fbpx

Komplexný multidisciplinárny program

pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych

Intenzívna podpora celého tímu odborníkov po dobu 6 mesiacov.  

Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu. regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo je to multidisciplinárny program?

V rámci tohto programu vám poskytneme podporu tímu odborníkov z rôznych profesií, ktorý vás bude sprevádzať na ceste k uzdraveniu. Počas 6 mesiacov budete môcť čerpať podporu psychologičky, nutričnej špecialistky, peer konzultantky a case manažérky (sociálnej pracovníčky), ktorá pre vás, okrem iného, bude styčnou a kontaktnou osobou pre všetky organizačné záležitosti.   

Okrem samotného tímu pre vás bude k dispozícii aj komunitný priestor, ktorý bude fungovať od pondelka do štvrtka medzi 15:00 do 19:00. Do tohto klubu môžete chodiť pravidelne po škole alebo práci a účastniť sa rôznych skupinových aktivít, najesť sa v podpornom prostredí a rozvíjať svoje záujmy, často potlačené do úzadia samotným ochorením.

Ako program prebieha?

Máte veľké slovo v tom, ako bude vo finále služba vyzerať. Cieľom je, aby bola čo najlepšie ušitá na váš režim a zároveň efektívna a maximálne podporná na vašej ceste k uzdraveniu.

Program zahŕňa spoluprácu s celým tímom odborníkov, s ktorými sa stretávate individuálne, ale aj multidisciplinárne (na stretnutí sú prítomní viacerí odborníci). Frekvencia stretnutí, zapojenie rodinných príslušníkov a vašich blízkych, ako aj dĺžka programu a intenzita jednotlivých služieb, záleží od vašej dohody s tímom. 

Odporúčame, aby stretnutia s odborníkmi prebiehali osobne, ale možná je aj kombinácia online a osobných strenutí. Stretnutia môžu byť individuálne, ale aj rodinné.

Aké sú úlohy jednotlivých odborníkov?

V rámci programu budete môcť čerpať poradenstvo a podporu od:

  • psychologičky, s ktorou pôjdete to hĺbky svojho prežívania
  • nutričnej špecialistky, s ktorou budete pracovať na obnovení prirodzeného a dostatočného stravovania, zdravého vzťahu k jedlu a na slobode v stravovaní
  • peer konzultantky, osoby uzdravenej z PPP, ktorá zdieľa podobnú skúsenosť ako máte vy, a ktorá vás bude podporovať na ceste k uzdraveniu
  • case manažérky – sociálnej pracovníčky, ktorá zastreší všetky organizačné aj administratívne náležitosti a bude vám vedieť poskytnúť aj sociálne poradenstvo
  • komunity, ktorú nájdete každé poobedie (pondelok až štvrtok) v klube v našom centre

Kto sa môže programu účastniť?

Program je určený pre ľudí s ochorením na spektre porúch príjmu potravy (od mentálnej anorexie, bulímie až po diagnózu záchvatového prejedania, atypické formy, nešpecifické PPP a iné). Oficiálna diagnóza nie je podmienkou. Programu sa môže účastniť aj rodina a iné blízke osoby klienta (napr. partner, atď.). 

Nakoľko je pre efektivitu programu potrebné stretávať sa aj osobne, podmienkou vstupu do služby je možnosť dochádzať do Bratislavy vo frekvencii aspoň raz týždenne. Z podstaty projektu, ktorý túto službu financuje, sa teda jedná o ľudí a rodiny, ktoré žijú na území Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho kraja.

Podmienkou účasti v programe je tiež spolupráca so všetkými odborníčkami v rámci tímu (teda čerpanie psychologického poradenstva, nutričného poradenstva aj peer podpory), pre zabezpečenie čo najväčšieho pozitívneho dopadu služby. 

Účasť na komunitných aktivitách je dobrovoľná, nie je podmienkou vstupu do programu (aj keď dochádzanie do komunity odporúčame).

Kto v programe pracuje - naše odborníčky

Martina Šteinová
case manažérka

Mgr. Miroslava Takáčová

Miroslava Takáčová
psychologička

vcelieule

Tatiana Kyseľová
nutričná špecialistka

Mária Dvorská
peer konzultantka

Petra Langová
psychologička

Katarína Orlovská
nutričná špecialistka

Valentína Sedileková
peer konzultantka

Sociálnu prácu som sa rozhodla študovať hlavne z dôvodu, že chcem ľuďom pomáhať a baví ma práca s ľuďmi. Po absolvovaní magisterského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som začala pracovať ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie v Domove sociálnych služieb v Košiciach, kde som mala na starosti vedenie záujmových činností, pohybové aktivity aj nácviky tanečných vystúpení.

Túžila som po zmene a tak som sa presťahovala do Prahy, kde sa mi naskytla úžasná príležitosť pracovať v neziskovej organizácii, ako pracovná konzultantka podporovaného zamestnávania metódou IPS, ktorá pracuje s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením. Zapájala som sa do procesu destigmatizácie tejto cieľovej skupiny, podieľala sa na edukačnej činnosti návštevníkov v oblasti duševného zdravia v rámci podujatí ako Babí léto a Mezi ploty, ktoré pravidelne organizuje Psychiatrická nemocnica Bohnice.

Zaujímam sa o rôzne nové prístupy k práci s ľuďmi, ktoré sa snažím do svojej práce implementovať, ako je napríklad metóda CARe, motivačné rozhovory a recovery prístup.

Väčšinu voľného času trávim so svojim snúbencom, ktorý s radosťou ochutnáva moje kulinárske počiny. Baví ma jóga a témy prepájania fyzického a duševného zdravia. Mojim dlhodobým cieľom je žiť udržateľnejšie s ohľadom na životné prostredie, s čím je neoddeliteľne spojená aj strava, ktorá, pri správnom výbere, dokáže byť prospešná pre telo aj planétu. Tento mindset a chuť pomáhať ľudom ma doviedli do Chuť žiť, kde mám možnosť prepojiť svoje záľuby s prácou.

Mgr. Miroslava TakáčováMôj záujem o ľudí a prácu s nimi vyústil až v štúdium psychológie, ktoré som úspešne absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy som mala možnosť spoznávať ľudí so svojimi životnými „boľačkami“ takpovediac z rôznych súdkov. V rámci Chuť žiť sa venujem tomu, čo ma baví a napĺňa najviac, a to priamemu psychologickému poradenstvu či už osobne, alebo online formou. Momentálne som taktiež frekventnatkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

Predošlá práca so ženami zažívajúcimi násilie ako poradkyňa na krízovej linke mi dala možnosť vnímať, že žiadna situácia nie je tak zlá, aby z nej neexistovala cesta von, do bezpečia. Ženám zažívajúcim partnerské či domáce násilie som poskytovala krízovú intervenciu, psychologické i sociálno-právne poradenstvo, no predovšetkým podporu a pomoc pri riešení problémov v osobnom živote, ale aj v partnerských a rodinných vzťahoch.

Neskôr, na pozícii psychologičky v domove seniorov som si prostredníctvom svojich klientiek a klientov uvedomila, že bez ohľadu na vek sa vždy môžeme niekam posúvať, niečo nové objavovať a žiť spokojný a plnohodnotný život. Najviac som sa venovala klientkam a klientom s úzkosťami, strachom, s depresívnou náladou, s rôznymi rodinnými či vzťahovými problémami, ale aj so závažnejšími psychickými ťažkosťami. Bolo to najmä o hľadaní nádeje v čase, keď už má človek pocit, že sa všetka vytratila, o vzájomnej úcte a ľudskosti.

Popri tejto priamej práci s klientkami a klientmi som mala možnosť zapojiť sa do zaujímavých projektov, ktoré mi rozšírili obzory, a to ako lektorka, ale aj ako externá hodnotiteľka kvality podporných služieb v rámci témy žien zažívajúcich násilie.

Cieľom mojej práce je sprevádzať klientov a klientky na ceste k lepšiemu sebapoznaniu a k porozumeniu svojho vnútorného sveta i správania sa k sebe aj voči ostatným. Keď porozumieme tomu, čo sa v nás odohráva, dokážeme byť úprimnejší k sebe aj k ostatným, a len vtedy sme schopní niečo zmeniť.

vcelieuleSom titulovaná výživárka a nutričná špecialistka, príležitostná youtuberka, powerlifterka na dôchodku a žena, ktorá sa rozhodla šíriť informácie o psychickom a fyzickom zdraví pomocou svojej vytrvalosti. Mojou filozofiou nie je len zdravé telo, ale celková psychická pohoda. Túžim pozitívne ovplyvňovať životy druhých, motivovať a inšpirovať pomocou svojich vedomostí a vášne pre fitness a zdravý životný štýl.

Ako mnoho 15-ročných dievčat, aj ja som chcela zmeniť svoje telo a schudnúť nadbytočné kilogramy. Kvôli rôznym mýtom, vlastnej nevedomosti a dezinformáciám na sociálnych sieťach som sa dostala do kruhu diét a strachu z jedla a priberania. Preto som sa o problematiku stravy a silových tréningov začala zaujímať podrobnejšie, a začala som honbu za informáciami. 

V roku 2017 som sa stala trénerkou 1. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Popri štúdiu výživy som rozbehla vlastný coaching pod menom @tanyasfitlife a okrem práce s klientmi ohľadom stravy a tréningov som začala prispievať na sociálne siete písmonou a videotvorbou ohľadom témy zdravého životného štýlu. 

V roku 2020 som úspešne doštudovala inžiniersky odbor výživy ľudí na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od ukončenia štúdia si ďalej rozširujem svoje vedomosti a skúsenosti v obore výživy, kde sa zameriavam najmä na pozitívny vzťah s jedlom a pohybom. Téma porúch príjmu potravy mi začala byť blízka, keď som si uvedomila, že po rokoch diétovania a vplyvu fitness komunity nemám práve najzdravší pohľad na svoje telo, ani vzťah s jedlom. Začala som sa v tejto téme vzdelávať, spočiatku aby som pomohla sebe, ale dnes svoje skúsenosti a vedomosti využívam a aplikujem pri svojich klientoch. Mojím cieľom v každej spolupráci je, aby mal človek možnosť žiť plnohodnotný a zdravý život po fyzickej aj psychickej stránke.

Pôvodne som sa študijne aj profesijne venovala skôr zdraviu telesnému a vyštudovala som zdravotnícky odbor. Postupom času, a pod vplyvom vlastnej skúsenosti, sa však práve téma duševného zdravia stala mojou srdcovkou 🙂 Momentálne som študentkou psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave. V rámci podpory ľudí s duševným ochorením by som rada odovzdala to, čo bolo dané mne – bezpodmienečné prijatie, bezpečné prostredie, v ktorom môže byť každý klient autentický. V Chuť žiť chcem ako peer konzultantka zužitkovať svoju skúsenosť s liečbou z PPP a ponúknuť porozumenie a nádej, že uzdravenie je možné, dá sa naučiť byť láskavý sám k sebe a svojmu telu a napriek ťažkostiam je možné žiť šťastný a naplnený život.

Ako psychologička pracujem už 4 roky. K štúdiu psychológie ma viedlo viacero dôvodov, ten najhlavnejší, bola moja túžba pomáhať tým, ktorý si v ťažkých životných situáciách nedokážu pomôcť sami. Rozhodla som sa pre štúdium u nám v Bratislave na  Univerzite Komenského. Štúdium som ukončila s vyznamenaním, a postupne som si hľadala uplatnenie.

Pracovala som ako psychologička v občianskom združení, ale aj na základnej škole, stretávala som sa s rôznymi vekovými skupinami, od detí, až po dospelú klientelu. Počas mojej praxe som bola konfrontovaná s rôznymi prípadmi a problémami s ktorými ma ľudia navštevovali. Jedna vec, ktorá ich veľmi často spájala bol pravé ich pohlaď na samých seba a veľmi silná sebakritika. V mojej praxi, ma  začali navštevovať ľudia s poruchami príjmu potravy častejšie a častejšie. Táto téma je stále aktuálnejšou a akútnejšou, a zaslúži si našu pozornosť. Verím, že správnym prístupom, dokážeme liečiť dušu, telo a myseľ dostať do rovnováhy a  budovať si zdravý vzťah k sebe ale aj k svojmu okoliu a tým žiť spokojnejší a naplnenejší život.

Ako psychológ, sa taktiež neustále rozvíjam a hľadám cesty, ako dopĺňať a rozširovať to, čo už viem. Absolvovala sa tréning sebasúcitu, a momentálne som frekventant v psychoterapeutickom päťročnom výcviku analytickej psychológie ktorej základy položil Carl Gustav Jung. V práci psychologičky cítim svoje poslanie, vidím v tom spôsob, ako byt svetu prospešná a prispieť k tomu, aby bol o kúsok lepším a krajším miestom.

K štúdiu nutričnej terapie ma priviedol záujem o fungovanie ľudského tela, vášeň k vareniu a dobrému jedlu. Nadväzujúce magisterské štúdium som ukončila s vyznamenaním na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia som sa snažila šíriť povedomie o výžive a zdravom životnom štýle medzi širokú verejnosť. Zapájala som sa do organizovania prednášok v rámci projektu NutriCafé, tvorila som edukačné príspevky na sociálne siete univerzity a podieľala som sa aj na edukačnej činnosti návštevníkov v rámci podujatí ako Noc vedcov, Brnenské dni pre zdravie a Festival vedy. 

Svoje vedomosti o výžive si ďalej rozširujem účasťou na odborných konferenciách a nedávno aj získaním certifikátu poradkyne pri dojčení. V súčasnosti pracujem ako nutričná terapeutka v telemedicínskom programe Vitadio, kde poskytujem terapeutickú podporu a nutričné poradenstvo pre pacientov s cukrovkou a v poradni Ne hladu, kde sa zameriavam na výživu detí a výživu tehotných a dojčiacich žien. V praxi sa snaží zrozumiteľne tlmočiť vedecky podložené informácie z oblasti výživy s prihliadnutím na jedinečnosť každého klienta. Verím, že každý človek si dokáže prostredníctvom správnych informácií o výžive a vhodnej podpory budovať zdravý vzťahu k jedlu a pozitívne tak ovplyvniť svoje fyzické aj psychické zdravie.

Práve výcvik pre peer konzultantov, ktorý som absolvovala v máji 2021, ma nasmeroval k veľkému záujmu o túto pozíciu, ako aj o ďalšie vzdelávanie. Potvrdilo sa mi, že práca s ľuďmi, ich podpora a počúvanie, mi dáva veľký zmysel, a že by som chcela programy pomoci nielen vytvárať, ale aj byť ich súčasťou. 

Uzdravovanie z porúch príjmu potravy vnímam ako neustále meniaci sa pomer toho, čo nám choroba dáva a čo, naopak berie, ktorý súvisí aj s motiváciou, prečo sa z PPP (ne)chceme uzdraviť. Na svojej ceste k uzdraveniu sa napokon dostaneme do stavu, kedy ochorenie pre svoj život nepotrebujeme. Neopravujeme nič pokazené, skôr skvalitňujeme svoj život. Inak začneme vnímať seba, svoju hodnotu a získavame akúsi slobodu. Verím, že každý má nádej uzdraviť sa z porúch príjmu potravy. Túto myšlienku si nesiem do spolupráce s každým klientom, nakoľko pomohla aj mne samej. Záleží mi, aby sa klienti v spolupráci so mnou cítili byť vypočutí, akceptovaní a v bezpečí. 
 
V súčasnosti som súčasťou výcviku techniky motivačných rozhovorov a po novom už aj študentkou psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave. Som fanynka prístupu zameraného na zotavenie, Carla Rogersa, mojich kolegov, výberovej kávy a vo voľnom čase rada píšem (nielen) fantasy literatúru. 

Ako sa prihlásiť?

Prvým krokom je vyplnenie registračného formuláru. Na základe zadaných údajov vás bude kontaktovať náš koordinátor, ktorý vám predstaví všetky detaily programu a zodpovie na prípadné otázky. Následné vás prepojí s case manažérkou, ktorá si s vami dohodne prvé stretnutie. 

Pred vstupom do programu sa podpisuje zmluva o poskytnutí služby.

Po vyplnení formulára vás prosíme o trpezlivosť. Budeme vás kontaktovať do siedmich dní. 

Najčastejšie otázky

Multidisciplinárny program môžete absolvovať, pokiaľ žijete na území Bratislavského, Trnavského alebo Nitrianskeho kraja (bez ohľadu na trvalé bydlisko). Táto podmienka je nastavená kvôli nevyhnutnosti osobného kontaktu v rámci projektu. Pokiaľ nespadáte do týchto oblastí Slovenska, neváhajte využiť naše ďalšie služby, kde toto obmedzenie nemáme. 

S každou odborníčkou v tíme sa môžete stretnúť jedenkrát do týždňa počas celej doby trvania programu.

Áno, do spolupráce sa budeme snažiť aktívne zapájať aj rodinu či blízkych ľudí, ktorí sú pre klienta dôležití. 

V rámci programu fungujú dva tímy, ktoré prideľujeme klientom podľa voľných kapacít. Nie je možné vybrať si konkrétny tím, alebo si navoliť konkrétne odborníčky. Oba tímy poskytujú kvalitu služby na rovnakej úrovni. Pokiaľ si chcete odborníčky navoliť alebo využiť iba jednu alebo dve konkrétne služby, neváhajte sa registrovať do našich samostatných programov.

Nakoľko službu iba spúšťame, aktuálna čakacia doba je minimálna. Podľa záujmu o službu a našich kapacít sa čakacia doba môže zmeniť.

Program si môže dovoliť každý človek alebo rodina bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Viac informácií vám poskytne náš koordinátor a case manažérka.

Názov projektu:Chuť žiť
Typ projektu:Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:júl 2022 – november 2023
Výška príspevku:187 591,60 €
Scroll to Top