fbpx

Chuť žiť

 

Webinár pre školy – ako robiť prevenciu porúch príjmu potravy?

webinár pre školy - Chuť žiť

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú stále aktuálnejšou témou medzi deťmi a mladými ľuďmi. V dôsledku pandémie narástol výskyt tohto ochorenia až o 30%. Medzi významné rizikové faktory podnecujúce vznik ochorenia patrí negatívny body image, pričom štatisticky je každé druhé dievča nespokojné so svojím telom. Podiel na vzniku PPP môžu mať aj sociálne siete, šikana zameraná na výzor a body shaming, nezdravé stravovacie či pohybové návky, tlak okolia na výkon a výzor a podobne. 

Škola je priestor, ktorý dokáže výrazne ovplyvniť vzťah mladých ľudí k stravovaniu aj vnímaniu svojho tela. Pozývame preto základné a stredné školy, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia, učiteľov a učiteľky, školských psychológov a psychologičky na webinár na tému prevencie porúch príjmu potravy na školách. 

chutzit

WEBINÁR - PREVENCIA PPP NA ŠKOLÁCH

Webinár v 90 minútach zhrnie napríklad nasledovné témy:

 • čo spadá medzi poruchy príjmu potravy?
 • ako vypozorovať, že žiak/žiačka na škole má PPP?
 • ako pomôcť žiačke/žiakovi s PPP?
 • aká je úloha školy a školského psychológa pri adresovaní PPP u dieťaťa?
 • ako podporiť dieťa s PPP v návrate do školského kolektívu? 
 • ako pracovať s programom prevencie PPP?

Okrem teoretických poznatkov a praktického usmernenia na webinári predstavíme náš komplexný program prevencie pre školy, vrátane popisu práce s ním, ukážky aktivít a videí. Po webinári nasleduje otvorená diskusia. 

Pre koho je webinár určený?

Webinár je určený základným a stredným školám, učiteľom a učiteľkám, školským psychológom a psychologičkám, koordinátorom a koordinátorkám prevencie, pracovníkom a pracovníčkam s mládežou, výchovným poradcom a poradkyniam, občianskym združeniam a vzdelávacím inštitúciám.

Kedy sa webinár odohrá?

Webinár sa uskutoční 15.11. od 17:00 do 18:30 na platofrme ZOOM.

Čo je obsahom webináru?

Webinár v 90 minútach zhrnie napríklad nasledovné témy:

 • čo spadá medzi poruchy príjmu potravy?
 • ako vypozorovať, že žiak/žiačka na škole má PPP?
 • ako pomôcť žiačke/žiakovi s PPP?
 • aká je úloha školy a školského psychológa pri adresovaní PPP u dieťaťa?
 • ako podporiť dieťa s PPP v návrate do školského kolektívu? 
 • ako pracovať s programom prevencie PPP?

Okrem teoretických poznatkov a praktického usmernenia na webinári predstavíme náš komplexný program prevencie pre školy, vrátane popisu práce s ním, ukážky aktivít a videí. Po webinári nasleduje otvorená diskusia. 

Bude z webinára robený záznam?

Z časti webinára bude zhotovený záznam. 

Kto sú lektorky?

Webinár lektoruje dvojica:

 • školská psychologička Mgr. Zuzana Janečková
 • spoluautorka programu prevencie PPP a zakladateľka organizácie Chuť žiť Valentína Sedileková

Je webinár bezplatný?

Webinára sa môžete zúčastniť bezplatne, respektíve za dobrovoľný príspevok: https://edis.darujme.sk/pomaham-s-chutzit/

Záznam z webináru nájdete tu:

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

chutzit

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore