fbpx

Chuť žiť

 

Psychosomatika: Čo je potrebné vedieť o vzťahu medzi psychikou a fyzickým zdravím?

psychosomaticke ochorenia

Ak vo svojom živote dlhodobo pociťujete stres aj žalúdočné problémy, nemusí to byť náhoda. Psychosomatika predstavuje disciplínu, ktorá skúma prepojenie medzi mysľou a telom v kontexte zdravia a chorôb. Táto oblasť výskumu a liečby vychádza z psychológie a medicíny a snaží sa pochopiť, ako naše emócie a psychika môžu mať vplyv na naše fyzické zdravie

V článku sa dočítate:

  • čo je psychosomatika
  • čo sú psychosomatické ochorenia
  • aké sú príznaky psychosomatického ochorenia
  • aké sú príčiny psychosomatického ochorenia
  • liečba psychosomatických ochorení

Čo je psychosomatika?

Psychosomatika sa sústreďuje na štúdium prepojenia medzi psychikou a fyzickým zdravím jednotlivca. Táto disciplína uznáva, že emocionálny stav, mentálna pohoda a stres môžu mať výrazný vplyv na fyziologické procesy v organizme. Základnou myšlienkou psychosomatiky je, že náš emocionálny stav môže ovplyvniť imunitný systém, hormonálnu rovnováhu a iné aspekty fyzického zdravia.

Čo sú psychosomatické ochorenia?

Tieto ochorenia sú charakterizované tým, že ich príčiny môžu vychádzať zo silného emocionálneho zaťaženia, dlhodobého stresu či iných psychologických faktorov. Psychosomatické choroby môžu ovplyvniť fyziologické procesy v organizme a prispievať k vzniku konkrétnych zdravotných problémov.

psychosomatické ochorenia

Príznaky psychosomatikcého ochorenia

Psychosomatické choroby sú zdravotné problémy, ktoré pramenia z psychickej nepohody. Ich príznaky môžu byť rozmanité a môžu sa prejavovať na rôznych úrovniach.

Jedným z najčastejších príznakov psychosomatických ochorení je bolesť hlavy a migrény, ktoré sú často spojené so stresom a napätím. Tento fyziologický prejav môže byť dôsledkom zvýšenej nervovej aktivity a zmien v krvnom obehu v mozgu.

Ďalším rozšíreným symptómom je výskyt žalúdočných problémov, ktoré môžu zahŕňať žalúdočné vredy, syndróm dráždivého čreva alebo iné zažívacie ťažkosti. Psychosomatika tiež často súvisí s kožnými problémami, ako sú ekzémy, ktoré môžu byť výsledkom imunitnej reakcie spôsobenej dlhodobým emocionálnym zaťažením.

Okrem toho môže prísť k chronickému svalovému napätiu, ktoré je často sprevádzané bolesťou v svaloch a kĺboch. Dýchacie problémy, ako je astma, sú tiež medzi psychosomatickými príznakmi, ktoré môžu byť ovplyvnené emocionálnym stavom jednotlivca.

V kontexte duševného zdravia môžu psychosomatické ochorenia spôsobiť úzkosť, depresiu a ďalšie psychologické ťažkosti. Identifikácia a správna interpretácia týchto príznakov je kľúčová pre diagnostiku psychosomatických ochorení a následnú voľbu vhodnej liečby, ktorá by mala zahŕňať nielen fyziologický, ale aj psychologický prístup.

Psychosomatické príčiny chorôb

Psychosomatika venuje osobitnú pozornosť štúdiu príčin a mechanizmov spojených s vznikom chorôb a ich vzťahom k psychologickým faktorom. Jednou z hlavných psychosomatických príčin chorôb je stres, ktorý môže mať rozsiahly vplyv na organizmus. Dlhodobý stres môže spôsobiť aktiváciu tzv. stresového hormónu kortizolu a zvýšenú aktivitu sympatika – časť nervového systému, ktorá pripravuje organizmus k útoku, obrane alebo k úteku. Tieto zmeny môžu následne ovplyvniť rôzne orgány a systémy v tele, podporovať zápalové procesy a prispievať k rozvoju rôznych ochorení.

Trauma a emocionálne zaťaženie sú ďalšími dôležitými psychosomatickými príčinami chorôb. Osoby, ktoré zažili traumy alebo dlhodobý psychický tlak, môžu byť náchylnejšie k vyvolaniu určitých ochorení. Psychosomatika zdôrazňuje, že tieto psychologické faktory môžu ovplyvniť genetické predispozície, čo vedie k predispozícii k určitým chorobám.

V niektorých prípadoch môžu byť psychosomatické príčiny chorôb spojené s neurobiologickými a hormonálnymi zmenami, ktoré sú vyvolané psychologickými faktormi. Tieto zmeny môžu ovplyvniť fungovanie imunitného systému a iných fyziologických systémov, čo v konečnom dôsledku môže viesť k rozvoju rôznych ochorení.

Je dôležité zdôrazniť, že psychosomatika nevylučuje význam genetických, environmentálnych alebo iných fyzických faktorov pri vzniku chorôb. Naopak, táto disciplína upozorňuje na komplexný charakter vzťahu medzi psychickým stavom jednotlivca a jeho fyzickým zdravím. Identifikácia psychosomatických príčin chorôb nám poskytuje možnosť nielen diagnostikovať a liečiť príznaky, ale aj pracovať s príčinami a podporiť celkový duševný a fyzický blahobyt človeka.

Liečba psychosomatických ochorení

Liečba psychosomatických ochorení často vyžaduje komplexný prístup, ktorý zohľadňuje nielen fyzickú, ale aj psychologickú stránku jednotlivca.

Jedným z kľúčových prístupov v liečbe psychosomatických ochorení je psychoterapia. Odborníci v oblasti psychosomatiky často pracujú s pacientmi prostredníctvom rôznych foriem psychoterapie, ktoré majú za cieľ identifikovať a riešiť psychologické faktory, ktoré prispievajú k vzniku ochorení.

liečba psychosomatických ochorení

Relaxačné techniky sú ďalším dôležitým pilierom liečby psychosomatických ochorení. Meditácia, hlboké dýchanie a progresívna relaxácia sú efektívne nástroje na zmiernenie stresu a napätia, čím podporujú celkovú fyziologickú pohodu pacienta.

Farmakoterapia môže byť indikovaná na zmiernenie príznakov a podporu psychického zdravia pacienta. Avšak, táto forma liečby by mala byť uvádzaná s opatrnosťou a vždy by mala byť súčasťou komplexného ošetrenia, ktoré zahŕňa aj psychoterapeutické a fyzioterapeutické prístupy.

Fyzická aktivita je ďalším dôležitým aspektom liečby psychosomatických ochorení. Pravidelný pohyb nie len podporuje fyziologické zdravie, ale tiež pomáha znižovať stres a udržiavať rovnováhu mysle a tela. Zdravá strava, dostatočný spánok a ďalšie životné návyky tiež tvoria neoddeliteľnú súčasť liečebného prístupu.

liečba

Podpora blízkych, vrátane rodiny, priateľov a komunity, je ďalším dôležitým aspektom pri liečbe psychosomatických ochorení. Získavanie podpory od blízkych ľudí môže výrazne prispieť k duševnej pohode človeka a zlepšeniu jeho celkového stavu.

Celkový úspech v liečbe psychosomatických ochorení spočíva v individuálnom prístupe k pacientovi. Odborníci by mali spolupracovať s pacientom na vytvorení personalizovaného liečebného plánu, ktorý berie do úvahy jeho špecifické potreby, skúsenosti a kontext života. Komplexný prístup umožňuje nielen zmiernenie príznakov, ale aj prácu s príčinami psychosomatických ochorení a poskytuje pacientovi nástroje na dosiahnutie a udržanie celkového zdravia a pohody.

Psychosomatika nám pripomína, že náš psychický stav je nerozlučnou súčasťou našeho celkového zdravia. Starostlivosť o psychickú pohodu nie je len doplnkom k fyzickému zdraviu, ale skutočne neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia. Udržiavanie rovnováhy medzi našimi myšlienkami, pocitmi a fyzickým zdravím je kľúčom k celkovej pohode a odhaľuje hlboké prepojenie medzi naším vnútorným stavom a vonkajším fyzickým prejavom. 

V prípade, že dlhodobo pociťujete psychickú nepohodu alebo vás ťažia vlastné myšlienky a pocity, využite krízovú linku pomoci IPčko 0800 500 333 a ak sa trápite príznakmi porúch príjmu potravy neváhajte nám zavolať na 📞 0800 221 080 či napísať do mailovej poradne 📩 , naše odborníčky sú tu pre vás. 🫶

Tento článok bol napísaný v rámci aktivity projektu „PPPrevencia“ s číslom: 2022-3-SK02-KA210-YOU-000095111 podporeného programom Erasmus+.

Zdroje: 
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21521-psychosomatic-disorder 
https://www.britannica.com/science/neurosis 
https://www.verywellmind.com/depression-can-be-a-real-pain-1065455

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore