fbpx

Chuť žiť

 

Cenník

Naším cieľom je poskytovať kvalitnú a zároveň dostupnú odbornú pomoc. Preto v rámci projektu Chuť žiť zabezpečujú naše programy pomoci 2 subjekty – občianske združenie EDI Slovensko, ktoré poskytuje nízkonákladové a bezplatné služby, a PsychED s.r.o., ktoré poskytuje služby na základe platného cenníka. Za oboma subjektmi stoja rovnaké osoby, ako v realizačnom, tak aj v odbornom tíme.

Čo znamená, keď si zaplatím službu podľa cenníka?

Vďaka tomu, že nebudete závislí na obmedzených zdrojoch nášho občianskeho združenia, vám vieme zabezpečiť:

  • rýchlejší nástup do programu
  • neobmedzené trvanie programu
  • výber odborníčky, s ktorou chcete spolupracovať

 

Zároveň tak budeme môcť adresne zabezpečiť odbornú pomoc tým ľuďom, ktorí si program nemôžu sami dovoliť a využijú podporu nášho občianskeho združenia.  

Čo znamená, keď využijem nízkonákladový variant?

Pri nízkonákladovom variante sa podieľate na nákladoch na program len v takej miere, v akej si to môžete dovoliť. Tieto služby poskytujeme pre: 

  • ľudí (rôzneho veku) a rodiny zo znevýhodneného socio-ekonomického prostredia
  • ľudí (rôzneho veku) a rodiny, ktorí čelia vysokej finančnej záťaži a nie je v ich možnostiach si náklady na odbornú pomoc hradiť v plnej výške

Programy sú časovo obmedzené a čakacia doba závisí od aktuálne dostupných finančných prostriedkov nášho občianskeho združenia.

Základný cenník

Psychologické poradenstvo
Individuálne psychologické poradenstvo 55 eur/sedenie v dĺžke 50 minút
Multidisciplinárne stretnutie (3 odborníci)120 eur/stretnutie v dĺžke 60 minút
Multidisciplinárne stretnutie (2 odborníci)90 eur/stretnutie v dĺžke 60 minút
Storno poplatok za zrušenie stretnutia menej ako 48h pred začiatkom dodhodnutej sluzby100% z ceny

 

Nutričné poradenstvo

Nutričný program – 300 eur/mesiac nutričného poradenstva

 

Nutričný program obsahuje:

  • 1x 30 minutová úvodná konzultácia
  • 4x 60 minutové konzultácie
  • nastavenie stravovania, dostupnosť odborníčky počas celého mesiaca cez online komunikačný kanál, edukačné a pracovné materiály…
Konzultácie
Psychologická konzultácia55 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút
Nutričná konzultácia55 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút
Storno poplatok za zrušenie stretnutia menej ako 48h pred začiatkom dodhodnutej sluzby100% z ceny

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Cenník je aktuálny od 1.10.2023. Odborné služby a programy zabezpečuje PsychED s.r.o.

Nízkonákladový cenník

Psychologické poradenstvo

Suma za sedenie

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

25 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem pokryť časť nákladov za službu

15 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne  

5 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Minimálna spoluúčasť – môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky 

 

Nutričné poradenstvo

Suma za mesiac programu

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

150 eur/mesiac

Môžem pokryť časť nákladov za službu

100 eur/mesiac

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne 

50 eur/mesiac

Môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky

25 eur/mesiac

Minimálna spoluúčasť

Nutričný program obsahuje:

  • 1x 30 minutová úvodná konzultácia
  • 4x 60 minutové konzultácie
  • nastavenie stravovania, dostupnosť odborníčky počas celého mesiaca cez online komunikačný kanál, edukačné a pracovné materiály…

 

Konzultácie
Psychologická a nutričná konzultácia
 • možnosť využiť maximálne 1x mesačne počas najviac 3 mesiacov

Suma za konzultáciu

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

25 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút

Môžem pokryť časť nákladov za službu

15 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne  

5 eur/konzultácia v dĺžke 60 minút

Minimálna spoluúčasť – môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky až vôbec

Storno poplatok za zrušenie stretnutia menej ako 48h pred začiatkom dodhodnutej sluzby100% z ceny
Peer podpora

Suma za sedenie

Popis (v akej miere sa viete podieľať na nákladoch)

25 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem pokryť náklady za službu

15 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Môžem sa na nákladoch podieľať len minimálne  

5 eur/sedenie v dĺžke 50 minút

Minimálna spoluúčasť – môžem sa na nákladoch podieľať len symbolicky 

Storno poplatok za zrušenie stretnutia menej ako 48h pred začiatkom dodhodnutej sluzby100% z ceny
Multidisciplinárny program

Typ programu

Suma za mesiac

Komplexný MD program

300 eur

Základný MD program

250 eur

Nemôžem si program dovoliť, ale potrebujem ho.

Dohodou

Storno poplatok za zrušenie stretnutia menej ako 48h pred začiatkom dodhodnutej sluzby100% z ceny
Liečebno-vzdelávací program

Nákladovosť programu na jednu osobu je 20 eur/workshop. 

Liečebno-vzdelávací program pre rodičov: 220 eur (11 workshopov)

Liečebno-vzdelávací program pre ľudí s PPP: 200 eur (10 workshopov)

Terapeutická skupina

Jednotná sadzba za skupinu:

15 eur/osoba/skupina v dĺžke 90 minútPodporná skupina

Jednotná sadzba za skupinu:

5 eur/osoba/skupina v dĺžke 90 minút

Bezplatné programy
 • Linka pomoci 0800 221 080
 • Mailová poradňa
 • Online stacionáre 

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je aktuálny od 1.10.2023. Odborné služby a programy zabezpečuje občianske združenie EDI Slovensko.

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail  alebo na tel. č. 0948 522 532

Informácie o subjektoch

EDI Slovensko, o.z.
Miletičova 24
82108 Bratislava
IČO: 52257622
DIČ: 2121437065
Zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií VVS/1-900/90-56045

PsychED s.r.o.
Zimná 2 97405 Banská Bystrica
IČO: 55324568
DIČ: 2121953636
IČ DPH: SK2121953636 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46011/S

Návrat hore