej podpory môžu psychické zdravie zhoršovať.

duševné zdravie

Fyzické zdravie: Fyzický a duševný stav sú vzájomne prepojené. Zlá fyzická kondícia a chronické zdravotné problémy môžu mať negatívny vplyv na našu psychiku.

Návykové látky: Konzumácia návykových látok ako alkohol, tabak alebo drogy, majú silný, negatívny vplyv na duševné zdravie.

Prostredie: Pracovné či školské prostredie a všeobecné sociálne a ekonomické podmienky môžu ovplyvniť duševnú pohodu. Napríklad toxické pracovné prostredie, či šikana v škole môže byť zdrojom veľkého stresu a úzkosti.

Kultúra a spoločenské normy: Spoločnosť môže mať výrazný vplyv na duševné zdravie. Môže určovať “správny” a “nesprávny” spôsob života, čo vyvoláva tlak a úzkosť v prípade ak si človek zvolí inú životnú cestu, ako mu spoločnosť diktuje. Či dokonca stigmatizuje tému duševného zdravia a označuje človeka s psychickými problémami ako “nedostatočného”, čo môže viesť k ďalšiemu prehlbovaniu problémov so psychickým zdravým. 

Zvládacie mechanizmy: Individuálne schopnosti zdravého zvládania stresu, adaptácie a myslenia zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní duševného zdravia.

Duševné zdravie je individuálna a dynamická záležitosť. Jednotlivec môže byť ovplyvnený kombináciou týchto faktorov, a preto je dôležité venovať pozornosť a starostlivosť o svoje psychické zdravie v každej fáze života a ak sa objavia problémy, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc a podporu.

Zhoršuje sa duševné zdravie vo svete?

Hoci je pravda, že stúpa počet ľudí, ktorí s duševnými chorobami bojujú – upozorňuje na to aj  Svetová zdravotnícka organizácia WHO – možno to pripísať aj tomu, že hľadanie psychologickej a psychiatrickej pomoci je dnes prístupnejšie než kedykoľvek predtým a je spojené s menšou stigmou.

duševné zdravie

Podľa štúdie Americkej psychologickej asociácie v posledných desaťročiach výrazne vzrástol dopyt postarostlivosti o duševné zdravie. Faktory ako ekonomický stres, globálna pandémia, rast populácie a klimatické zmeny prispievajú k nárastu porúch duševného zdravia často vo forme úzkostí či depresií. Zvýšené povedomie verejnosti o duševných problémoch a jednoduchší prístup k užitočným zdrojom môžu byť ďalšími dôvodmi rastúceho dopytu po odbornej pomoci.

Aj keď je tvrdenie o zvyšujúcom sa výskyte duševných porúch odôvodnené, meranie tejto oblasti je komplikované, hlavne vzhľadom na dva hlavné trendy. Spoločnosť je teraz otvorenejšia a častejšie rozpráva o problémoch duševného zdravia a máme dnes viac  označení diagnóz pre duševné poruchy. 

Ohrozuje internet duševné zdravie človeka?

V dnešnej dobe trávime veľké množstvo času na internete, chodíme tam pracovať, zabávať sa či socializovať sa. Aj keď ide o veľmi užitočný nástroj, jeho nadmerné používanie si môže vyžiadať daň na našom duševnom zdraví.

Používanie internetu a úzkosť

Všadeprítomnosť internetu môže niekedy viesť k pocitom úzkosti. Neustále bombardovanie informáciami, novinkami a interakciami v online priestore prispieva k nadmernej stimulácii nášho mozgu, v čoho dôsledku sa môžeme cítiť ohromene či preťažene. Stanovenie si obmedzení pre čas strávený pred obrazovkou a pravidelné prestávky môžu pomôcť zmierniť úzkosť spojenú s nadmerným používaním internetu.

duševné zdravie

Sociálne siete a sociálny život

Hoci boli sociálne siete navrhnuté s cieľom ľudí zbližovať, môžu paradoxne viesť k pocitom osamelosti a nedostatočnosti. Porovnávanie sa s osobnosťami na sociálnych sieťach, ktoré majú na prvý pohľad dokonalý život môže negatívne ovplyvniť náš sebaobraz a spokojnosť. Aby sme sa vyhli nástrahám, ktoré svet sociálnych sietí prináša je potrebné uvedomiť si, že dokonalosť neexistuje a online svet často ponúka nerealistický obraz o živote. 

Technológie a váš spánok

Používanie telefónu, tabletu, televízie či počítača, najmä pred spaním, môže narušiť kvalitu spánku. Modré svetlo produkované obrazovkami zasahuje do produkcie melatonínu, hormónu dôležitého pre reguláciu spánku. Stanovenie si rutiny bez mobilu pred spaním a obmedzenie času stráveného na obrazovke večer môže prispieť k lepšiemu spánku, čím podporujeme aj duševné zdravie.

Problémové používanie internetu

Pre niektorých jednotlivcov sa používanie internetu môže stať problémovým a viesť k správaniu podobnému závislosti. Kompulzívne hranie hier, nadmerné prezeranie Instagramu, Tik-Toku či Facebooku môže signalizovať vznik závislosti.

Ako sa starať o duševné zdravie?

Pre udržanie si duševného zdravia neexistuje žiaden vitamín či zázračná technika, potrebné je množstvo možno na prvý pohľad obyčajných, každodenných aktivít, ktoré ale z dlhodobého hľadiska majú pozitvný vplyv na well-being, teda všeobecné blaho človeka. Patrí medzi ne napríklad: 

 • kvalitný spánkový režim 
 • dostatok pohybu (nemusí to byť žiaden vrchololvý šport, stačia pravidelné prechádzky)
 • kvalitné vzťahy 
 • relaxačné techniky (yoga či meditácia)
 • dostatok oddychu (nebojte sa spraviť si oddychový deň, kedy nebudete produktívni)
 • pobyt na čerstvom vzduchu
 • koníčky 
 • pravidelné stravovanie
duševné zdravie

Kedy je na čase vyhľadať odbornú pomoc?

Pokiaľ niečo zasiahne do nášho života tak, že to okupuje našu myseľ, komplikuje bežný život a vyvoláva neprimeraný stres, je namieste vyhľadať odborníka. Môžete si všímať aj nasledovné faktory:

Máte pocit, že vaše emócie sú “príliš” že sa príliš hneváte, príliš smútite, ste príliš nabudení a nadobúdate pocit, že vám chýbajú nástroje, ako s tým pracovať.

Vy a váš bežný život sa výrazne zmenili veci, ktoré vás bavili, vás baviť prestali, negatívne sa zmenilo vaše vnútorné prežívanie, skomplikoval sa váš školský či pracovný život.

Myšlienky na ťažkosti, ktoré prišli do vášho života (ako aj myšlienky na to, čo s tým), vám zaberajú minimálne hodinu počas každého dňa. Môžu vyvolávať aj zahanbenie či tendencie vyhýbať sa okoliu.

Izolujete sa. Zhoršuje sa kvalita vašich vzťahov. Vstupuje do nich tajnostkárstvo, klamstvá či pocit, že ste pre niekoho záťaž.

Máte pocit, že je toho na vás príliš veľa. Spôsobuje to únavu, rezignáciu, beznádej. Všetko robíte akosi ťažšie. Môže byť náročné aj vstať z postele.

Menej spíte, inak sa stravujete. Výrazne sa mení váš životný štýl. Cítite aj fyzickú nepohodu (napr. bolesti brucha či hlavy).

Dlhšiu dobu máte pocit, že to nie si vy. Pýtate sa sami seba – prečo sa tak správam? Kto vlastne som? Aký/aká vlastne som? Máte pocit, že si vlastne nerozumiete.

duševné zdravie

Duševné zdravie u káždého z nás je úplne iné. Je ovplyvnené našou genetickou výbavou, tým čo sme si prežili v minulosti, ale aj mnohými ďalšími faktormi. Existuje však množstvo každodenných aktivít, ktoré podporujú náš well-being a v prípade ak máme pocit, že je toho na vás priveľa, pozorujete na sebe narušený vzťah k jedlu, silné úzkosti či náročné myšlienky je tu odborná pomoc. Naši odborníci sú tu pre teba formou psychologických konzultácií alebo na: 📞 0800 221 080 📩 ✍🏼 www.chutzit.sk

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore