fbpx

Chuť žiť

 

Nahliadnite do sveta peer konzultantov! Prinášame príručku, ktorá pomôže pomáhať.

Príručka pre peer konzultantov - cover foto

Aktivizácia ľudí s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením je jedným z moderných prvkov prevencie (okrem iného aj) liečby duševných ochorení. Rovesnícka podpora, ktorú „peeri“ poskytujú, dokáže zlepšiť prežívanie mladých ľudí s duševnými ťažkosťami, ale skompetentňuje aj samotných peer pracovníkov.  Aj preto sa v rámci projektu podporeného z programu Erasmus+ aktívne venujeme peer konzultantom a konzultantkám – teda ľuďom uzdraveným z porúch príjmu potravy. 

Aby sme ich však dokázali do procesu pomoci iným aktívne zapojiť, je potrebné im zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, ktoré ich pripraví na náročné príbehy svojich rovesníkov a rovesníčok, naučí ich, ako im bezpečne pomôcť a chrániť pritom aj samých seba. My sme také vytvorili spolu s našou partnerskou organizáciou – Centrom Anabell. 

Našim cieľom je pomôcť podporiť rozšírenie peer podpory na Slovensku. Preto sme všetky naše poznatky a skúsenosti zhrnuli na jedno miesto – do metodickej príručky.

Príručka je určená pre proces prípravy a vzdelávania mladých ľudí s vlastnou skúsenosťou s poruchou príjmu potravy pre budúcu prácu v pozícii peer konzultanta/konzultantky. Spísali sme v nej:

  • akú rolu zohráva peer konzultant v multidisciplinárnom tíme,
  • aké osobnostné charakteristiky a predpoklady má budúci peer konzultant spĺňať,
  • aké má kompetencie, povinnosti a práva,
  • proces výberového konania peer konzultanta/konzultantky,
  • proces tvorby vzdelávania, jeho koncepciu a výstupy z evaluačného procesu,
  • možné riziká pozície peer konzultanta,
  • odkazy a postrehy lektoriek a autoriek príručky a vzdelávacieho programu.

metodická príručka pre peer konzultantov - Chuť žiť

Ide o ucelený materiál, ktorý bude prospešný v zapájaní mladých ľudí so skúsenosťou do pomoci iným.  Preto predpokladáme, že by mohol byť zaujímavý a využiteľný aj pre ďalšie organizácie, kde sa formou multidisciplinárnych tímov – ktorých súčasťou sú aj peer konzultanti a konzultantky – pracuje s osobami s poruchou príjmu potravy. 

“Ako peer konzultantka vidím veľký zmysel v zapojení peerov a peeriek do liečby ľudí s PPP a inými duševnými chorobami, a som rada, že bude možnosť, aby pôsobila aj na Slovensku. Peer je nositeľom viery v úzdravu nielen pre klientov a klientky, ale aj v širšej verejnosti v rámci osvety duševného zdravia. Spolupráca nad definíciou role peer konzultanta, tvorba a realizácia školenia a následné písanie tejto príručky prinieslo väčšie ukotvenie v práci aj pre mňa.
chutzit
MGR. NATÁLIA MELIŠ-ČUGA
autorka vzdelávania aj metodickej príručky, peer konzultantka, psychologička a terapeutka vo výcviku, Centrum Anabell
"Táto spolupráca mi umožnila pochopiť lepšie náročnosť, no zároveň obrovskú dôležitosť a inšpiratívnosť pozície peera / peerky, a to tak pri práci s ľuďmi s PPP, ako aj s inými duševnými ochoreniami. Mám veľkú radosť, že sa nám podarilo vytvoriť úspešné vzdelávanie, ktoré má presah do profesného aj osobného života jeho uchádzačov a verím, že vzdelávanie a práca peer konzultantov a konzultantiek na Slovensku bude nielen pokračovať, ale najmä napredovať.
Mgr. Miroslava Takáčová
MGR. MIROSLAVA TAKÁČOVÁ
autorka vzdelávania aj metodickej príručky, psychologička a terapeutka vo výcviku Chuť žiť

Príručka je k dispozícii v troch jazykových variáciách:

Príručka vznikla vďaka projektu podporeného programom Erasmus+ „Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí“ s číslom: 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore