Pozreli sme sa na to, čo trápi mladých ľudí

Dotazník vyplňovali dve skupiny: 107 ľudí, ktorí sa identifikovali ako rodičia, a 97 ľudí, ktorí sa identifikovali ako mladí ľudia. Cieľom bolo u oboch skupín skúmať znalosti o poruchách príjmu potravy, vnútorné prežívanie, dôveru v prostredie, sebaobraz a sebaprijatie, stravovacie návyky a dopady pandémie COVID-19. 

Čo všetko vedie k rozvoju porúch príjmu potravy

Zamysleli ste sa už nad tým, ako vnímate sami seba? Ako ste spokojní so svojou postavou, hmotnosťou, výzorom a charakterom? Cítite sa byť dostatoční pre svoje okolie? Žijete v prostredí, ktoré má vašu dôveru a kde sa cítite bezpečne? Dôverujete si? 

Vznik porúch príjmu potravy (PPP) je podmienený viacerými rizikovými faktormi, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Aspoň jeden z nich sa zvyčajne vyskytuje v živote každého z nás, no poruchy príjmu potravy sa vyskytnú len u geneticky predisponovaných jedincov. Medzi rizikové faktory patrí nielen spomínaná genetika, ale aj osobnostné črty (perfekcionizmus, úzkostlivosť, nízke sebavedomie), prostredie (hmotnosť rodičov a blízkych a ich spokojnosť so sebou, kriticizmus, tlak na výkon), kultúra (dostupnosť jedla, idealizácia štíhlosti) a podobne.

Napriek tomu, že niektoré z vyššie spomínaných rizikových faktorov sa môže objaviť v rodine, žiadna rodina nenesie vinu za vznik ochorenia u dieťaťa.

Čomu čelia mladí

Zaujímalo nás, do akej miery sú tieto faktory prítomné v životoch mladých ľudí a rodičov. Vytvorili sme preto dva dotazníky, ktoré vyplnilo dokopy 204 respondentov (107 rodičov a 97 mladých ľudí). 50% rodičov-respondentov uviedlo, že sa v rodine trápili/trápia s poruchami príjmu potravy. Pri mladých respondentoch trpelo poruchami príjmu potravy 29% z nich a ďalších 30% má podozrenie, že sa ich PPP môžu týkať.

Odpovede z dotazníkov neslúžia ako reprezentatívny prieskum, ale práve výsledky z nich aj na menšej vzorke iba potvrdzujú výsledky zahraničných štúdií, ktoré sa venujú dopadu pandémie COVID-19 na rozvoj PPP u mladých, či enormný tlak na štíhlosť a výkon, ktorý je prítomný v dnešnej spoločnosti. 

 

Menej ako polovica rodičov uviedla, že je spokojná so svojím telom

Napriek tomu, že rodičia prejavujú dobré znalosti v oblasti výživy a často ako zdroje používajú odborné články, až 80% z nich uviedlo, že sa v ich živote objavil náznak narušeného vzťahu k jedlu – od držania diét, cez výčitky po jedle alebo nespokojnosť samého so sebou. 89% opýtaných tiež uviedlo, že takéto správanie pozoruje aj u svojich detí. 

Viac ako polovica rodičov tiež kladie dôraz na úspech a kvalitný výkon svojich detí a viac ako dve tretiny používajú kritiku a pokarhanie ako nástroj na motivovanie detí. Viac ako dve tretiny rodičov má tiež potrebu mať dieťa pod kontrolou a vedieť, kde je, čo robí a čo sa s ním deje. Takmer polovica u svojich detí vníma, že sa boja robiť chyby, 28% pri tejto otázke uviedlo “neviem”.

Rodičia tiež majú vo veľkej miere (75% opýtaných) tendenciu nahlas komentovať vzhľad a hmotnosť druhých ľudí a viac ako tretina verí, že štíhli ľudia bývajú úspešnejší a obľúbenejší. Viac ako polovica rodičov si tiež všíma, že niekto v rodine komentuje vzhľad ich detí

83% respondentov tiež uviedlo, že vo väčšej či menšej frekvencii komentuje svoju postavu a nespokojnosť so svojím výzorom pred dieťaťom, a 68% opýtaných toto správanie eviduje aj pri svojich deťoch.

 

Kompletný výber z výsledkov prieskumu nájdete po kliknutí na obrázok

92% mladých pociťuje výrazné zmeny vo svojom živote v dôsledku pandémie

Mladí majú tendenciu sa často podceňovať, vyše polovica sa necíti byť dosť dobrý. Vyše tretina neverí, keď ich niekto pochváli, a takmer polovica sa bojí povedať nahlas svoj názor. 

Ukazuje sa, že rodina býva dobrým zdrojom podpory, lenže vo viacerých prípadoch mladí uviedli, že aj keď podporu vnímajú, rodičia ju nevedia prejavovať. Takmer polovica respondentov uviedla, že sa boja, že nespĺňajú očakávania rodičov.

Iba 15% mladých uviedlo, že sú spokojní so svojou hmotnosťou. 82% vníma, že sa ich hmotnosť od marca 2020 zmenila. 85% má strach z priberania, takmer polovica opýtaných cvičí aj keď už nevládzu a majú výčitky, keď sú unavení. 

3/4 uviedli, že majú úzkosť pri niektorých skupinách potravín a drvivá väčšina pociťuje v rôznej intenzite výčitky po jedle. 82% tiež uviedlo, že keď sa zdravo stravujú, ich sebavedomie a sebahodnota výrazne alebo mierne stúpa.

U viac ako polovice mladých je tiež prítomné presvedčenie, že keď schudnú, ich život sa zmení k lepšiemu. 64% verí, že štíhli ľudia bývajú šťastnejší a obľúbenejší. Takmer dve tretiny zažívajú nepríjemné posmešky a komentáre na svoje telo a výzor. Takéto posmešky a komentáre prichádzajú najčastejšie od kamarátov a spolužiakov, rodičov a anonymov na sociálnych sieťach

Dotazník sa venoval aj sociálnym sieťam. Ukázalo sa, že drvivá väčšina zažila pocit nedostatočnosti pri pohľade na štíhle dievčatá/vypracovaných chlapcov a 84% respondentov uviedlo, že to, čo videli na sociálnych sieťach ich ovplyvnilo natoľko, že začali viac riešiť svoju stravu, postavu a cvičenie.

 

Kompletný výber z výsledkov prieskumu nájdete po kliknutí na obrázok

 

Ak máte po jedle výčitky, ste nespokojní so svojou hmotnosťou, prípadne zažívate nepríjemné komentáre na svoju postavu, ktoré ovplyvňujú váš psychický stav, alebo sa vás týkajú poruchy príjmu potravy, neváhajte sa obrátiť na našu ONLINE PORADŇU

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien