fbpx

Chuť žiť

programy@chutzit.sk

 

Cenník

Naším cieľom je poskytovať kvalitnú a zároveň dostupnú odbornú pomoc. Preto v rámci projektu Chuť žiť zabezpečujú naše programy pomoci 2 subjekty – občianske združenie EDI Slovensko, ktoré poskytuje nízkonákladové a bezplatné služby, a PsychED s.r.o., ktoré poskytuje služby na základe platného cenníka. Za oboma subjektmi stoja rovnaké osoby, ako v realizačnom, tak aj v odbornom tíme.

Čo znamená, keď si zaplatím službu podľa cenníka?

Vďaka tomu, že nebudete závislí na obmedzených zdrojoch nášho občianskeho združenia, vám vieme zabezpečiť:

 • rýchlejší nástup do programu
 • neobmedzené trvanie programu
 • výber odborníčky, s ktorou chcete spolupracovať

Zároveň tak budeme môcť adresne zabezpečiť odbornú pomoc tým ľuďom, ktorí si program nemôžu sami dovoliť a využijú podporu nášho občianskeho združenia.  

Čo znamená, keď využijem nízkonákladový variant?

Pri nízkonákladovom variante sa podieľate na nákladoch na program len v takej miere, v akej si to môžete dovoliť. Tieto služby poskytujeme pre: 

 • ľudí (rôzneho veku) a rodiny zo znevýhodneného socio-ekonomického prostredia
 • ľudí (rôzneho veku) a rodiny, ktorí čelia vysokej finančnej záťaži a nie je v ich možnostiach si náklady na odbornú pomoc hradiť v plnej výške

Programy sú časovo obmedzené a čakacia doba závisí od aktuálne dostupných finančných prostriedkov nášho občianskeho združenia.

Základný cenník

Psychologické poradenstvo

40 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Nutričné poradenstvo

250 eur/mesiac nutričného poradenstva (4 - 6 konzultácií v dĺžke 60 minút, dostupnosť odborníčky počas celého mesiaca cez online komunikačný kanál, edukačné a pracovné materiály) 

Jednorazové konzultácie

Psychologická konzultácia:
 • 40 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút (možnosť využiť max. raz mesačne)
Nutričná konzultácia:
 • 40 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút (možnosť využiť max. dvakrát mesačne)

Odborné služby a programy zabezpečuje PsychED s.r.o.

Nízkonákladový cenník

Psychologické poradenstvo

Suma za sedenie

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

20 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem pokryť časť nákladov za službu

10 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne  

Dohodou (podľa možností klienta)

Môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky až vôbec

Nutričné poradenstvo

Suma za mesiac programu

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

100 eur/mesiac

Môžem pokryť časť nákladov za službu

50 eur/mesiac

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne 

Dohodou (podľa možností klienta)

Môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky až vôbec

Nutričné poradenstvo zahŕňa 4 - 6 konzultácií v dĺžke 60 minút, dostupnosť odborníčky počas celého mesiaca cez online komunikačný kanál, edukačné a pracovné materiály.

Jednorazové konzultácie

Nutričná konzultácia
 • možnosť využiť maximálne 1x mesačne

Suma za konzultáciu

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

20 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút

Môžem pokryť časť nákladov za službu

10 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne  

Dohodou (podľa možností klienta)

Môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky až vôbec

Odborné služby a programy zabezpečuje občianske združenie EDI Slovensko.

Cenník ďalších programov Chuť žiť

Liečebno-vzdelávací program

Podľa svojich možností si volíte, v akej miere sa viete podieľať na nákladoch.

Suma za celý program (3 mesiace)

Popis

300 eur

Môžem pokryť náklady za službu

200 eur

Môžem pokryť väčšinu nákladov za službu

100 eur

Môžem sa na nákladoch podieľať iba čiastočne 

Symbolický príspevok (dohodou)

Môžem sa len minimálne až vôbec podieľať na nákladoch

Peer podpora

Podľa svojich možností si volíte, v akej miere sa viete podieľať na nákladoch.

Suma za sedenie

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

20 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem pokryť náklady za službu

10 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať čiastočne  

Dohodou (podľa možností klienta)

Môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky až vôbec

Terapeutická skupina

Jednotná sadzba za skupinu:

15 eur/osoba/skupina v dĺžke 90 minút

Bezplatné programy

 • Linka pomoci 0800 221 080
 • Mailová poradňa poradna@chutzit.sk
 • Stacionáre 
 • Multidisciplinárny program
 • Komunitný priestor
 • Podporné skupiny v Bratislave

Odborné služby a programy zabezpečuje občianske združenie EDI Slovensko.

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail programy@chutzit.sk alebo na tel. č. 0948 522 532

Informácie o subjektoch

EDI Slovensko, o.z.
Panenská 23
81103 Bratislava
IČO: 52257622
DIČ: 2121437065
Zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií VVS/1-900/90-56045

PsychED s.r.o.
Zimná 2
97405 Banská Bystrica
IČO: 55324568
DIČ: 2121953636
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46011/S

Scroll to Top