O projekte

PREČO?

Projekt Chuť žiť rieši problém porúch príjmu potravy (ďalej PPP) na Slovensku. Podľa medzinárodných štatistík 5,7% ženskej populácie trpí anorexiou, 7,3% bulímiou a od 6 do 45% atlétok ma problémy s PPP. Čo sa týka mužskej populácie, 2,1% trpí bulímiou a 0 až 19% atlétov trpí, prípadne si prešlo PPP. Pri adolescentoch sa toto číslo pohybuje okolo 5% a anorexia je treťou najčastejšou duševnou chorobou, ktorej úmrtnosť sa pohybuje okolo 17% až 20%. Všetky spomenuté čísla rastú.

Na Slovensku je téma PPP tabu. Ľudia nedisponujú dostatočnými informáciami. Na základe prieskumu, ktorý pre projekt vytvorila prieskumná agentúra 2muse, 33% Slovákov nevie, že by pacientom s PPP mali odporučiť lekársku pomoc; 33% si myslí, že anorexia je len módny výstrelok, 25% tvrdí, že PPP sa týkajú len mladých dievčat a 17% nevie, že PPP môžu končiť smrťou. Veria mýtom a trpiaci nemajú chuť ani odvahu dať sa liečiť a polovica ľudí nevie, že PPP môžu končiť smrťou.

Čo je pre projekt veľmi pozitívna správa, z prieskumu vyšlo, že ľudia žiadajú vedieť viac informácií, boli by radi, keby vznikla kampaň a mladí ľudia by prijali workshopy na školách, ktoré by viedol človek, čo si PPP prešiel.

Liečebný systém PPP na Slovensku je alarmujúci. Pre mladistvých je pre celé Slovensko vyhradených iba 6 lôžok na oddelení detskej psychiatrie na Kramároch v Bratislave. Pre dospelých existuje liečebný ústav v Pezinku, v ktorom sa však liečia aj iné choroby, nielen PPP. Trpiaci majú problém spozorovať príznaky a vyhľadať lekársku pomoc. Psychiatrov je veľmi málo, mnohí psychológovia neprijímajú pacientov s PPP a kontakty na internete sú neaktuálne.

ČO A AKO?

Projekt má niekoľko častí. Prvá je celoslovenská edukačná kampaň, ktorá zahŕňa média, predovšetkým internet. Mala by šíriť prevenciu, tému PPP odtabuizovať a poukázať, že je to akútny problém, ktorý sa musí začať riešiť. Taktiež bude ľudí vzdelávať, čo PPP naozaj sú, búrať mýty a viesť k porozumeniu chorých. Druhá pokrýva pacientov a odborníkov. Prostredníctvom projektu by sme radi ľudí naučili rozoznávať príznaky a namotivovali ich, aby vyhľadali lekársku pomoc. Zároveň vytvorí celoslovenskú sieť špecialistov, čo zahŕňa psychiatrov, psychológov, výživových poradcov, liečebné inštitúcie a organizácie venujúce sa duševnému zdraviu. Vďaka tejto sieti budeme vedieť poslať chorých k odborníkovi, ktorého si nájdu na projektovej stránke. Na stránke budú môcť ľudia nájsť lekára, s ktorého menom bude uvedená adresa a kontaktné údaje. Okrem toho bude stránka zahŕňať kompletné informácie o PPP, o projekte a jeho aktivitách, online poradňu a rôzne odkazy. Treťou časťou je komplexný balík edukačných aktivít, ako sú benefičné koncerty, workshopy na školách, verejné diskusie, prednášky (pedagógovia, tréneri, športovci…), osobnú propagáciu projektu na rôznych podujatiach, natáčanie videií, robenie proma, či menšie aktivitky ako výstava obrazov maľovaných chorými a pod.

Projekt chce okrem toho vytvárať komunity ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú byť zdraví, v spolupráci s internetovou poradňou Ipčko bojovať proti Pro-Ana skupinám a zastrešovať dobrovoľníkov, dať im nové skúsenosti a zariadiť, aby spolu s projektom rástli aj oni.

KTO?

Valentína Sedileková – liečená anorektička, iniciátorka projektu

Liga za duševné zdravie: odborný garant projektu

MUDr. Martina Paulínyová: odborná garantka projektu v oblasti psychiatrie

Ivana Mesárošová, MSc: odborná garantka projektu v oblasti výživy

PROJEKT PODPORILI: Respect APP, O2, 2muse,  Interez.sk, Ipčko.sk

  Ivana Mesárošová                                                                                                                  Valentína Sedileková