fbpx

Chuť žiť

 

Bezplatné workshopy prevencie porúch príjmu potravy pre žiakov v Bratislavskom kraji

prevenčné workshopy

Dospievanie patrí medzi najzraniteľnejšie obdobia v živote človeka a zároveň predstavuje rizikový vek pre vznik porúch príjmu potravy (PPP). Preto je šírenie prevencie a osvety v oblasti PPP na školách nesmierne dôležité. Uvedomuje si to aj Bratislavský samosprávny kraj a EÚ, s ktorých podporou sme v priebehu júna zrealizovali 12 bezplatných workshopov zameraných na prevenciu porúch príjmu potravy (PPP) pre 300 žiakov základných a stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.

PPPrevenia na školách

Prevenčné workshopy, ktoré organizujeme na školách vedú naši vyškolení lektori a lektorky, medzi ktorými sú študenti a absolventi odborov psychológie, výživy ľudí, medicíny, ako aj peer konzultanti – ľudia s osobnou skúsenosťou s PPP. Lektori pracujú so žiakmi interaktívne, využívajú prvky neformálneho vzdelávania a cez skupinové cvičenia ich edukujú a zapájajú do porozumenia problematiky PPP.

prevenčné workshopy

Prostredníctvom workshopov sa snažíme poukazovať na rizikové faktory vzniku PPP a odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci môžu dlhodobo využívať vo svojom živote. Zameriavame sa na to, aby žiaci porozumeli problematike PPP, vedeli pomôcť sebe a blízkym s touto chorobou, a zároveň ich učíme sebahodnote, podporujeme akceptáciu tela, rozvoj kritického myslenia na sociálnych sieťach a pochopenie racionálnej výživy.

Jeden workshop trvá 150 min a skladá sa z 3 častí, resp. tematických okruhov:

program prevenčného workshopu

Naše workshopy sú jedinečné svojím interaktívnym prístupom. Žiaci a žiačky sú aktívne zapojení do rôznych skupinových cvičení, diskusií a praktických úloh, ktoré im pomáhajú lepšie pochopiť poruchy príjmu potravy a uvedomiť si dôležitosť prevencie. Tento prístup zabezpečuje, že informácie, ktoré získajú, sú nielen teoretické, ale aj prakticky využiteľné v ich každodennom živote.

prevenčné workshopy

Ešte dostupnejšia ppprevencia

Až 50 % chronických duševných ochorení sa objaví už v mladosti. Preto je dôležité včasné odhalenie týchto ochorení. Na Slovensku aj v Česku však chýbajú systematické štátne preventívne programy, hoci školy o ne majú veľký záujem. Podľa prieskumu organizácie Skutočne zdravá škola má až 64 % stredoškolákov záujem o workshopy zamerané na prevenciu v oblasti PPP. V spolupráci s Nevypusť duši sme vypracovali metodiku workshopov, ktorú môžu vo svojej práci využiť školskí psychológovia, pracovníci CPP alebo učitelia. Táto metodika je bezplatne dostupná na našej vzdelávacej PPPlatforme, kde môže slúžiť ako inšpirácia a nástroj na šírenie prevencie PPP na školách.

metodika workshopu

Metodika je prístupná v slovenskom, českom aj anglickom jazyku a je voľne dostupná spolu s ďalšími publikáciami na vzdelávacej PPPlatforme

Prevencia porúch príjmu potravy v dospievaní je mimoriadne dôležitá, pretože tento vek je obdobím intenzívneho fyzického a psychického vývoja. Včasná identifikácia a riešenie rizikových faktorov môže zabrániť dlhodobým zdravotným následkom, zlepšiť kvalitu života mladých ľudí a podporiť ich zdravý rast a vývoj. Systematické vzdelávanie, podpora rodín a včasný zásah odborníkov sú kľúčovými prvkami v prevencie PPP.

Aktivitu realizujeme vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, s kofinancovaním cez projekt „PPPrevencia“ s číslom: 2022-3-SK02-KA210-YOU-000095111 podporeného programom Erasmus+. 

logo

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore