fbpx

Chuť žiť

 

ĎAKUJEME 3 460-krát!

čo sa nám podarilo za rok 2022 - cover

Milí partneri, podporovatelia a priatelia Chuť žiť,

ďakujeme vám za vašu podporu. Ďakujeme vám 3 460-krát. To je počet ľudských príbehov, ktorých súčasťou sme boli v roku 2022. Bol plný výziev, za ktoré sme veľmi vďační. Okrem silných pocitov sa s vami chceme podeliť o konkrétne míľniky:

Našich programov a aktivít sa v roku 2022 zúčastnilo 3 460 ľudí:

  • 2 049 ľudí využilo odborné služby
  • 1 411 ľudí absolvovalo naše vzdelávacie a prevenčné aktivity.

Priniesli sme na Slovensko nové programy

Po vzore zo zahraničia sa nám podarilo preniesť na Slovensko  program multidisciplinárneho tímu odborníčok, kde môžu ľudia naraz čerpať intenzívnu podporu psychologičky, nutricionistky aj peer konzultantky.

Vytvorili a zrealizovali sme výcvik pre peer konzultantov a začali poskytovať peer podporu – či už v inidivuálnej práci s klientmi v objeme 330 hodín alebo na stacionároch a v komunitnom priestore.

Podarilo sa nám otvoriť komunitné centrum pre ľudí s poruchami príjmu potravy v nových priestoroch na Miletičovej 24. Rozbehli sme aj terapeutické skupiny, ktoré sa tešia obľube, a zrealizovali skupiny tanečno-pohybovej terapie.

Záujem o poradenstvo výrazne rastie

Spomedzi individuálnych programov sú u nás programy psychologického a nutričného poradenstva najvyťaženejšie. Aj preto sme si na nich dali výrazne záležať.

V roku 2022 sme 1249 hodín psychologického poradenstva, čo je o viac ako 600% viac než vlani.

Zo stavu jednej psychologičky na čiastočný úväzok dnes u nás poradenstvo v individuálnom programe poskytuje až 5 odborníčok. Náš nutričný tím sa v roku 2022 rozrástol až na 7 odborníčok, ktoré spolu poskytli až 2259 hodín poradenstva (o takmer 60% viac než minulý rok).

Naše služby sú dostupné pre ľudí z celého Slovenska. Cez linku pomoci a mailovú poradňu naše kolegyne pomohli 1122 ľuďom. Zorganizovali sme 71 stacionárov pre ľudí s PPP aj pre ich rodičov, ktorých sa zúčastnilo 436 ľudí.

Školy o prevenciu majú záujem

Keďže veríme, že prevencia porúch príjmu potravy by mala byť komplexná, vytvorili sme nový program pre základné a stredné školy, o ktorý môžu školy celý rok žiadať bezplatne.

Program realizuje 156 škôl v 100 slovenských mestách a obciach na Slovensku a máme naň výborné referencie. Absolvovali ho už tisícky detí.

Program adresuje nielen témy PPP, ale aj zdravej výživy, normálnej hmotnosti, sociálnych sietí, ideálu krásy či body shamingu.

Osveta

V roku 2022 sme pokračovali nielen vo vzdelávaní, ale aj osvete rôznym cieľovým skupinám a širokej verejnosti:

  • absolvovali turné po školách,
  • publikovali sme  Príručku stravovania,
  • vytvorili sme Pracovné listy pre rodičov,
  • zorganizovali sme podujatie BEZ FILTRA,
  • nahrali sme 12 epizód podcastu Zdravá miera (v spolupráci s GymBeam)
  • zorganizovali sme odbornú konferenciu (v spolupráci s Centrom Anabell)
  • našu kampaň v rámci Medzinárodného dňa boja proti PPP podporila aj Prezidentka SR rozsvietením Grasalkovičovho paláca v Bratislave na fialovo (farba symbolizujúca tento deň).

Rastie aj náš tím

Za všetkou prácou a pomocou, ktorú v Chuť žiť poskytujeme, sa skrýva už množstvo ľudí – oproti roku 2021 sme narástli o 16 členov a dnes je nás 38!

Chuť žiť - tím

Neustále sa vzdelávame a snažíme sa zlepšovať naše služby. Neoddeliteľnou časťou našej práce sú pravidelné intervízie, supervízie s externými odborníčkami a pravidelné vzdelávania, tuzemského či medzinárodného charakteru.

To, že sa na nás ľudia s dôverou obracajú, si veľmi vážime a narábame s ňou s maximálnym rešpektom. Dôkazom, že sa sme na správnej ceste, je aj fakt, že oproti roku 2021 sme naše kapacity výrazne rozšírili, napriek tomu máme ešte plnšie poradovníky ako na jeho konci.

Ďakujeme partnerom, ktorí stoja a finančne podporujú naše programy pomoci cez grantové výzvy alebo finančné dary: Nadácia TESCO, Spoločnosť pre skladovanie, O2 Férová Nadácia a O2 Business Services, Janssen, GymBeam, DM-Drogerie Markt, Slovák & Friends, SERVIER SLOVENSKO, Európsky sociálny fond a Európsky fond. regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, NIVAM z dotácie Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou v roku 2022, Magistrát mesta Bratislavy z programu Bratislava pre všetkých, Nadácia mesta Bratislavy z programu Komunitné programy 2022, Ministerstvo spravodlivosti z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, Európska komisia z programu Erasmus+, Bratislavský samosprávny kraj z Regionálnej bratislavskej dotačnej schémy a Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Deti v bezpečí.

V neposlednom rade ďakujeme vám všetkým, našim individuálnym darcom, darcom 2% z daní a podporovateľom. Vďaka vám môžeme pomáhať.

Ak vám naša práca dáva zmysel, budeme vďační, keď nás budete naďalej podporovať alebo sa stanete naším pravidelným podporovateľom/podporovateľkou.

partneri
dakujeme ilustracia

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore