fbpx

Chuť žiť

 

Terapia zameraná na telo

Skupiny tanečno-pohybovej terapie pre ľudí s poruchami príjmu potravy v spolupráci s 4Arts Therapy

Čo je to terapia zameraná na telo?

Terapia zameraná na telo, známa aj ako tanečno-pohybová terapia, je forma terapie, v rámci ktorej sa kombinuje pohyb, slová a kreativita. Aby ste sa jej zúčastnili, nemusíte byť profesionálny tanečník ani tanečnica – pohyb slúži len ako technika na vyjadrenie emócií, ktoré tu a teraz prežívame.

Skupiny tanečno-pohybovej terapie organizujú a vedú v spolupráci s nami terapeutky zo združenia 4Arts Therapy, Magdalena Takáčová a Lucia Šuplatová, ktoré majú ukončený 4-ročný výcvik tanečno-pohybovej terapie v Českej republike a sú členkami TANTER (Česká asociácia Tanečno-pohybovej Terapie).

Aké sú ciele terapie zameranej na telo?

  • zlepšiť vzťah k svojmu telu
  • naučiť sa porozumieť emóciám a pocitom v tele
  • vyskúšať si prácu s úzkosťami a relaxačné techniky
  • uvoľniť sa od stresu, napätia a zrelaxovať
  • podporiť svoju kreativitu a navrátiť pocit spontánnej radosti z prítomného okamihu

Dlhodobá terapia zameraná na telo

Pokiaľ máte záujem o dlhodobú tanečno-pohybovú terapiu, registrujte sa na skupiny združenia 4 Arts Therapy! Skupiny budú prebiehať pravidelne od januára do júna 2023 každú stredu v čase od 15:30-16:50 na adrese Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava.

Skupiny sú dve:

  • Skupina pre mladých ľudí od 15 do 19 rokov
  • Skupina pre dospelých

Cena za jednu skupinu je 15 eur/osoba. V prípade, že by boli financie prekážkou, neváhajte kontaktovať organizátora na mail: alebo na číslo: 0911 453 111 .

Skupiny terapie zameranej na telo v komunitnom centre Chuť žiť

Skupiny v roku 2022 prebiehali raz do mesiaca v našom komunitnom centre v Bratislave. Kapacita skupiny je 8 ľudí. Skupiny boli otvorené, zúčastniť sa ich mohli ako nováčikovia, tak aj ostrieľané účastníčky a účastníci.

Skupiny sme realizovali v roku 2022 vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy z grantového programu Komunity – komunitné priestory 2022. Ich fungovanie v roku 2023 obnovíme až po opätovnom získaní zdrojov. 

Expresívna forma terapie orientovaná na telo. Využíva tanec, pohyb, gesto, pozíciu tela ako symbol, metaforu, ako vyjadrovací nástroj, primárny komunikačný kanál (klienta aj terapeuta) a ako prostriedok želanej zmeny. V TPT pracujeme aj s verbalizáciou procesu a prežívania. Cieľom TPT je bezpečné prepojenie so svojim telom a emóciami, spoznanie, zvedomenie, prijatie vlastného aktuálneho pohybového prejavu a získanie reálneho sebaobrazu o samom sebe. Nachádzanie zdrojov v tele prostredníctvom priameho telesného a pohybového zážitku. TPT pracuje spôsobom „zdola hore“ (bottom-up approach) kedy cez zážitok a zmenu v tele a jeho prejave vytvárame zmenu na úrovní mysle aj duše.

Zvyčajne skupinová terapia trvá 1,5 hodiny, individuálna 50 min. Stretnutia sú pravidelné, v ideálnom prípade 1x týždenne.
Na začiatku terapie prebieha úvod s napojením sa na svoje telo a aktuálnu tému, ktorú klient/klienti prinášajú. Téma sa ďalej rozvíja a spracúva cez pohyb a telo za plnej a aktívnej prítomnosti terapeuta a jeho intervencií. Na záver dochádza k integračnej časti, kedy proces ustáva a klient verbalizuje svoj pohybový zážitok a zasadzuje ho do kontextu svojho života.
Počas terapie sa používa aj hudba a terapeutické pomôcky (napr. šatky, výtvarné potreby, karty, loptičky..) 
Základný rozdiel medzi TPT a psychoterapiou je, že do procesu vstupujeme nie z pozície mysle, ale z pozície tela, s ktorým aktívne pracujeme počas celej terapie (pohybom, gestom, tancom,..).

Za tanec považujeme všetky neverbálne prejavy človeka (tanec, postúra, pohyb, gesto, dych,..), ktoré majú komunikačný potenciál, odrážajú naše prežívanie a skúsenosť s vonkajším svetom. Na tanec nenahliadame z estetického hľadiska, nehodnotíme ho ani nevytvárame choreografie. Ide o expresívnu (vyjadrovaciu) kvalitu pohybu, ktorá je pre každého jedinečná a neopakovateľná. Ovládanie tanečnej techniky nie je potrebné, lebo vzhľadom na vyššie uvedené sme presvedčení, že každý vie tancovať 🙂

Výhodou je, že telo vie rozprávať tam, kde ťažko nájsť slová. Niekedy sa stane, že v procese verbálnej terapie klient stagnuje a nevie sa posunúť ďalej. Vtedy môže pomôcť spojenie s telom, pohybom, ktorý rozprúdi energiu v tele a v mysli sa môže udiať taký istý posun. Cez hru a kreativitu klient zažíva bezpečie, možnosť vyjadriť svoje emócie, prijatie, v ktorom sa môže viac otvoriť a transformovať svoju tému, skúsenosť, ktorú by verbálne nebol schopný uchopiť. Prostredníctvom tela dochádza k sebauvedomeniu, k pocíteniu svojej sily, osobnosti a prežitku „JA SOM“. Telo poskytuje ukotvenie a uzemnenie, ktoré napomáha klientovmu procesu.

Áno. Je to skvelý spôsob ako obnoviť kontakt a vzťah so svojim telom, prežívaním a emóciami.  Prostredníctvom TPT možno získať skutočný obraz o svojom vlastnom tele, nájsť v ňom spojenca a podporovateľa v živote.

Návrat hore