fbpx

Chuť žiť

 

Komplexný multidisciplinárny program

pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych

Intenzívna podpora celého tímu odborníkov po dobu 6 mesiacov.  

Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu. regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Multidisciplinárny program je na rok 2023 kapacitne naplnený. Môžete vyplniť formulár záujmu o účasť na rok 2024 a pri otvorení novej registrácie vás budeme prednostne kontaktovať.

Prečítajte si evaluačnú správu od odbornej hodnotiteľky programu:

Čo je to multidisciplinárny program?

V rámci tohto programu vám poskytneme podporu tímu odborníkov z rôznych profesií, ktorý vás bude sprevádzať na ceste k uzdraveniu. Počas 6 mesiacov budete môcť čerpať podporu psychologičky, nutričnej špecialistky, peer konzultantky a case manažérky (sociálnej pracovníčky), ktorá pre vás, okrem iného, bude styčnou a kontaktnou osobou pre všetky organizačné záležitosti.   

Okrem samotného tímu pre vás bude k dispozícii aj komunitný priestor, ktorý bude fungovať od pondelka do štvrtka medzi 15:30 do 19:30. Do tohto klubu môžete chodiť pravidelne po škole alebo práci a účastniť sa rôznych skupinových aktivít, najesť sa v podpornom prostredí a rozvíjať svoje záujmy, často potlačené do úzadia samotným ochorením.

Ako program prebieha?

Máte veľké slovo v tom, ako bude vo finále služba vyzerať. Cieľom je, aby bola čo najlepšie ušitá na váš režim a zároveň efektívna a maximálne podporná na vašej ceste k uzdraveniu.

Program zahŕňa spoluprácu s celým tímom odborníkov, s ktorými sa stretávate individuálne, ale aj multidisciplinárne (na stretnutí sú prítomní viacerí odborníci). Frekvencia stretnutí, zapojenie rodinných príslušníkov a vašich blízkych, ako aj dĺžka programu a intenzita jednotlivých služieb, záleží od vašej dohody s tímom. 

Odporúčame, aby stretnutia s odborníkmi prebiehali osobne, ale možná je aj kombinácia online a osobných strenutí. Stretnutia môžu byť individuálne, ale aj rodinné.

Doplňujeme, že nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Aké sú úlohy jednotlivých odborníkov?

V rámci programu budete môcť čerpať poradenstvo a podporu od:

  • psychologičky, s ktorou pôjdete to hĺbky svojho prežívania
  • nutričnej špecialistky, s ktorou budete pracovať na obnovení prirodzeného a dostatočného stravovania, zdravého vzťahu k jedlu a na slobode v stravovaní
  • peer konzultantky, osoby uzdravenej z PPP, ktorá zdieľa podobnú skúsenosť ako máte vy, a ktorá vás bude podporovať na ceste k uzdraveniu
  • case manažérky – sociálnej pracovníčky, ktorá zastreší všetky organizačné aj administratívne náležitosti a bude vám vedieť poskytnúť aj sociálne poradenstvo
  • komunity, ktorú nájdete každé poobedie (pondelok až štvrtok) v klube v našom centre

Kto sa môže programu účastniť?

Program je určený pre ľudí s ochorením na spektre porúch príjmu potravy (od mentálnej anorexie, bulímie až po diagnózu záchvatového prejedania, atypické formy, nešpecifické PPP a iné). Oficiálna diagnóza nie je podmienkou. Programu sa môže účastniť aj rodina a iné blízke osoby klienta (napr. partner, atď.). 

Nakoľko je pre efektivitu programu potrebné stretávať sa aj osobne, podmienkou vstupu do služby je možnosť dochádzať do Bratislavy vo frekvencii aspoň raz týždenne. Z podstaty projektu, ktorý túto službu financuje, sa teda jedná o ľudí a rodiny, ktoré žijú na území Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho kraja.

Podmienkou účasti v programe je tiež spolupráca so všetkými odborníčkami v rámci tímu (teda čerpanie psychologického poradenstva, nutričného poradenstva aj peer podpory), pre zabezpečenie čo najväčšieho pozitívneho dopadu služby. 

Účasť na komunitných aktivitách je dobrovoľná, nie je podmienkou vstupu do programu (aj keď dochádzanie do komunity odporúčame).

Kto v programe pracuje - naše odborníčky

chutzit

Martina Značko
case manažérka

Mgr. Miroslava Takáčová

Miroslava Takáčová
psychologička

vcelieule

Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka

chutzit

Frederika Burzová
peer konzultantka

chutzit

Veronika Kolejáková
psychologička

chutzit

Katarína Letková
nutričná špecialistka

chut-zit

Zuzana Čižmárová
peer konzultantka

Sociálnu prácu som sa rozhodla študovať hlavne z dôvodu, že chcem ľuďom pomáhať a baví ma práca s ľuďmi. Po absolvovaní magisterského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som začala pracovať ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie v Domove sociálnych služieb v Košiciach, kde som mala na starosti vedenie záujmových činností, pohybové aktivity aj nácviky tanečných vystúpení.

Túžila som po zmene a tak som sa presťahovala do Prahy, kde sa mi naskytla úžasná príležitosť pracovať v neziskovej organizácii, ako pracovná konzultantka podporovaného zamestnávania metódou IPS, ktorá pracuje s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením. Zapájala som sa do procesu destigmatizácie tejto cieľovej skupiny, podieľala sa na edukačnej činnosti návštevníkov v oblasti duševného zdravia v rámci podujatí ako Babí léto a Mezi ploty, ktoré pravidelne organizuje Psychiatrická nemocnica Bohnice.

Zaujímam sa o rôzne nové prístupy k práci s ľuďmi, ktoré sa snažím do svojej práce implementovať, ako je napríklad metóda CARe, motivačné rozhovory a recovery prístup.

Väčšinu voľného času trávim so svojim snúbencom, ktorý s radosťou ochutnáva moje kulinárske počiny. Baví ma jóga a témy prepájania fyzického a duševného zdravia. Mojim dlhodobým cieľom je žiť udržateľnejšie s ohľadom na životné prostredie, s čím je neoddeliteľne spojená aj strava, ktorá, pri správnom výbere, dokáže byť prospešná pre telo aj planétu. Tento mindset a chuť pomáhať ľudom ma doviedli do Chuť žiť, kde mám možnosť prepojiť svoje záľuby s prácou.

Mgr. Miroslava TakáčováMôj záujem o ľudí a prácu s nimi vyústil až v štúdium psychológie, ktoré som úspešne absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy som mala možnosť spoznávať ľudí so svojimi životnými „boľačkami“ takpovediac z rôznych súdkov. V rámci Chuť žiť sa venujem tomu, čo ma baví a napĺňa najviac, a to priamemu psychologickému poradenstvu či už osobne, alebo online formou. Momentálne som taktiež frekventnatkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

Predošlá práca so ženami zažívajúcimi násilie ako poradkyňa na krízovej linke mi dala možnosť vnímať, že žiadna situácia nie je tak zlá, aby z nej neexistovala cesta von, do bezpečia. Ženám zažívajúcim partnerské či domáce násilie som poskytovala krízovú intervenciu, psychologické i sociálno-právne poradenstvo, no predovšetkým podporu a pomoc pri riešení problémov v osobnom živote, ale aj v partnerských a rodinných vzťahoch.

Neskôr, na pozícii psychologičky v domove seniorov som si prostredníctvom svojich klientiek a klientov uvedomila, že bez ohľadu na vek sa vždy môžeme niekam posúvať, niečo nové objavovať a žiť spokojný a plnohodnotný život. Najviac som sa venovala klientkam a klientom s úzkosťami, strachom, s depresívnou náladou, s rôznymi rodinnými či vzťahovými problémami, ale aj so závažnejšími psychickými ťažkosťami. Bolo to najmä o hľadaní nádeje v čase, keď už má človek pocit, že sa všetka vytratila, o vzájomnej úcte a ľudskosti.

Popri tejto priamej práci s klientkami a klientmi som mala možnosť zapojiť sa do zaujímavých projektov, ktoré mi rozšírili obzory, a to ako lektorka, ale aj ako externá hodnotiteľka kvality podporných služieb v rámci témy žien zažívajúcich násilie.

Cieľom mojej práce je sprevádzať klientov a klientky na ceste k lepšiemu sebapoznaniu a k porozumeniu svojho vnútorného sveta i správania sa k sebe aj voči ostatným. Keď porozumieme tomu, čo sa v nás odohráva, dokážeme byť úprimnejší k sebe aj k ostatným, a len vtedy sme schopní niečo zmeniť.

vcelieuleSom titulovaná výživárka a nutričná špecialistka, príležitostná youtuberka, powerlifterka na dôchodku a žena, ktorá sa rozhodla šíriť informácie o psychickom a fyzickom zdraví pomocou svojej vytrvalosti. Mojou filozofiou nie je len zdravé telo, ale celková psychická pohoda. Túžim pozitívne ovplyvňovať životy druhých, motivovať a inšpirovať pomocou svojich vedomostí a vášne pre fitness a zdravý životný štýl.

Ako mnoho 15-ročných dievčat, aj ja som chcela zmeniť svoje telo a schudnúť nadbytočné kilogramy. Kvôli rôznym mýtom, vlastnej nevedomosti a dezinformáciám na sociálnych sieťach som sa dostala do kruhu diét a strachu z jedla a priberania. Preto som sa o problematiku stravy a silových tréningov začala zaujímať podrobnejšie, a začala som honbu za informáciami. 

V roku 2017 som sa stala trénerkou 1. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Popri štúdiu výživy som rozbehla vlastný coaching pod menom @tanyasfitlife a okrem práce s klientmi ohľadom stravy a tréningov som začala prispievať na sociálne siete písmonou a videotvorbou ohľadom témy zdravého životného štýlu. 

V roku 2020 som úspešne doštudovala inžiniersky odbor výživy ľudí na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od ukončenia štúdia si ďalej rozširujem svoje vedomosti a skúsenosti v obore výživy, kde sa zameriavam najmä na pozitívny vzťah s jedlom a pohybom. Téma porúch príjmu potravy mi začala byť blízka, keď som si uvedomila, že po rokoch diétovania a vplyvu fitness komunity nemám práve najzdravší pohľad na svoje telo, ani vzťah s jedlom. Začala som sa v tejto téme vzdelávať, spočiatku aby som pomohla sebe, ale dnes svoje skúsenosti a vedomosti využívam a aplikujem pri svojich klientoch. Mojím cieľom v každej spolupráci je, aby mal človek možnosť žiť plnohodnotný a zdravý život po fyzickej aj psychickej stránke.

Vždy som sa chcela stať právničkou a pomáhať ľuďom riešiť ich problémy. Aj keď sa ňou (aspoň študijne) pomaly stávam, postupom času som zistila, že moja láska k ľuďom a túžba pomáhať im v ťažších životných situáciách z právneho uhla nie je to, čo ma napĺňa tak, ako som si v minulosti myslela. Téma duševného zdravia mi bola vždy veľmi blízka, priamo sa ma dotýkala a ja som pochopila, že svoju budúcnosť vidím skôr v pomoci ľuďom z pohľadu duševného zdravia, ktoré pre mňa predstavuje základ nášho každodenného bytia a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života. 

Práca, (alebo skôr poslanie) peer konzultanta mi učarovala tým, že je nositeľom nádeje, podpory a pochopenia cez vlastnú skúsenosť a je vlastne takým svetlom na konci tunela ktoré hovorí o tom, že vyliečenie je možné. Rada by som odovzdala túto nádej a pochopenie ľuďom, ktorí to potrebujú aby vedeli, že je tu niekto pre nich a nemusia v tom byť sami. 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na poradenskú a klinickú psychológiu. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii a už sedem rokov individuálne pracujem s klientmi a klientkami so zameraním na všeobecnú úzkostnú poruchu, stredne ťažkú depresiu, rodinné a vzťahové témy. 

Venujem sa aj problematike klimatickej krízy a dopadu spoločenských zmien, ktorá je v mnohom previazaná s generačne odlišným pohľadom na prežívanie seba a sveta naokolo. Snažím sa priebežne túto tému medializovať v rozhovorochdiskusiách a na odborných konferenciách.

V Chuť žiť pôsobím od októbra 2022 a práca s PPP ma zaujíma ako možnosť pomenovať a zdieľať jedinečné a bohaté prežívanie každej osoby, ktorá so svojimi ťažkosťami prichádza. Ako Gestalt terapeutka vnímam  váhu širších súvislostí a tlaku, akým  spoločenské normy a bezprostredné okolie ovplyvňujú prežívanie sebahodnoty na základe vzhľadu. Verím, že terapia nemá ľudí rýchlo manévrovať do uzdravenia, ale stretnúť ich takí, akí sú a rešpektovať ich proces, sprevádzať klientky a klientov hľadaním spôsobu, ako naplniť svoje potreby a lepšie im porozumieť. Spoločne vieme v bezpečnom a dôvernom priestore vytvoriť podmienky na zmenu a rast a uvedomiť si význam starostlivosti o seba a to, že si starostlivosť zaslúžite.

Popri psychoterapii sa venujem aj môjmu druhému odboru – scenáristickej a dramaturgickej činnosti a pracujem na vlastných dlhodobých projektoch. Vyučovala som psychológiu na medzinárodnom programe International Baccalaureate a vediem Spoločenskovedný seminár na filmovej a divadelnej fakulte VŠMU.

K štúdiu nutričnej terapie ma priviedol záujem o fungovanie ľudského tela, vášeň k vareniu a dobrému jedlu. Nadväzujúce magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia som sa snažila šíriť povedomie o výžive a zdravom životnom štýle medzi širokú verejnosť. Zapájala som sa do organizovania prednášok v rámci projektu NutriCafé, tvorila som edukačné príspevky na sociálne siete univerzity a podieľala som sa aj na edukačnej činnosti návštevníkov v rámci podujatí ako Noc vedcov, Brnenské dni pre zdravie a Festival vedy. 

Svoje vedomosti o výžive si ďalej rozširujem účasťou na odborných konferenciách a nedávno aj získaním certifikátu poradkyne pri dojčení. Skúsenosti som zbierala aj v nutričnej poradni Ne hladu, kde som sa špecializovala na výživu detí a výživu tehotných a dojčiacich žien. V súčasnosti pracujem ako nutričná terapeutka v telemedicínskom programe Vitadio, kde poskytujem terapeutickú podporu a nutričné poradenstvo pre pacientov s cukrovkou. V praxi sa snaží zrozumiteľne tlmočiť vedecky podložené informácie z oblasti výživy s prihliadnutím na jedinečnosť každého klienta. Verím, že každý človek si dokáže prostredníctvom správnych informácií o výžive a vhodnej podpory budovať zdravý vzťahu k jedlu a pozitívne tak ovplyvniť svoje fyzické aj psychické zdravie.

chut-zit

Vždy som chcela pracovať s ľuďmi. Osobná skúsenosť s PPP ma doviedla k záujmu ponoriť sa do sveta duševného zdravia. Ako svoju prvú voľbu som mala zvolené štúdium medzinárodných vzťahov a žurnalistiky, ktoré som aj počas jedného roka absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne. Postupne som ale svoj voľný čas začala vypĺňať viac aktivitami súvisiacimi s tematikou duševného zdravia a psychológie, čo ma len utvrdilo v mojom budúcom smerovaní a zmene, ktorú som sa nakoniec odhodlala urobiť. Pozastavila som svoje štúdium v Brne a mám v pláne sa uchádzať o štúdium psychológie v nasledujúcom roku. 

Téma porúch príjmu potravy mi je blízka nielen kvôli tomu, že súvisí s našim duševným zdravým, ale predovšetkým kvôli mojej osobnej skúsenosti. Práca peer konzultantky bola pre mňa jasnou voľbou a jedným z najľahších rozhodnutí v mojom živote. Po vyliečení sa z mojej PPP som vedela, že ak by som dokázala pomôcť čo i len jednej osobe v jej trápení s poruchami príjmu potravy, celé by to malo ešte väčší zmysel. Preto by som aj pomocou tejto práce rada pomohla klientom uľahčiť ich proces liečby, nájsť ich dôvody prečo či podporiť ich na ceste k úplnému uzdraveniu. Tak ako aj mne pomohlo moje okolie a množstvo odborníkov, myslím si, že si každý zaslúži nebyť v tom sám. 

Okrem práce peera, je mojou srdcovou záležitosťou môj psík Corgi, turistika v horách a trávenie času s mojimi najbližšími. 

Ako sa prihlásiť?

Prvým krokom je vyplnenie registračného formuláru. Na základe zadaných údajov vás bude kontaktovať náš koordinátor, ktorý vám predstaví všetky detaily programu a zodpovie na prípadné otázky. Následné vás prepojí s case manažérkou, ktorá si s vami dohodne prvé stretnutie. 

Pred vstupom do programu sa podpisuje zmluva o poskytnutí služby.

Po vyplnení formulára vás prosíme o trpezlivosť. V súčasnosti je kapacita programu naplnená. Po registrácii vás budeme kontaktovať hneď ako sa uvoľní miesto v programe, v postupnosti podľa poradovníka, v priebehu 2 až 6 mesiacov.

Najčastejšie otázky

Multidisciplinárny program môžete absolvovať, pokiaľ žijete na území Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho kraja (bez ohľadu na trvalé bydlisko). Táto podmienka je nastavená kvôli nevyhnutnosti osobného kontaktu v rámci projektu. Pokiaľ nespadáte do týchto oblastí Slovenska, neváhajte využiť naše ďalšie služby, kde toto obmedzenie nemáme. 

S každou odborníčkou v tíme sa môžete stretnúť jedenkrát do týždňa počas celej doby trvania programu.

Áno, do spolupráce sa budeme snažiť aktívne zapájať aj rodinu či blízkych ľudí, ktorí sú pre klienta dôležití. 

V rámci programu fungujú dva tímy, ktoré prideľujeme klientom podľa voľných kapacít. Nie je možné vybrať si konkrétny tím, alebo si navoliť konkrétne odborníčky. Oba tímy poskytujú kvalitu služby na rovnakej úrovni. Pokiaľ si chcete odborníčky navoliť alebo využiť iba jednu alebo dve konkrétne služby, neváhajte sa registrovať do našich samostatných programov.

V súčasnosti je kapacita programu naplnená, preto vás prosíme o trpezlivosť. Po registrácii vás budeme kontaktovať podľa poradovníka hneď ako sa uvoľní miesto. Čakacia doba sa môže pohybovať od 2 do 6 mesiacov. 

Program si môže dovoliť každý človek alebo rodina bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Náklady za poskytnuté služby sú financované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu.

Názov projektu:Chuť žiť
Typ projektu:Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:júl 2022 – november 2023
Výška príspevku:187 591,60 €
Návrat hore