fbpx

Chuť žiť

 

Liečba porúch príjmu potravy

Priznať si, že sa nás alebo našich blízkych môžu týkať poruchy príjmu potravy, je samo o sebe náročné. Čím skôr sa však toto ochorenie začne liečiť, tým rýchlejšie celý proces trvá a tým skôr sa znovu navrátime k plnohodnotnému, kvalitnému životu. Na tejto stránke nájdete užitočné tipy na základnú orientáciu nielen v problematike porúch príjmu potravy, ale aj pri samotnom hľadaní konkrétnej odbornej pomoci. 

1. Informujte sa

Skôr, než podniknete krok k vyhľadaniu pomoci či už pre vás alebo pre svojho blízkeho, prečítajte si viac o poruchách príjmu potravy. Získaním informácií lepšie porozumiete situácii, v ktorej sa nachádzate, ale dokážete aj citlivejšie pristúpiť k sebe alebo k človeku, ktorý pomoc potrebuje.

Prečítajte si:

o diagnózach PPP

o symptómoch PPP

o vyhľadní odbornej pomoci

o štatistikách

o mentálnej anorexii

o mentálnej bulímii

o ortorexii

o záchvatovom prejedaní

o bigorexii

o telesnej dysmorfii

Pozrite si alebo si vypočujte:

skutočné príbehy ľudí uzdravených z PPP

podcast Chuť žiť

kniha Chuť žiť

2. Porozprávajte sa (ak sa jedná o vášho blízkeho)

 • Vytvorte bezpečnú atmosféru

  Nájdite si vhodný čas a bezpečný priestor, kde sa obaja cítite príjemne. Nie je vhodné tému otvárať v situácii, kde sa osoba cíti byť "pod svetlom reflektorov" alebo priamo pri jedení. Ak cítite nervozitu, skúste byť napriek tomu pokojný.

 • Načítajte si informácie

  Než sa k prvému rozhovoru odvážite, načítajte si základné informácie o poruchách príjmu potravy, aby ste človeku, ktorému chcete pomôcť, čo najlepšie rozumeli.

 • Prejavte záujem

  Pýtajte sa. Viac než svoje názory a faktry prinášajte úprimný záujem o to, ako sa človek má, ako sa cíti, či ho niečo v poslednej dobe netrápi. Dávajte najavo, že vám na ňom záleží a chcete tu byť preňho.

 • Buďte nehodnotiaci

  Nevyčítajte a neobviňujte. Namiesto "nevidíš, aký strach mi spôsobuješ?" popisujte svoje pocity. Napríklad "bojím sa o teba". Vyhýbajte sa diagnostikovaniu (napr. "máš mentálnu anorexiu, len o tom nevieš".

 • Vyjadrite obavy

  Nebojte sa autenticky vyjadriť strach o svojho blízkeho. Keď sa o niekoho bojíme, dávame tým najavo, že jeho trépenie vnímame a že nám na ňom záleží.

 • Konkretizujte

  Buďte konkrétny, poukážte na veci, ktoré sa človeku zmenili a ktoré ste si všimli. Zamerajte sa na veci súvisiace so správaním a vnútorným prežívaním. Ak je to možné, vyhnite sa komentovaniu hmotnosti.

 • Motivujte k odbornej pomoci

  Odborná pomoc vedie k tomu, že sa váš blízky bude cítiť lepšie. Podporte ho, že na svoje ťažkosti nie je sám a motivujte ho k vyhľadaniu odbornej pomoci. Ak je to pre vás komfortné, môžete mu ponúknuť, že pomoc vyhľadáte spoločne (napr. zavoláte na linku...).

 • Nečakajte

  Zbytočne nečakajte, kým sa to zlepší. Liečba je najefektívnejšia, keď sa podchytí včas. Zlaté pravidlo platí aj tu - radšej prísť k odborníkovi zbytočne, než neskoro.

 • Nenechajte sa odradiť

  Niekedy môže byť prvá aj druhá reakcia popierajúca a odmietavá. Je dôležité nenechať sa odradiť a po čase otvoriť rozhovor opakovane.

 • Nezabúdajte na seba

  Človek nikdy nie je zodpovedný za to, že u neho prepuklo nejaké ochorenie, ale je zodpovedný za to, či sa chce uzdraviť a aké kroky pre to robí. Ak je človek dospelý a sám za seba zodpovedný, môžeme spraviť len to, že tu preňho budeme, budeme ochotní mu pomôcť, budeme sa zaujímať a ponúkať mu riešenia vedúce k odbornej pomoci. Niektorí ľudia potrebujú viac času, kým sa rozhodnú, je dôležité byť trpezlivý a pamätať na svoje hranice. Nevieme sa vyliečiť za druhého človeka.

Naša bezplatná linka 0800 221 080 a mail je tu nielen pre ľudí, ktorí majú podozrenie na PPP alebo sa z ochorenia aktívne liečia, ale aj pre rodičov a ďalších dôležitých dospelých. Pokiaľ máte vo svojom okolí človeka s PPP a chcete svoj postup s nami odkonzultovať, radi tu budeme pre vás.

3. Vyhľadajte odbornú pomoc

Zorientovať sa v tom, kde a koho požiadať o pomoc, môže byť náročné. Poruchy príjmu potravy si navyše vyžadujú tím odborníkov z viacerých profesií, ako sú lekári, psychológovia či nutriční špecialisti. V tejto sekcii sa dozviete, aká je úloha jednotlivých odborníkov. Naše odborníčky dokážu poskytnúť informácie aj rady v tejto oblasti na bezplatnej linke pomoci, alebo cez videá na našej vzdelávacej PPPlatforme nižšie. 

Psychiater

Psychiater vyštudovaný lekár, ktorý môže človeka diagnostikovať. Pri každom pacientovi posúdi, aká diagnóza najlepšie vystihuje problém a nastaví potrebnú liečbu. Na rozdiel od psychológa, psychiater môže predpísať aj lieky, pokial je to pre liečbu potrebné. Po prvovyšetrení nasledujú krátke kontroly v určitých intervaloch a usmerňovanie v liečbe. Pri poruchách príjmu potravy prebieha aj pravidelná kontrola hmotnosti.

Psychológ/psychoterapeut

Psychoterapeut je vyštudovaný psychológ s psychoterapeutickým výcvikom, ktorý na pravidelných sedeniach dokáže s človekom pracovať do hĺbky. Psychológ/psychoterapeut môže používať rôzne techniky, štatisticky úspešnejšie či menej úspešné pri liečbe PPP. Dôležitejšie než konkrétny psychoterapeutický smer je hlavne dôvera medzi odborníkom a klientom. Frekvencia sedení závisí od potreby klienta a jeho stavu.

Nutričný špecialista

Nutričný špecialista alebo nutričný terapeut je človek, ktorý má vyštudovaný odbor v oblasti výživy. Pri poruchách príjmu potravy je potrebné, aby mal daný profesionál prax v tejto oblasti. Spolupracovať s človekom, ktorý si urobil len kurz v téme výživy, neodporúčame. Rovnako odporúčame predchádzať spolupráci s poradcom, ktorý je priamo viazaný na predaj konkrétneho výživového produktu alebo značky s doplnkami výživy počas poskytovanai poradenstva. Odporúčané sú podľa zdravotného stavu priebežné konzultácie alebo dlhodobé nutričné poradenstvo.

Peer konzultant

Peer konzultant je  človek, ktorý má skúsenosť s liečbou a uzdravením z duševného ochorenia a svoju skúsenosť dokáže zdieľa v prospech klienta. Pomáhajúceho profesionála z neho robia nadobudnuté kompetencie viesť pomáhajúci rozhovor a pracovať so svojou skúsenosťou, ktoré získava vďaka zaškoleniu v organizácii pracujúcej s peermi, alebo cez absolvovaný peer konzultantský výcvik. Peer podpora slúži na podporu v liečbe PPP, na posilnenie motivácie a nádeje k uzdraveniu. 

Všeobecný lekár (či ďalší špecialisti)

Lekári rôznych špecializácií môžu byť potrební až nevyhnutní v liečbe porúch príjmu potravy. Najčastejšie je prítomný všeobecný lekár (zhodnotenie celkového zdravotného stavu, odbery krvy…), ale aj kardiológ, gynekológ, fyzioterapeut, reumatológ či endokrinológ. Odporúčania ku konkrétnym špecialistom môže poskytnúť napríklad psychiater či všeobecný lekár. 

Skupinové formy pomoci

Podporné skupiny, skupinové terapie, komunitné aktivity, liečebno-vzdelávací program a podobne slúžia na podporu v liečbe u človeka s PPP, ale aj u jeho rodinných príslušníkov. 

Poruchy príjmu potravy v rodine

Ako na nájdenie psychologickej pomoci?

Psychiatrická starostlivosť v liečbe PPPP

4. Formy liečby

Forma liečby sa odvíja od fyzického a psychického stavu človeka s poruchou príjmu potravy, a od možností jeho rodiny (obzvlášť v prípade maloletých detí, kedy si liečba vyžaduje aj aktívne zapojenie rodičov). Foriem liečby je viacero od vysoko intenzívnych (hospitalizácia) až po komunitnú podporu, ktorá je vhodná skôr popri liečbe, prípadne samostatne až v posledných fázach doliečovania. 

Hospitalizácia

Hospitalizácia prebieha zvyčajne na psychiatrickom oddelení, v prípade detí niekedy aj na pediatrii. Špecializovaná hospitalizácia pre liečbu porúch príjmu potravy sa nachádza pre deti v Bratislave v rámci Národného ústavu detských chrôb v bratislavskej nemocnici Kramáre, a pre dospelých v Pinellovej nemocnici v Pezinku. Dĺžka pobytu sa odvíja od stavu pacienta, od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov. Štandardný pobyt v Pinellovej nemocnici sú 3 mesiace. Hospitalizácia sa všeobecne odporúča prípadoch, kedy je prítomná významná podvýživa, podváha, narušený fyziologický stav (alebo psychický stav, napr. suicidálne sklony), ktorý neumožňuje bezpečné fungovanie v domácom prostredí, prípadne pokiaľ sa rodina či človek s PPP samotný nedokáže adaptovať na liečbu ambulantnú (napr. z dôvôdu práce, časovej záťaže či výrazných dopadov ochorenia). Pobyt v nemocni dokáže naštartovať u pacienta pravidelný stravovací režim, zabezpečiť dôkladné vyšetrenie a sledovanie fyziologických funkcií. Po hospitalizácii by mala nasledovať stacionárna alebo ambulantná liečba. 

Stacionár

Stacionár pre deti a mládež s. poruchami príjmu potravy sa nachádza v Bratislave. Liečba v stacionári prebieha denne v čase od 7.00-15.00. Dĺžka pobytu v stacionári je individuálne nastavovaná podľa potreby pacienta, môže byť až v rozsahu 3 mesiacov. Pozostáva z individuálnych a skupinových terapií, edukácie pre pacientov a rodičov, podporných skupín pre rodinných
príslušníkov, rodinného poradenstva a terapie. Súčasťou sú arteterapeutické a ergoterapeutické aktivity, prípadne regulované pohybové aktivity, rehabilitácia, spoločná príprava jedál a stravovanie vrátane nácviku stravovania s rodinou. Školopovinné deti majú zabezpečenú školu. Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou bez separácie od rodiny a rovesníkov, a keďže časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa viac zúčastnená procesu liečby. Intenzívnejšie zapojenie rodiny a nadobudnutie znalostí ako môžu rodičia svojmu dieťaťu v náročných situáciách pomôcť, je nesmierne dôležité pre obnovenie pocitu kompetentnosti a sebavedomia rodiča. Keď sa stav dieťaťa zlepší, malo by ďalej pokračovať v ambulantnej liečbe. Viac informácií nájdete na stránkach Národného ústavu detských chorôb. 

Ambulantná liečba

Ambulantná forma liečby prebieha prostredníctvom ambulantných stretnutí: kontroly u psychiatra, psychoterapie u psychológia, konzultácie s nutričným špecialistom, stretnutia s peer konzultantom, kontrola u všeobecného lekára… Liečba prebieha v prostredí domova a neostáva sa na klinike alebo v nemocničnom zariadení. Ambulantná forma by mala byť liečbou prvej voľby, nakoľko umožňujú klientom v liečbe zachovať si väčšiu časť svojho bežného života a vzťahov, učia sa zvládať ochorenie v bežnom živote a rodič či partner/ka môžu byť podporne zapojení do liečby. Ambulantná liečba by mala vždy nasledovať po hospitalizácii, prípadne jej môže aj predchádzať. Pokiaľ je však úzkosť u dieťaťa alebo u dospelého veľmi silná, prípadne sú faktory udržiavacie PPP výrazne prítomné a človek/rodina sa nedokáže adaptovať na liečbu doma, nemusí viesť ambulantná liečba k progresu. Je tiež časovo náročnejšia. 

Komunitná podpora v liečbe

Následná komunitná podpora môže zahŕňať dochádzanie na podpornú či terapeutickú skupinu, do komunitného priestoru či na iné podporné komunitné aktivity, alebo na menej frekventované stretnutia so psychológom. Slúži na postupnú podporu k samostatnosti, na čerpanie podpory od ľudí, ktorí sa vzájomne motivujú a prechádzajú si podpobnou skúsenosťou. Fyzický a psychický stav už nie je závažný ani výrazne život obmedzujúci. 

Naša bezplatná linka 0800 221 080 a mail je tu pre deti aj dospelých, ktorí majú podozrenie na PPP alebo sa z ochorenia aktívne liečia, ako aj pre rodičov, rodinných príslušníkov, školy či iných odborníkov, ktorí sa potrebujú poradiť. Pokiaľ máte vo svojom okolí človeka s PPP a chcete svoj postup s nami odkonzultovať, radi tu budeme pre vás.

Návrat hore