fbpx

Tanečno-pohybová terapia pre ľudí s poruchami príjmu potravy

Čo je to pohybovo-tanečná terapia?

Bezpečný priestor, príjemná hudba, pohyb, zdieľanie. Aj tak by sa dala opísať pohybovo-tanečná terapia, ktorej skupiny otvárame od mája 2022 pod vedením skúsených PTT terapeutiek: Magdaleny Takáčovej a Lucii Šuplatovej. Skupiny budú prebiehať raz mesačne v priestoroch Centra Chuť žiť na Miletičova 24 82108 Bratislava. Skupiny sa môžu zúčastniť klienti a klientky od 14 rokov.

Kapacita 1 skupiny je 8 ľudí. Účasť na skupine je bezplatná, podporiť našu činnosť a aktivity môžete dobrovoľným príspevkom. 

Ako skupina prebieha?

Tanečno – pohybová terapia je psychoterapeutická metóda orientovaná na telo, ktorá umožňuje akceptovať naše telo so všetkými jeho impulzami, vnemami a zážitkami. Pomáha nám získať realistický obraz o sebe a byť tak v plnom kontakte so sebou samým aj svojim okolím.

Na skupine ťa cez vlastnú pohybovú skúsenosť prevedieme zážitkom spojenia sa s vlastným telom, mysľou a emóciami. V bezpečnom a podpornom prostredí si vyskúšame prácu na telesnom uzemnení, prácu s dychom, navnímame si celé naše telo a jeho jednotlivé časti. Preskúmame hranice nášho tela a pokúsime sa hľadať podporné zdroje, životnú energiu a silu, ktorú nám naše telo ponúka.

Ako sa prihlásiť?

Skupina prebehne v nasledujúcich termínoch:

Skupina MÁJ – PREBEHLA26.5.202217:00
Skupina JÚN – PREBEHLA16.6.202217:00
Skupina JÚL – PREBEHLA28.7.202217:00
Skupina AUGUST – PREBEHLA16.8.202217:00
Skupina SEPTEMBER – PREBEHLA22.9.202218:00
Skupina OKTÓBER27.10.202218:00
Skupina NOVEMBER24.11.202218:00
Skupina DECEMBER15.12.202218:00

Účasť na skupine je podmienená registráciou cez tlačidlo nižšie 🙂 Registrácia na bezplatná. Na skupinu je potrebné doniesť vypísané tlačivo k spracúvaniu osobných údajov a informovaný súhlas (pri neplnoletých účastníkoch).

Expresívna forma terapie orientovaná na telo. Využíva tanec, pohyb, gesto, pozíciu tela ako symbol, metaforu, ako vyjadrovací nástroj, primárny komunikačný kanál (klienta aj terapeuta) a ako prostriedok želanej zmeny. V TPT pracujeme aj s verbalizáciou procesu a prežívania. Cieľom TPT je bezpečné prepojenie so svojim telom a emóciami, spoznanie, zvedomenie, prijatie vlastného aktuálneho pohybového prejavu a získanie reálneho sebaobrazu o samom sebe. Nachádzanie zdrojov v tele prostredníctvom priameho telesného a pohybového zážitku. TPT pracuje spôsobom „zdola hore“ (bottom-up approach) kedy cez zážitok a zmenu v tele a jeho prejave vytvárame zmenu na úrovní mysle aj duše.

Zvyčajne skupinová terapia trvá 1,5 hodiny, individuálna 50 min. Stretnutia sú pravidelné, v ideálnom prípade 1x týždenne.
Na začiatku terapie prebieha úvod s napojením sa na svoje telo a aktuálnu tému, ktorú klient/klienti prinášajú. Téma sa ďalej rozvíja a spracúva cez pohyb a telo za plnej a aktívnej prítomnosti terapeuta a jeho intervencií. Na záver dochádza k integračnej časti, kedy proces ustáva a klient verbalizuje svoj pohybový zážitok a zasadzuje ho do kontextu svojho života.
Počas terapie sa používa aj hudba a terapeutické pomôcky (napr. šatky, výtvarné potreby, karty, loptičky..) 
Základný rozdiel medzi TPT a psychoterapiou je, že do procesu vstupujeme nie z pozície mysle, ale z pozície tela, s ktorým aktívne pracujeme počas celej terapie (pohybom, gestom, tancom,..).

Za tanec považujeme všetky neverbálne prejavy človeka (tanec, postúra, pohyb, gesto, dych,..), ktoré majú komunikačný potenciál, odrážajú naše prežívanie a skúsenosť s vonkajším svetom. Na tanec nenahliadame z estetického hľadiska, nehodnotíme ho ani nevytvárame choreografie. Ide o expresívnu (vyjadrovaciu) kvalitu pohybu, ktorá je pre každého jedinečná a neopakovateľná. Ovládanie tanečnej techniky nie je potrebné, lebo vzhľadom na vyššie uvedené sme presvedčení, že každý vie tancovať 🙂

Výhodou je, že telo vie rozprávať tam, kde ťažko nájsť slová. Niekedy sa stane, že v procese verbálnej terapie klient stagnuje a nevie sa posunúť ďalej. Vtedy môže pomôcť spojenie s telom, pohybom, ktorý rozprúdi energiu v tele a v mysli sa môže udiať taký istý posun. Cez hru a kreativitu klient zažíva bezpečie, možnosť vyjadriť svoje emócie, prijatie, v ktorom sa môže viac otvoriť a transformovať svoju tému, skúsenosť, ktorú by verbálne nebol schopný uchopiť. Prostredníctvom tela dochádza k sebauvedomeniu, k pocíteniu svojej sily, osobnosti a prežitku „JA SOM“. Telo poskytuje ukotvenie a uzemnenie, ktoré napomáha klientovmu procesu.

Áno. Je to skvelý spôsob ako obnoviť kontakt a vzťah so svojim telom, prežívaním a emóciami.  Prostredníctvom TPT možno získať skutočný obraz o svojom vlastnom tele, nájsť v ňom spojenca a podporovateľa v živote.

 

Projekt bol podporený Nadáciou mesta Bratislava z grantového programu KOMUNITY – Komunitné priestory 2022.

Scroll to Top