fbpx

Chuť žiť

 

Čo sa nám podarilo za I. polrok 2023

sumár polrok 2023

Milí partneri, podporovatelia a priatelia Chuť žiť,

vaša podpora nám dáva možnosť pomáhať, vzdelávať, destigmatizovať. Radi by sme vám preto ukázali, čo sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať v I. polroku 2023! 

Naše služby sú kvalitnejšie a dostupnejšie

Jednou z našich hlavných aktivít je poskytovať kvalitnú a zároveň dostupnú a proklientskú odbornú pomoc. Preto sme aj v prvom polroku rozvíjali a zlepšovali naše individuálne či komunitné programy pomoci – náš odborný tím sme rozšíli o 5 odborníčok a absolvovali 2 vzdelávania zamerané na prácu s motiváciou a prácu so psychotraumou, čo sú témy, s ktorými sa aktívne stretávame. 

Naše služby v číslach: 

  • pomohli sme 507 unikátnym kontaktom na dištančnom poradenstve prostredníctvom telefonického a mailového poradenstva
  • poskytli sme 1872 hodín psychologického poradenstva a 1279 konzultácií nutričného poradenstva
  • privítali sme 170 ľudí na komunitných aktivitách
  • zrealizovali sme 85 podporných a terapeutických skupín ako pre mládež a dospelých s PPP, tak aj pre rodičov

    Predĺžili sme tiež dostupnosť našej linky pomoci tak, aby bola k dispozícii 34 hodín týždenne a otvorili novú formu pomoci – psychologické konzultácie – aby sme naplnili potrebu poradenstva a edukácie, ktorú sme vnímali zo strany (nielen) rodičov detí s poruchami príjmu potravy. 

Rozšírili sme prevenčný program na viac ako 170 škôl

Náš komplexný prevenčný program nájdete už na viac ako 170-tich školách po celom Slovensku! Aby sme prevenciu PPP priniesli aj do škôl, ktoré nemajú školskú psychologičku či možnosť realizovať program dlhodobo, pripravujeme jednorazové workshopy v spolupráci s českou organizáciou Nevypusť duši. 

Cez naše programy podporujeme u detí kritické myslenie na sociálnych sieťach, akceptáciu vlastného tela aj schopnosť požiadať o pomoc. Súčasťou workshopov budú aj peer pracovníci, lektori zdieľajúci svoj príbeh uzdravenia. Sme presvedční, že peer konzultanti patria medzi pomáhajúce profesie, a preto sme publikovali metodickú príručku “Peer podpora”, ktorá má za cieľ priblížiť ich prínos. 

Je našou snahou, aby nielen v našej organizácií, ale aj v iných zariadeniach mohli peeri poskytovať rovesnícku pomoc. Nadviazali sme preto spoluprácu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku, kde sme zrealizovali prvú peer podpornú skupinu.

Na stretnutiach so štátnymi predstaviteľmi

Aj tento rok sme v rámci Svetového dňa porúch príjmu potravy (PPP) prostredníctvom kampane upozornili na to, že život, ktorý ľudia s týmto ochorením ukazujú svojmu okoliu, sa často výrazne líši od toho, ktorý prežívajú vo svojom vnútri. Počas druhého ročníku podujatia BEZ FILTRA #2 sme spolu s viac ako 100 účastníkmi otvorili aktuálne témy duševného zdravia mladých v dnešnom svete.

Mali sme tiež veľkú česť privítať v našom centre Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá sa stretla nielen s naším tímom, ale vypočula si aj príbehy našich klientiek. Na sociálnych sieťach môžete nájsť jej silný odkaz k tejto téme. 

„Poruchy príjmu potravy majú závažné dôsledky na psychické aj fyzické zdravie. Jedným z dôvodov ich vzniku je aj to, ako neprimerane rezonuje téma hmotnosti a výzoru našou spoločnosťou. Za štíhlym pásom či vyrysovanými svalmi hľadáme vlastnú hodnotu, lásku či prijatie od druhých.

Pravdou je, že každý sme jedinečný a naša krása pramení z nášho charakteru a vzťahu k sebe, neskrýva sa v ideálnych mierach. Neporovnávajme sa s fotografiami ľudí na sociálnych sieťach. Naopak, budujme si kvalitné vzťahy s blízkymi a kamarátmi, ktorí sú pre nás skutočným bezpečím a oporou.“

– prezidentka Zuzana Čaputová

chutzit

Boli sme tiež pozvaní na stretnutie s novým Prezidentom Českej republiky, Petrom Pavlom, ktorý privítal zástupcov tretieho sektora pri svojej prvej oficiálnej návšteve Slovenska. Vážime si, že môžeme zdôrazňovať témy porúch príjmu potravy a duševného zdravia detí aj v štátnickom prostredí. 

chutzit

Aby téma porúch príjmu potravy rezonovala v celoslovenskom priestore, v médiách bolo publikovaných 55 výstupov s vyjadreniami našich odborníčok, pripravili sme 6 prednášok a 10 workshopov pre projekt H3kni sa, a v spolupráci s denníkom PRAVDA sme vytvorili seriál o poruchách príjmu potravy s názvom Zdravá duša

Akčný rok 2023

Množstvo aktivít nás ešte len čaká v druhom polroku – od vzdelávania učiteľov, cez edukáciu v téme rodovo-podmieneného násilia až po nové behy podporných skupín. Veľkou výzvou je pre nás kampaň za záchranu multidisciplinárneho programu, ktorého finančná podpora nám končí a hrozí tak, že rodiny čakajúce v poradovníku zostanú bez pomoci.

Náš polročný súhrn je predovšetkým veľkým POĎAKOVANÍM 

našim partnerom, ktorí stoja a finančne podporujú naše programy pomoci cez finančné dary alebo grantové výzvy: Nadácia TESCO, DM-Drogerie Markt, GymBeam, O2 Férová Nadácia a O2 Business Services, Nadácia Markíza, Spoločnosť pre skladovanie, Slovák & Friends, Európsky sociálny fond a Európsky fond. regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a NIVAM, Magistrát mesta Bratislavy z programu Bratislava pre všetkých, Nadácia mesta Bratislavy z programu Komunitné programy 2023, Ministerstvo spravodlivosti z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, Európska komisia z programu Erasmus+, Fond SK NIC, Bratislavský samosprávny kraj z Regionálnej bratislavskej dotačnej schémy.

a v neposlednom rade našim individuálnym darcom a darcom 2% z dane, ktorí nám umožňujú pomáhať celoročne a udržateľne. 

Ďakujeme tiež všetkým našim podporovateľom, ktorých spätná väzba a reakcie osobne na stretnutiach či na sociálnych sieťach nám dávajú silné zážitky a veľkú motiváciu. Vďaka vám všetkým, čo vidíte dôležitosť a zmysel našej práce, môžeme pomáhať ľuďom s poruchami príjmu potravy znovu nájsť chuť žiť.

Chut zit tim

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore