fbpx

Chuť žiť

 

Venujte 2% z dane pre Chuť žiť

Aj malé číslo môže pomôcť veľkej veci. Len za minulý rok sme pomohli viac ako 1000 ľuďom. Deťom, ktoré mali pocit, že sú na svoj problém sami. Rodičom, čo nevedeli, ako pomôcť svojmu dieťaťu, kým sa sa o 3 či 6 mesiacov dostanú k odborníkovi. Mladým ľuďom, ktorí nemali podporu v rodine a nemohli si dovoliť odbornú pomoc. Ženám a mužom, čo sa roky trápili s ochorením a mysleli si, že majú iba slabú vôľu, prípadne nie sú „hodní“ pomoci. Aby sme mohli pomáhať naďalej, potrebujeme Vašu pomoc.

Darujem 2% ako fyzická osoba – zamestnanec

chut-zit
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
chut-zit
Vyhlásenie poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

1, Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2, Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3, Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Darujem 2% ako právnická osoba alebo fyzická osoba (ktorá si daňové priznanie robí sama)

Vyplňte v Daňovom priznaní kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Uvádza sa iba IČO a názov, teda:

IČO: 52257622
NÁZOV: EDI SLOVENSKO

Dôležité termíny

Do 15. februára 2022 – Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané a daňové priznanie robia so zamestnávateľom, si do tohto termínu podavajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, ak majú odklad na podanie DP tak je to termín do 30.6.2022.

Do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Návrat hore