15. októbra 2018

O projekte

 

Chuť žiť šíri prevenciu, pomoc a edukáciu v problematike porúch príjmu potravy (PPP). Venuje sa štyrom kategóriám: verejnosti, tínedžerom, rodičom a športovcom. Jeho poslaním je zvýšiť informovanosť, šíriť prevenciu a zlepšovať liečbu PPP na celom Slovensku.

 

Najväčšou snahou projektu je založenie oddelení pre PPP na hospitalizáciu pacientov, kde budú pôsobiť odborníci: psychiatri, psychológovia a nutriční poradcovia, a zriadiť stacionáre vo väčších mestách Slovenska. 

 

Ďalší cieľ sa týka pomoci psychiatrom, ktorých počty sú veľmi nízke. V rámci projektu sa vypracujú metodické príručky pre učiteľov a študentov medicíny, aby mali všetky dôležité informácie o tejto problematike. Plán by mal vyvrcholiť opakovanou kampaňou so zámerom prilákať študentov na štúdium psychiatrie.

 

Pre zefektívnenie pomoci sa s partnerom Dodom Dobríkom at. al., pripravuje četbot, ktorý bude dostupný online na Messengeri s úlohou pomáhať komukoľvek, kto to potrebuje.

 

V rámci edukácie a šírenia prevencie prebiehajú workshopy, diskusie, školenia a semináre so žiakmi, študentmi, psychológmi, trénermi, učiteľmi aj laickou verejnosťou. Prebieha tiež organizácia benefičných koncertov, podujatí, arteterapickej výstavy, premietania pripravovaného filmu o anorexii, či knihy pre deti a mládež o anorexii a bulímii.

 

Dôležitou súčasťou je tiež webstránka, ktorá zahŕňa potrebné informácie o PPP pre všetky štyri kategórie, četovaciu hlavičku so psychológmi za spolupráce s IPčkom.sk, uverejňujú sa tiež skutočné destigmatizačné príbehy na blogu – platforme na Psych.sk a pracuje sa na sekciách s pravidelnými článkami o výžive a nešpecifických PPP. Prebieha tiež sieťovanie doktorov a vytváranie spolupráce, vďaka ktorej sa zjednoduší vyhľadávanie odbornej pomoci. Na stránke budú aktuálne informácie a pacienti budú mať istotu, že sa dočkajú potrebnej pomoci.

 

Projekt taktiež poskytuje možnosť dobrovoľnej realizácie v rámci tímu Chuť žiť. Dobrovoľníci z celého Slovenska bez ohľadu na vek sa môžu zapojiť do projektu a rozvíjať svoje zručnosti. Valentína sa snaží dávať priestor na vlastné iniciatívy a zabezpečiť, aby s projektom rástli aj členovia.  

 

Projekt Chuť žiť bol založený Valentínou Sedilekovou na základe osobnej skúsenosti s PPP. Funguje vďaka pomoci partnerov, predovšetkým reklamnej agentúry RESPECT APP, Ligy za duševné zdravie, O2, IPčko.sk, Interez.sk, 2muse a finančných podporovateľov z crowdfundingovej kampane. Odbornými garantmi sú MUDr. Martina Paulinyová z NÚDCH, Ivana Kachútová, MSc, a Liga za duševné zdravie.