fbpx

Chuť žiť

 

Komunitný priestor

Komunitný priestor vznikol vďaka projektu „Chuť žiť“ podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje od júla 2022 do novembra 2023. Ukončením tohto projektu uzatvárame aj náš komunitný priestor. Zachovávame však fungovanie niektorých aktivít, napríklad podporných skupín, na ktoré sa môžete registrovať TU. 

Ako fungoval komunitný priestor?

Komunita bol dostupný nízkoprahový priestor pre ľudí s poruchami príjmu potravy, ženy aj mužov, bez ohľadu na vek, a ich blízkych. V komunite mohli návštevníci a návštevníčky nájsť množstvo vzdelávacích či terapeutických aktivít, ale aj bezpečný priestor na jedenie, spoznanie nových ľudí, rozvíjanie svojich záujmov a trávenie voľného času. Viac o fungovaní komunity sa môžete dozvedieť aj v tomto článku.

Tvorivé dielne

Mladí ľudia prichádzali, aby dali na papier, čo cítia alebo cez hlinu vyjadrili, čo vnímajú.

Hry na vzájomné spoznanie sa

Hlbinné večery, Dixit, práca s kartami, zdieľanie si skúseností… V komunite vznikali kamarátstva a jej hlavným zmyslom bola vzájomná podpora.

Besedy

Na besedy prichádzali rôzne osobnosti zdieľať svoju osobnú skúsenosť, inšpirovať aj vzdelávať.

Podporné skupiny

Podporné skupiny pre mládež aj pre rodičov boli najobľúbenejšou aktivitou v komunite.

 • Kto a kedy mohol prísť?

  Komunitný priestor bol určený ľuďom s poruchami príjmu potravy (dievčatám aj chlapcom, ženám aj mužom), rovnako ako pre ich blízkych (rodičia, partneri...). Niektoré aktivity, ako napr. besedy, boli otvorené aj pre širokú verejnosť. Nebolo potrebné prísť so žiadnymi "papiermi" od lekára.

 • Pravidlá komunity

  Každý priestor či komunita má svoje pravidlá fungovania. Návštevníci boli povinní si ich pred prvým príchodom prečítať a svojou prítomnosťou nám dali informáciu, že sa s nimi oboznámili a súhlasili s nimi.

 • Spracovanie osobných údajov

  Podmienkou vstupu do komunity bol aj formulár (online registrácia) či tlačivo podpísané zákonným zástupcom so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

 • Aké boli podmienky vstupu do komunity?

  Vstup do komunitného priestoru bol bezplatný 🙂

Parneri komunitného priestoru

Tento program sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

chutzit
Návrat hore